Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/72 rodinného domu v obci Tanvald, k.ú. Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 7514/16
Město
Tanvald
Okres
Jablonec nad Nisou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/72 na pozemku parc. č. St. 377 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 354 Šumburk nad Desnou, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství v kat. území Šumburk nad Desnou, obec Tanvald, část obce Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou, zapsáno na LV 1976.

Jedná se o samostatný, patrový rodinný dům s půdním prostorem. Budova je podsklepená. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům je v původním stavu je určen ke kompletní rekonstrukci. Fasáda domu je nezateplená a nese známky opotřebení, omítka opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechové šablony ve špatném stavu. Střecha je opatřena komínem. Vchodové a vnitřní dveře jesou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěné dvojitá. V domě jsou 2 sprchové kouty. V 1. NP je WC samostatné, ve 2. NP je WC v koupelně. Podlahy jsou betonové. K domu je přistavěná garáž s plechovými, dvoukřídlými vraty. Vrata od garáže jsou ve špatném stavu. Přístup je z pozemku parc. č. 2592/1, který je ve vlastnictví: Česká republika.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a kanalizace. Voda je jímána ze studny. V ulici je přípojka vodovodu. Vytápění domui je lokální kamny. K ohřevu vody slouží bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 377 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 213 m2. Na pozemku je postaven zděný, patrový rodinný dům č.p. 354. Na pozemku je dále postavená garáž. Pozemek má lichoběžníkový tvar. Přístup je z pozemku parc. č. 2592/1, který je ve vlastnictví: Česká republika.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je garáž. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny nebo předloženy. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 3+1 v obci Brno, k.ú. Starý Lískovec, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 1056/05
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - jednotky č. 414/27 v budově č.p. 414, příslušející k části obce Starý Lískovec, na pozemku p.č. 1949, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č. 1949, p.č. 2487/19, p.č. 2487/20, p.č. 2487/21 a p.č. 2487/27 v rozsahu 7031/191805, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3779 a listu vlastnictví č. 3530, vše v k.ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno-město.

Jedná se o ocenění nemovité věci - jednotky č. 414/27 v budově č.p. 414, příslušející k části obce Starý Lískovec, na pozemku p.č. 1949, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č. 1949 o výměře 328 m2, p.č. 2487/19 o výměře 20 m2, p.č. 2487/20 o výměře 4 m2, p.č. 2487/21 o výměře 2 m2 a p.č. 2487/27 o výměře 17 m2 v rozsahu 7031/191805, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3779 a listu vlastnictví č. 3530, vše v k.ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno-město, která se nachází v VII. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Kosmonautů. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2484/1 a dále přes pozemky p.č. 2484/32, p.č. 2487/12, p.č. 2487/1 a p.č. 2487/5, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brno. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2010 byla provedena výměna původních oken za nová. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce stoupacího vedení. V roce 2014 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena modernizace výtahu.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu v obci Dešná, k.ú. Dešná u Dačic, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 1020/18
Město
Dešná
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 na pozemku p.č. St. 81 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dešná, č.p. 47, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 81), vše v k.ú. Dešná u Dačic, obec Dešná, okres Jindřichův Hradec.

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný přibližně do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Dešná, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Dešná 47, 378 73 Dešná. Parkování je možné ve vlastním průjezdu a na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3240/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dešná, č.p. 69, 378 73 Dešná.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod.
Objekt sestává z obytné a hospodářské části, kdy v obytné se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. V roce 2012 byla provedena modernizace sociálního zázemí. V roce 2018 byla provedena částečná výměna žlabů a svodů za nové. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
Na zadní část rodinného domu, vlevo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní hospodářský objekt ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na rodinný dům, vpravo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, za kterou je dále situována přízemní vedlejší stavba pro drobné ptactvo dřevěné konstrukce s drátěnou výplní pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou.
V zadní části pozemku se dále nachází torzo původní vedlejší stavby, které je je tvořeno pouze původními svislými konstrukcemi a základy.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a betonovou podezdívkou
- dřevěná vrata
- kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech
- zpevněné plochy kamenné
- zpevněné plochy dlážděné
- původní suché WC (havarijní stav)
- studna
- přípojky IS

