Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 bytu 1+1 v obci Trutnov, k.ú. Horní Staré Město, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 22687/16
Město
Trutnov
Okres
Trutnov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 bytové jednotky 512/20 o dispozici 1+1, zapsané na LV 7645, v budově čp. 510, 511 a 512, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu o velikosti 348/39590 ke společným částem domu a pozemků na St. 1108, p.p.č. 2073/7, p.p.č. 2073/8, p.p.č. 2073/9 a p.p.č. 2073/10, vše v k.ú. v katastrálním území Horní Staré Město, v obci Trutnov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký ve vlastnictví: Miroslav Šandor, Rozmarýnová 445, 541 02, Trutnov.

Oceňovaný byt se nachází ve 8. NP bytového domu čp. 512 v obci Trutnov, část obce Horní Staré Město, ulice Pampelišková. Přístup je po zpevněné komunikaci. Dům je panelový s plochou střechou. Dům je nepodsklepený a má devět nadzemních podlaží. V 1.NP jsou sklepní kóje k jednotlivým bytovým jednotkám a společné prostory. V dalších nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Příslušenství domu je vodovodní, kanalizační, elektrická a plynová přípojka, a dále pozemky. Dům pochází z roku 1990, údržba domu je prováděna.
Předmětem ocenění je byt v domě, který je panelový, řadový a bytový. Objekt není podsklepen, má devět nadzemních podlaží. Dům je postaven v zástavbě obdobných domů na rovinatém terénu. Objekt je volně přístupný z místní zpevněné komunikace u domu je parkoviště osobních automobilů na zpevněné ploše s asfaltovým krytem. Dům má celkem tři části se samostatnými vstupy. Dům má bezbariérový přístup. 1.NP je nad úrovní terénu a je využito jako sklepní kóje pro jednotlivé byty a dále je toto podlaží využito na kočárkárnu, kolárnu, sušárnu a prostor s výtahem a schodištěm. Na jednotlivých podlažích jsou ze schodiště vstupy do jednotlivých bytů. Nosná konstrukce je z panelů o tl. 0,25 m, izolace proti zemní vlhkosti je účinná, stropy z panelů nespalné s rovným podhledem, podlahy z betonové mazaniny s dlažbou, schodiště s teracovými stupni. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem (2005). Vstupní dveře jsou rovněž po výměně. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Elektroinstalace je třífázová s pojistkovými automaty. Výtah je po modernizaci.
Druhé až deváté podlaží jsou stejná a jsou přístupná z jihu z terénu a bez schodů z úrovně zde označené 1.NP. a sestávají vždy ze tří bytových jednotek.
Oceňovaný byt 512/20 o dispozici 1+1 je první kategorie a je složen z kuchyně, koupelny, WC, předsíně a obytné místnosti. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Dveře jsou náplňové plné a prosklené z dřevní hmoty, a lamelová shrnovací. Kuchyň je vybavena elektrickým sporákem s digestoří, obložená pórovinovým obkladem. Jádro je původní z umakartu. Koupelna je vybavena sprchovým koutem a umyvadlem. WC splachovací, bez umývátka, není obloženo, původní dispozice WC byla za koupelnou, po drobné úpravě je vstup do WC proveden z původní komory. Rozvod vody teplé i studené je centrální stoupací šachtou.
Vytápění je centrálním rozvodem nástěnnými litinovými radiátory. Ohřev vody a vytápění je zabezpečen horkovodem z elektrárny v Poříčí. Elektroinstalace je třífázová s pojistkovými automaty. Rozvod plynu do bytové jednotky není.
Dům má plochou střechu, krytou svařovanými pásy. Oplechování detailů střechy ostatní klempířské konstrukce včetně parapetů jsou z pozinkovaného plechu. Bleskosvod je instalován. Fasáda ani střecha nejsou zatepleny. Stavebně technický stav objektu je průměrný, údržba prováděna minimálně. Na prvcích dlouhodobé životnosti se neprojevují žádné znaky statického narušení.
Předmětný byt je v 8.NP. K bytu náleží sklepní plechová kóje.
Objekt bytového domu se nachází na St. 1108, a dále jsou součástí pozemky na p.p.č. 2073/7, p.p.č. 2073/8, p.p.č. 2073/9 a p.p.č. 2073/10. Tyto pozemky jsou ve funkčním celku s objektem a podíly jsou tedy příslušenstvím bytové jednotky. Nelze je obchodovat samostatně.

 

Fotogalerie

 

1/9 rekr. chaty s pozemky (zahrada) a 2/27 pozemku (trvalý travní porost) v obci Vratimov, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 19070/14
Město
Vratimov
Okres
Ostrava-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/9 nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 1825/7, p.č. 1825/8, 1825/15, jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) a p.č. 1825/17, jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba), evidovaných na LV č. 1799, k.ú. Vratimov, obec Vratimov, Moravskoslezský kraj a spoluvlastnického podílu ideálních 2/27 nemovité věci, a to pozemku p.č. 1825/2, evidovaného na LV č. 1800, k.ú. Vratimov, obec Vratimov, Moravskoslezský kraj.

Jedná se o pozemky užívané v jednom funkčním celku jako oplocená rekreační zahrada s chatou, situovaná v rámci zahrádkové osady. Společně tvoří pozemky přibližně lichoběžníkový útvar ve velmi mírně svažitém terénu. Pozemky p.č. 1825/15 a p.č. 1825/17 jsou v celém rozsahu zastavěny chatou. Stavba chaty byla rozšířena o přístavbu, která se nachází na části pozemku p.č. 1825/8 a není zanesena v katastru nemovitostí. Příslušenství pozemků s chatou tvoří dlážděná terasa u chaty s pergolou a zastřešením, suché WC, chodníky z betonových dlaždic, dřevěné schody na terénu, oplocení s vjezdovou bránou a vstupní brankou, vodoměrná šachta, pilíř pro elektroměr, přípojky vody a elektro k chatě, ohniště s posezením a skalka. Zahrada je převážně zatravněna a nachází se na ní řada okrasných i ovocných dřevin.

Dle zjištěných a poskytnutých informací se jedná o částečně podsklepenou stavbu rekreační chaty s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Chata je zděná s asymetrickou sedlovou střechou s vikýři, tvořenou dřevěným krovem a krytou živičnými šindeli. Strop dřevěný trámový. Fasáda je vápenná hladká, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna a dveře dřevěné. Podlahy z lamina, dřevotřísky a keramické dlažby. V přízemí chaty je obytný prostor, kuchyňka s dřezem a varnou deskou na propanbutan a koupelna se sprchou a umyvadlem. Podkroví je přístupné stropním otvorem a je upraveno pro spaní. Vnitřní povrchy provedeny z vápenné omítky, keramických obkladů a palubek. Proveden je rozvod vody a elektroinstalace. Ohřev vody řešen elektrickým bojlerem. Vytápění krbem a kamny na tuhá paliva. WC pouze suché mimo chatu. Stáří chaty činí dle sdělení přibližně 30 let.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu s pozemky v obci Tachov, k.ú. Tachov u Doks, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 24366/15
Město
Tachov
Okres
Česká Lípa

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 na pozemku parc. č. St. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 43 Tachov, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a na pozemcích parc. č. 85/2 (zahrada), parc. č. 100/5 (zahrada) a parc. č. 100/6 (zahrada), vše v kat. území Tachov u Doks, obec Tachov, část obce Tachov, okres Česká Lípa, zapsáno na LV 28.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je určen k modernizaci. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 56 stojí stavba rodinného domu č.p. 43. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 55 m2. Pozemek parc. č. 85/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 56 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 193 m2. Pozemky parc. č. 100/5 a parc. č. 100/6 na sebe nenavazují. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 721/1 ve vlastnickém právu společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. (způsob využití: ostatní komunikace).

Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Mostkovice, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 1792/20
Město
Mostkovice
Okres
Prostějov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 308 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 130 (bydlení), evidovaného na LV č. 118, k.ú. Mostkovice, obec Mostkovice, Olomoucký kraj.

Rodinný dům je řadový koncový, nepodsklepený, s jedním obytným podlažím a půdou v prostoru částečného druhého nadzemního podlaží bez oken a pod sedlovou střechou. Dům má původní část na obdélníkovém půdorysu a menší zadní přístavbu, která není zakreslena v katastrální mapě. V domě se nachází byt s dispozičním řešením 1+1. Konstrukční provedení a vybavení je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Informace o stáří domu nejsou k dispozici, odhadem činí kolem 100 let. Novější je zjevně část se vstupní verandou a přístavba koupelny s WC. Současní majitelé koupili dům v roce 2005 a dle sdělení při místním šetření byl v té době po částečné modernizaci a opravě (podlahy, kuchyň, koupelna s WC, fasáda). Od doby koupě současnými majiteli ovšem nebyl dům užíván. Vlivem neužívání a absence údržby je jeho stavebně-technický stav zhoršený. Na vnitřních omítkách pokoje se vyskytují trhliny a poruchy od vlhkosti, poškozená je rovněž fasáda. Odpojena elektřina, plyn i voda.

Příslušenství náležející k pozemku s domem je minimální, jedná se pouze o malý sklad navazující na zadní přístavbu, zděné oplocení dvorku za domem s trvalými porosty a přípojky na inženýrské sítě, které jsou ovšem odpojeny, neboť dům není dlouhodobě užíván. Jedná se, vzhledem k velikosti hlavní stavby a pozemku, o příslušenství běžného/základního rozsahu, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné, přičemž příslušenství tvoří s hlavní stavbou a pozemkem jeden funkční soubor/celek.

Pozemek p.č. 308, který je v KN veden v druhu zastavěná plocha a nádvoří, je z části zastavěn rodinným domem č.p. 130 se zadní přístavbou, která není zakreslena v katastrální mapě. Naopak stavba zakreslená v katastrální mapě u jižní hranice pozemku se na místě již nenachází. Nezastavěnou část pozemku zaujímá dvorek s trvalými porosty. Terén je v místě rovinatý. Výměra pozemků činí 91 m2.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 8597/20
Město
Lanškroun
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. St. 4123 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 586 Ostrovské Předměstí, způsob využití: rodinný dům a na pozemku parc. č. 3430/22 (trvalý travní porost), včetně příslušenství, vše v kat. území Lanškroun, obec Lanškroun, část obce Ostrovské Předměstí, okres Ústí nad orlicí, zapsáno na LV 5067.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní novostavbu rodinného domu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je dobrý. Střecha domu je pultová. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda domu není zateplená. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou plastové. Na dům navazuje zděná garáž s pultovou střechou a sekčními vjezdovými vraty. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 4123, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o výměře 245 m2, je zastavěný plochou pod domem č.p. 586 Ostrovské Předměstí. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 3430/22, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je využíván jako zahrada. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Přístup na pozemky je po pozemku ve vlastnickém právu města.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Malenovice, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 8781/19
Město
Malenovice
Okres
Frýdek-Místek

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 1185/2 evidovaného na LV č. 3068 pro k.ú. Malenovice, obec Malenovice, Moravskoslezský kraj.

Pozemek se nachází v těsné blízkosti potoka Sibudov, na severozápadním okraji obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Vřesovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 12657/18
Město
Vřesovice
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemků p.č. 615 (orná půda), p.č. 616 (orná půda), p.č. 1698 (lesní pozemek), p.č. 1701 (lesní pozemek), p.č. 1759/18 (ostatní plocha), p.č. 1759/20 (ostatní plocha), p.č. 1759/34 (orná půda), p.č. 1759/36 (orná půda).

Pozemky vedené na LV č. 569 v k.ú. Hýsly se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 1,5 km severovýchodně od kraje obce, při komunikaci vedoucí z Hýsly do Vřesovic. Pozemky v k.ú. Vřesovice odpovídají stavu uvedeném v operátu KN, na lesních pozemcích, které navazují na ornou půdu, se nacházejí smíšené porosty, na pozemcích vedených jako ostatní plocha se nachází polní cesta.

 

Fotogalerie

 

Garáž v obci Ježov, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 12657/18
Město
Ježov
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc.č. st. 292 jehož součástí je garáž bez č.p./č.e. k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín, LV č. 1251.

Garáž v Ježově je součástí řadových garáží u bytového domu č.p. 75 a přístup k ní je možný pouze průjezdem domu. Pozemek parc.č. st. 292, jehož součástí je garáž, vedený na LV č. 1251 v k.ú. Ježov se nachází poblíž centra obce, ve dvoře u bytového domu č.p. 75. Garáž je řadová vnitřní, zděná jednopodlažní s plochou střechou. Garáž je přístupná průjezdem domem č.p. 75 po pozemku parc.č. st. 121/1, který je ve spoluvlastnictví soukromých subjektů (vlastníků bytů) a obce, která má na pozemku spoluvlastnický podíl ve výši 947/4940.

Fotogalerie

 

1/8 pozemků (vinice) v obci Hýsly, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 12657/18
Město
Hýsly
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 pozemků parc.č. 1169/177, 1169/192, 1169/210 k.ú. Hýsly, obec Hýsly, okres Hodonín, LV č. 569.

Pozemky vedené na LV č. 569 v k.ú. Hýsly se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 1,5 km severovýchodně od kraje obce, při komunikaci vedoucí z Hýsly do Vřesovic. Pozemky v k.ú. Hýsly jsou vedeny jako vinice, dle prohlídky při místním šetření se na nich nacházejí jen neudržované křoviny.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Olešná, k.ú. Olešná u Hořovic, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 21617/13
Město
Olešná
Okres
Beroun

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 433/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 152 Olešná, způsob využití: rod. dům vše v kat. území Olešná u Hořovic, obec Olešná, část obce Olešná, okres Beroun, zapsáno na LV 350.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, patrový rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy stanová s krytinou z osinkocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je průměrný.

V prvním nadzemním patře je ložnice, obývací pokoj, kuchyně, koupelna s WC. Ve druhém nadzemním patře jsou tři pokoje, koupelna s WC.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu. Vodu lze také získat z vlastního zdroje - studny. Kanalizace je svedena do jímky. Teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 433/1 se nachází stavba rodinného domu č.p. 152. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 560 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný a oplocený. Na pozemku jsou zpevněné plochy a porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 441.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Součástí nemovité věci jsou IS, jímka, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh