Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Objekt bydlení s výrobnou a skladem nábytku

Spisová značka
030 EX 40937/13
Město
Brumov-Bylnice
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 200, jehož součástí je stavba č.p. 91 (dle KN rod. dům, fakticky přestavěno zřejmě na sklad), evidovaného na LV č. 2085, k.ú. Bylnice, obec Brumov - Bylnice,okres Zlín.

Objekt č.p. 91:
Objekt je samostatně stojící, zděný, obdélníkového půdorysu. Část přimknutá k ulici (cca 2/3) je podsklepená se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím pod sedlovou střechou s vikýři. Zadní menší část je rovněž podsklepená, ovšem má čtyři nadzemní podlaží a podkroví pod stanovou střechou s vikýři.

Původní stáří nebylo přesně zjištěno, odhadovat ho lze na více než 100 let. Dle dostupných informací byly na objektu přibližně před 20 lety provedeny rozsáhlé stavební úpravy, neboť se původně jednalo o objekt mlýna se sýpkou, který byl částečně rekonstruován a upraven k využití jako výrobna a sklad nábytku, přičemž 4.NP a 5.NP v zadní části mělo sloužit jako byt. Tato rekonstrukce ovšem zřejmě nebyla v některých částech zcela dokončena, jak je zřejmé z fotodokumentace pořízené přes prosklené vstupní dveře a fotodokumentace, která je součástí inzerátu realitní kanceláře na prodej objektu. Na základě těchto skutečností a odborného odhadu bude uvažováno s nedokončeností 10%. Na základě vnější prohlídky lze celkový stavebně technický stav objektu hodnotit jako průměrný. Objekt není zjevně delší dobu užíván, což se na jeho stavu samozřejmě projevuje. Opotřebení je vzhledem ke stavu objektu odhadnuto na 50%.

Přístavek:
Menší, zděný, jednopodlažní objekt s plochou střechou, který je na straně orientované k ulici zapuštěn pod terén. V jeho části je původní sklep a dále zřejmě garáž s vestavkem další garáže. Přistavěn je k části jihozápadní stěny hlavního objektu v úrovni 1. PP.

Původní stáří nebylo přesně zjištěno, zřejmě se jedná z větší části o přístavbu z doby realizace přestavby hlavního objektu. Objekt není zjevně delší dobu užíván. Opotřebení je vzhledem ke stavu objektu odhadnuto na 50%.

Pozemek p.č. 200:
Pozemek p.č. 200 má přibližně lichoběžníkový tvar s navazujícím lichoběžníkovým výběžkem na jihozápadní straně. Část (jihozápadní roh a výběžek) plochy pozemku je zastavěna objektem č.p. 91 s přístavkem. Zbývající část zaujímají zpevněné plochy a terénní zlom zarostlý náletovými dřevinami. Vpravo s pozemkem sousedí rodinné domy, vlevo a vzadu k němu přiléhají zahrady vedlejšího obytného domu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu v obci Hranice, k.ú. Pastviny u Studánky, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 7418/13
Město
Hranice
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 pozemku p.č. St. 169 (na pozemku stojí  stavba Pastviny, č.p. 167, rod.dům) a pozemku p.č. 229/103 (trvalý travní porost) v obci Hranice, evidovaných na listu vlastnictví č. 113, v katastrálním území Pastviny u Studánky, okres Cheb.

Předmětem ocenění je rodinný dům čp. 167 Pastviny, postavený na pozemku parc. č. st. 169, spolu s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 169 a parc. č. 229/103 k.ú. Pastviny u Studánky, obec Hranice - samostatná část Pastviny, okres Cheb, Karlovarský kraj, ČR. Jedná se o starý, samostatně stojící rodinný dům s píslušenstvím a pozemky, situovaný na východním okraji osady Pastviny, po levé straně silnice Studánka - Pastviny, v oblasti zv. Novosedly. Dům je zděný, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, zastřešený vysokou sedlovou střechou se stavebně upraveným podkrovím. Součástí nemovité věci je vlastí RD na st. 169 a malá zahrádka na parc. č. 229/103 s venkovními úpravami. Sousední parcela č. 229/21, užívaná spolu s RD, je majetkem Města Hranice. Dům je na pojen na veřejný a distribuční rozvod elektro, vodou zásobován z kopené studny na pozemku č. 2229/31 (Město Hranice) za domeme, okanalizován do žumpy a je bez napojení na rozvod plynu (řad v ulici eistuje). Dopravně je dostupný z přilehlé místní komunikace.

Dispozice: V suterénu je jen jedna sklepní místnost, v přízemí kuchyně, pokoj a koupelna. V podkroví dvě obytné místnosti. Zastavěná plocha domu dle LV činí 63 m2, vč. přistavěné verandy (není na mapě KN) celkem 78 m2. Dům pochází s největší pravděpodobností z let 1920-1930 a je postaven v klasické stavební technologii zděné stavby.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v oci Vitice, k.ú. Dobré Pole u Vitic, okr. Kolín

Spisová značka
030 EX 32961/13
Město
Vitice
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 (jedna osmina) na pozemku parc. č. St. 181 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 162 Dobré Pole, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 122 (zahrada), vše v kat. území Dobré Pole u Vitic, obec Vitice, část obce Dobré Pole, okres Kolín, zapsáno na LV 94.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům o dispozici 3+1 s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Budova vyžaduje rekonstrukci. Fasáda domu je nezateplená, v uliční čáře omítka ve spodní části opadává. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné ve špatném stavu. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové a vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Koupelna je vybavena vanou, WC je samostatné. Podlahy jsou pokryty PVC, koberci a keramickou dlažbou. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu. Odpad je sveden do septiku. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 122 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 181 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 464 m2. Stavební pozemek má výměru 67 m2. Soubor pozemků je travnatý, mírně svažitý a neudržovaný. Na pozemku je zděná kolna ve špatném stavu. Přístup je zajištěn z pozemku parc. č. 1553/16, který je ve vlastnictví obce,

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Moravany, k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2407/15
Město
Moravany
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1332/1 a pozemku p.č. 1332/2 (jehož součástí je stavba Moravany, č.e. 3, rod.rekr.) v obci Moravany, evidovaných na listu vlastnictví č. 678, v katastrálním území Moravany u Brna, okres Brno-venkov.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1332/1 je veden jako orná půda a pozemek parc.č. 1332/2 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je objekt rodinné rekreace č.e. 3. Oceňované pozemky se dle platného územního plánu obce Moravany nacházejí v plochách určených k rodinné rekreaci.

Rekreační objekt je samostatně stojící, je jednopodlažní se sedlovou střechou s mírným spádem a s podsklepenou vstupní verandou, půdorysně je ve tvaru obdélníka. Objekt je postaven na svažitém pozemku orientovaném k jihovýchodu. V rekreačním objektu se nachází pravděpodobně jedna obytná místnost, ke kterému je připojena vstupní veranda. Základy jsou betonové nebo kamenné, kamenná podezdívka, nosnou konstrukci tvoří panely na bázi dřevní hmoty, veranda je dřevěná, stropy dřevěné, střecha sklonitá sedlová s mírným spádem, s dřevěnou konstrukcí a krytinou z eternitových vlnovek. Okna jsou dřevěná jednoduchá s okenicemi, vstupní dveře dřevěné. Vybavení chaty se předpokládá standardní – vnitřní prohlídka nebyla umožněna. Dle sdělení vlastníka sousedního pozemku byla chata postavena kolem roku 1960. Žádné větší rekonstrukce či stavební úpravy se zde neprováděly. Technický stav rekreační chaty je zhoršený. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba, objekt je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

1/14 pozemků v obci Kořenice, k.ú. Chotouchov, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 22/13
Město
Kořenice
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/14 na pozemcích p.č. 507 a p.č. 683 (orná půda) v obci Kořenice, zapsané na listu vlastnictví č. 403 k.ú. Chotouchov, okres Kolín.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 500 m severovýchodně od obce Chotouchov. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 14.121 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt a 59/2969 pozemku v obci Frýdek-Místek, k.ú. Místek, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 27667/16
Město
Frýdek-Místek
Okres
Frýdek-Místek

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - byt č.26, v bytovém domě č.p. 1846 (LV 3297), na pozemku parc.č. 3482/52 (LV 3379), vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 59/2969, v obci Frýdek-Místek, zapsané na listu vlastnictví č. 4491 k.ú. Místek, okres Frýdek-Místek a spoluvlastnického podílu ideální 59/2969 pozemku p.č. 3482/52 (na pozemku stojí stavba: Místek, č.p. 1846, byt.dům, LV 3297) v obci Frýdek-Místek, zapsané na listu vlastnictví č. 3379, k.ú. Místek, okres Frýdek-Místek.

Bytový dům

Dům je situován jako samostatný, má celkem 14 podlaží, přičemž nejnižší podlaží je technické. V domě je situováno celkem 50 bytů. Svislé konstrukce domu jsou montované ŽB panelové, stropy železobetonové panelové, střecha plochá, krytina uvažována PVC folie, příp. natavované živičné pásy s nátěrem, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou uvažovány vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Okna plastová, vstupní dveře kovové. Vytápění je centrální dálkové. Do domu je zaveden plyn a je vybaven výtahem. Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení lze odhadovat výstavbu přibližně v 70. letech 20. stol. V posledních letech prošel dům revitalizací, v rámci které bylo provedeno zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna oken za plastová, nové vstupní dveře do domu, modernizace společných prostor a pravděpodobně alespoň částečná rekonstrukce střešního pláště. Celkový stavebně technický stav je dobrý, přičemž se jedná o udržovaný bytový dům, bez viditelných vad a poruch omezujících užívání objektu.
 
Jednotka č. 1846/26 (byt)
Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných podkladů. Dle informací z KN se k předmětné bytové jednotce váže podíl na společných částech domu o velikosti 59/2969. Dle tohoto údaje by měla podlahová plocha bytové jednotky činit 59 m2. Předpokládané dispoziční řešení je 3+1 (dle údajů z darovací smlouvy týkající se jiných bytů v domě se stejným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu). Stavebně technický stav bytové jednotky uvažován běžný, bez zásadních rekonstrukcí a přestaveb. Situování bytu v rámci domu nebylo zjištěno. Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění dálkové a ohřev vody uvažován rovněž centrální, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden.
Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován sklep nebo sklepní kóje. Všechny byty v domě mají 2 lodžie, z toho jednu rozměrnou přístupnou zřejmě ze všech tří pokojů bytu. Podlahová plocha bytu bude uvažována, jak je výše uvedeno, o velikosti celkem 59 m2. Jinak nebylo možno podlahovou plochu zjistit či ověřit. K jednotce č. 808/11 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 1846 ve výši id. 59/2969.
 
Podíl id. 59/2969 na pozemku p.č 3482/52
Pozemek p.č. 3482/52 je zcela zastavěn bytovým domem č.p. 1846 a vlastnictví spoluvlastnického podílu na tomto pozemku souvisí s vlastnictvím bytu č. 1846/26. Velikost spoluvlastnického podílu na pozemku odpovídá velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1846 náležejícího k bytu.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 14821/13
Město
Velké Všelisy
Okres
Mladá Boleslav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 pozemku p.č. St. 28 (jehož součástí je stavba Velké Všelisy, č.p. 51, rod.dům) a pozemku p.č. 362 (zahrada) v obci Velké Všelisy, evidovaných na listu vlastnictví č. 277, v katastrálním území Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. Budova vyžaduje rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená, fasáda je v horším stavu. Na dům navazuje zděná stodola, jejíž konstrukce a střecha je v havarijním stavu. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází zděná kolna v horším stavu a zbořeniště. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 28, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 787 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 51, stodolou, kolnou a zbořeništěm. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 362, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 384 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Zahrada je mírně svažitá, travnatá, neudržovaná a oplocená. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty v obci Hranice, k.ú. Drahotuše, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 17209/17
Město
Hranice
Okres
Přerov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemku p.č. St. 1053 (jehož součástí je stavba Hranice V-Rybáře, č.e. 25, rod.rekr.) a pozemku p.č. 453/1 (trvalý travní porost) v obci Hranice, evidovaných na listu vlastnictví č. 419, v katastrálním území Drahotuše, okres Přerov.

Objekt pro rodinnou rekreaci č.e. 25 je samostatně stojící zděná stavba, která je z části podsklepená, má dvě nadzemní podlaží, každé výškově členěné do dvou úrovní, a v části podkroví. Zastřešení je provedeno pultovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Chata má částečný suterén, tvořený dvěma skladovacími místnostmi, který je přístupný buď po schodišti krytém v podlaze chodby, nebo po betonových schodcích z garáže. První nadzemní podlaží tvoří garáž s podlahou v úrovni terénu a obytná část (chodba, kuchyně, WC, koupelna), která má podlahu cca 1,5 m nad terénem a je přístupná přes besídku pod terasou. Druhé nadzemní podlaží má opět dvě výškové úrovně. Z chodby po jednom rameni schodiště je přístupná část 2. NP nad garáží, kde je umístěn obývací pokoj, z něj je pak po druhém rameni schodiště přístupná druhá, zvýšená část tvořená dvěma pokoji. Z prvního pokoje ve 2. NP je pak dále po jednom rameni schodiště přístupné o polovinu podlaží vyvýšené podkroví s malou chodbou, z níž jsou vstupy do tří malých pokojíků.
Dle dostupných podkladů bylo stavební povolení na stavbu chaty vydáno v roce 1979. Kolaudační rozhodnutí bylo dle záznamu na LV vydáno až v roce 1996, ovšem dle informací spoluvlastníků sdělených při místním šetření byla stavba dokončena v roce 1982. Stavebně technický stav objektu je průměrný, odpovídající stáří a běžné údržbě.
 
Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. st. 1053, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 25 (rod. rekreace) a p.č. 453/1, trvalý travní porost. Pozemek p.č. st. 1053 má členitý tvar a je v celém rozsahu zastavěn rekreační chatou, která je umístěna uvnitř zahrady, tvořené pozemkem p.č. 453/1. Společně tvoří pozemky přibližně lichoběžníkový tvar a jsou rovinaté. Na pozemku p.č. 453/1, který slouží jako zahrada kolem chaty, se nachází výše uvedené příslušenství, travnatá plocha a celá řada trvalých porostů. Jedná se jak o ovocné dřeviny (několik jabloní, hrušeň, několik švestek, ořešák, višeň keříky rybízu), tak i dřeviny okrasné různého druhu a stáří včetně několika vzrostlých jehličnanů (několik borovic a smrků, stěna z tújí podél jižní části oplocení, případně drobné samostatné túje, magnólie, plazivé dřeviny, listnaté keříky).
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu v obci Želenice, k.ú. Liběšice u Želenic, okres Most

Spisová značka
030 EX 31951/13
Město
Želenice
Okres
Most

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemku p.č. St. 60 (jehož součástí je stavba Liběšice, č.p. 50, rod.dům) a pozemku p.č. 447/29 (zahrada) v obci Želenice, evidovaných na listu vlastnictví č. 129, v katastrálním území Liběšice u Želenic, okres Most.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav odpovídá špatné údržbě. Konstrukce budovy jeví známky statického narušení. Stáří budovy je cca 100 let. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení. Na dům navazuje zděná garáž s vyhořelou kotelnou. Garáž má dřevěná dvoukřídlá vjezdová vrata a luxfery. Střecha garáže je plochá, dříve byla pravděpodobně užívána jako terasa. Vjezd do garáže je z obecní komunikace. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází zděný chlév, zděná dílna a přístřešek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Budova je 2 roky neobývaná. V objektu se na stěnách nachází plíseň. Vnitřní omítky vykazují známky opotřebení. Dispoziční řešení domu je 3+2. V domě se nachází pokoj (23,30 m2), kuchyň (10,79 m2), koupelna (7,84 m2), chodba (12,55 m2), komora (2,41 m2), pokoj (18,25 m2), kuchyň (11,27 m2), schodiště (3,60 m2), v mezi patře je dále chodba (1,22 m2) a pokoj (10,56 m2). V koupelně je sprchový kout, vana a WC. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou pokryty PVC, keramickou dlažbou nebo prkny.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Vytápění je kotlem na tuhá paliva s rozvody do radiátorů. Ohřev teplé vody zajišťuje kotel. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 60, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 169 m2, je z části zastavěn plochou pod domem a chlévem. Zbylou část tvoří dvorek a předzahrádka. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 447/29, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada, je o velikosti 130 m2, je zčásti zastavěn garáží s dílnou a přístřeškem. Zbylou část tvoří zahrada. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou zčásti rovinaté, zčásti velmi svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oplocené dřevěným oplocením. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

67/100 komerční budovy v obci Litoměřice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 29956/13
Město
Litoměřice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 67/100 pozemku p.č. 2682 (jehož součástí je stavba bez Předměstí, č.p. 232, techn.vyb) v obci Litoměřice, evidovaných na listu vlastnictví č. 12359, v katastrálním území Litoměřice, okres Litoměřice.

Jedná se o samostatně stojící komerční budovu se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pásech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová nebo valbová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské kontrukce a prvky jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná nebo plastová. Na domě jsou světlíky z luxfer. Okna jsou opatřena parapetními deskami a část oken je osazena ocelovými mřížemi. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. 

V hlavní části budovy je umístěna ubytovna, která zahrnuje 12 pokojů a společné sociální zázemí se čtyřmi sprchovými kouty. WC jsou samostatná. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené v ocelových zárubních. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou opatřeny PVC krytinou nebo keramickou dlažbou. Z jihozápadní strany k domu přiléhá přízemní přístavba s plochou střechou. Tyto prostory slouží k ručnímu mytí aut. Celkově je objekt v udržovaném stavu. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění a ohřev vody je zajištěn plynovým kotlem.

Na pozemku parc.č. 2682 stojí stavba technického vybavení č.p. 232. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2682 m2. Pozemek je nepravidelného tvaru a je přístupný přes pozemky parc. č. 2672/1 a parc. č. 2680/2, které jsou ve vlastnickém právu města Litoměřice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001