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 5910/21
Město
Ostrožská Nová Ves
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku p.č. 475 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Ostrožská Nová Ves, č.p. 94, rod. dům (stavba stojící na pozemku p.č. 475), vše v k.ú. Ostrožská Nová Ves, obec Ostrožská Nová Ves, okres Uherské hradiště.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou a z části pultovou střechou kryrtou taškou pálenou a z části standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Ostrožská Nová Ves, v řadové zástavbě jako řadový rohový. Předmět ocenění se nachází na adrese: Kopanice 94, 687 22 Ostrožská Nová Ves. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 5118/1, který je ve vlastnictví Obce ostrožská Nová Ves.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Ostrožská Nová Ves je dále možné napojení na plynové vedení, které se nachází u hranice pozemku.

Objekt se dle sdělení povinného sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 7+1 s kompletním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinnými předmět ocenění zpřístupněn.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkadových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Na objektu byla v průběhu životnosti provedena výměna střešní krytiny a původních oken za nová. Dále dle sdělení povinného byla v roce 2016 započata rekonstrukce objektu, která nebyla ke dni ocenění dokončena a stále probíhá. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby: Na pravou část rodinného domu (pohled od sousedního pozemku p.č. 477) navazuje jednoduchý přístřešek smíšené konstrukce s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Na rodinný dům, vlevo (pohled o sousedního domu na pozemku p.č. 455), navazuje jednoduchý, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - zděná zídka, zděná zídka, zpevněné plochy, přípojky IS.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (orná půda) v obci Čáslavice, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 7049/19
Město
Čáslavice
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 690/18 (orná půda) v kat. území Čáslavice, obec Čáslavice, okres Třebíč, zapsáno na LV 358.

Zemědělský pozemek parc. č. 690/18 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou nacházející se na pozemku parc. č. 690/12 a nachází se v lánu.

V územním plánu je pozemek parc. č. 690/18 vedený jako plocha zemědělská. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (tr.travní porost) v obci Rokytnice nad Rokytnou a 1/2 pozemku (orná půda) v obci Mastník, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 7049/19
Město
Mastník a Rokytnice nad Rokytnou
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 201 (orná půda) v kat. území Mastník, obec Mastník, okres Třebíč, zapsáno na LV 117, a spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemcích parc. č. 677/7 (trvalý travní porost), parc. č. 678/7 (trvalý travní porost) a parc. č. 688 (trvalý travní porost) v kat. území Rokytnice nad Rokytnou, obec Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč, zapsáno na LV 246.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,8 km severovýchodně od okraje zastavěné části obce Čáslavice, cca 2 km jihovýchodně od okraje zastavěné části městyse Rokytnice nad Rokytnou a cca 1,2 km jižně od okraje zastavěné části obce Mastník. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských a travnatých pozemků pravidelných tvarů.

Pozemek parc. č. 201 je na jižní a severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Travnatý pozemek parc. č. 678/7 je na severovýchodní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na jihozápadní straně korytem řeky Rokytná a nachází se v lánu. Zemědělský pozemek parc. č. 677/7 je na severovýchodní straně ohraničený korytem řeky Rokytná a nachází se v lánu. Zemědělský pozemek parc. č. 688 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu.

K pozemku parc. č. 201 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 936/1, který je ve vlastnictví obce Mastník. K pozemku parc. č. 678/7 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 893, který je ve vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou.

V územním plánu jsou pozemky parc. č. 677/7, parc. č. 678/7 a parc. č. 688 vedené jako plochy smíšeného nezastavěného území. Pozemek parc. č. 201 je vedený jako plocha zemědělská – orná půda.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 18587/17
Město
Lomnice nad Lužnicí
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 200/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 325 Lomnice nad Lužnicí, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 1709/6 (zahrada) a parc. č. 1713/12 (zahrada) v kat. území Lomnice nad Lužnicí, obec Lomnice nad Lužnicí, část obce Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec, zapsáno na LV 525.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá s parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemku parc. č. St. 200/1 stojí stavba rodinného domu č.p. 325. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 1709/6 (zahrada) a parc. č. 1713/12 (zahrada), které s ním společně tvoří jeden funkční celek. Celková plocha pozemku je 432 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a oplocený. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 4185/1, který je ve vlastnictví města Lomnice nad Lužnicí.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny.

Bylo zjištěno věcné břemeno:

- věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy - kabelu NN a kabelové skříně dle geometrického plánu č. 1262-97/2018 s povinností k parcele parc. č. St. 200/1 pro EG.D, a.s.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/72 rodinného domu v obci Černá Voda, okres Jeseník

Spisová značka
030 EX 18867/14
Město
Černá Voda
Okres
Jeseník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/72 na pozemku parc. č. St. 452 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 185 Černá Voda, způsob využití: rod. dům a na pozemku parc. č. 693/3 (zahrada), vše v kat. území Černá Voda, obec Černá Voda, část obce Černá Voda, okres Jeseník, zapsáno na LV 73.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající dobré údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s krytinou ze šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Fasáda budovy je zateplená pokrytá barevným nátěrem. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné a dřevěné. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

1. NP domu je dispozičně řešeno jako 1+1. V podkroví domu se nachází dispozice 2+0. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné. Koupelna je se sprchovým koutem a s WC. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a prkny. Obklady jsou keramické. Dům je po částečné rekonstrukci (fasáda, střecha cca 5 let).

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Voda je také čerpána ze studny. Odpady jsou svedeny do jímky. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je kamny s výměníkem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 452 se nachází stavba rodinného domu č.p. 185. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 76 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 693/3, který je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 540 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené dřevným a drátěným plotem, travnaté, udržované a mírně svažité. Na pozemcích se dále nachází pergola, dřevěná kolna, porosty, jímka, studna a zahradní jezírko. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 3166 ve vlastnickém právu obce Černá Voda.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna, jímka a zahradní jezírko. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, pergola a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (lesní pozemek) v obci Rovensko, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 11568/16
Město
Rovensko
Okres
Šumperk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 844 (lesní pozemek) v kat. území Rovensko, obec Rovensko, okres Šumperk, zapsáno na LV 814.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1 km severně od okraje zastavěné části obce Rovensko a cca 400 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Postřelmůvek. Jedná se o lesní pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako lesní pozemek o výměře 3 877 m2. Pozemek je na jihozápadní straně ohraničený ornou půdou a je součástí okolního lesního porotu. Na pozemku se nachází částečně smíšený lesní porost (smrk, bříza, lípa, dub) a částečně smíšený lesní porost (borovice, smrk, dub). Pozemek je svažitý k severovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha lesní. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (lesní pozemek) v obci Velké Opatovice, k.ú. Brťov u Velkých Opatovic, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 21981/08
Město
Velké Opatovice
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. 245/8 (lesní pozemek), parc. č. 245/10 (lesní pozemek) a parc. č. 299/1 (lesní pozemek) v kat. území Brťov u Velkých Opatovic, obec Velké Opatovice, okres Blansko, zapsáno na LV 119.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,4 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Brťov u Velkých Opatovic. Jedná se o soubor téměř sousedících lesních pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako plocha lesní o výměře 8 502 m2. Soubor pozemků je na jihovýchodní straně ohraničené nezpevněnou cestou a jsou součástí okolního lesního porostu. Na souboru pozemků se nachází z větší části smíšený lesní porost (smrk, borovice, bříza, modřín, buk) starý cca 23 let a z menší části borovicový lesní porost starý cca 123 let. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 619/2, který je ve vlastnictví města Velké Opatovice.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha lesní. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh