Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/8 rodinného domu s pozemky v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 28427/15
Město
Hvězdlice
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 na pozemku parc. č. St. 97 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 29 Nové Hvězdlice, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství, na pozemku parc. č. St. 187 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití: zem. stav a na pozemku parc. č. 3269/1 (zahrada) vše v kat. území Nové Hvězdlice, obec Hvězdlice, část obce Nové Hvězdlice, okres Vyškov, zapsáno na LV 19.

Jedná se o řadový, vnitřní nepodsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 29 Nové Hvězdlice s volným půdním prostorem. Budova je tvaru „L” a je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je vhodná k rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek v horším stavu. Vrata do průjezdu jsou dřevěná plná. Okna domu jsou dřevěná dvojitá ve velmi špatném stavu. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Dle databáze katastru nemovitostí je objekt napojen na vodovod a kanalizaci. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 97 se nachází stavba rodinného domu č.p. 29. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 576 m2. Na pozemku parc. č. St. 187 se nachází stavba bez čp/če. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 43 m2. Na stavební pozemky navazuje pozemek parc. č. 3269/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 572 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté a neudržované. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2286/14.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a pergola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 18587/17
Město
Lomnice nad Lužnicí
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 200/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 325 Lomnice nad Lužnicí, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 1709/6 (zahrada) a parc. č. 1713/12 (zahrada) v kat. území Lomnice nad Lužnicí, obec Lomnice nad Lužnicí, část obce Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec, zapsáno na LV 525.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá s parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemku parc. č. St. 200/1 stojí stavba rodinného domu č.p. 325. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 1709/6 (zahrada) a parc. č. 1713/12 (zahrada), které s ním společně tvoří jeden funkční celek. Celková plocha pozemku je 432 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a oplocený. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 4185/1, který je ve vlastnictví města Lomnice nad Lužnicí.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny.

Bylo zjištěno věcné břemeno:

- věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy - kabelu NN a kabelové skříně dle geometrického plánu č. 1262-97/2018 s povinností k parcele parc. č. St. 200/1 pro EG.D, a.s.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu s pozemky v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 6016/18
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 na pozemku parc. č. St. 97 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 29 Nové Hvězdlice, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství, na pozemku parc. č. St. 187 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití: zem. stav a na pozemku parc. č. 3269/1 (zahrada) vše v kat. území Nové Hvězdlice, obec Hvězdlice, část obce Nové Hvězdlice, okres Vyškov, zapsáno na LV 19.

Jedná se o řadový, vnitřní nepodsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 29 Nové Hvězdlice s volným půdním prostorem. Budova je tvaru „L” a je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je vhodná k rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek v horším stavu. Vrata do průjezdu jsou dřevěná plná. Okna domu jsou dřevěná dvojitá ve velmi špatném stavu. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Dle databáze katastru nemovitostí je objekt napojen na vodovod a kanalizaci. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 97 se nachází stavba rodinného domu č.p. 29. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 576 m2. Na pozemku parc. č. St. 187 se nachází stavba bez čp/če. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 43 m2. Na stavební pozemky navazuje pozemek parc. č. 3269/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 572 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté a neudržované. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2286/14.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a pergola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků (orná půda, lesní pozemek, trvalý travní porost, ost.plocha) v obci Počátky, okres Pelhřimov

Spisová značka
030 EX 455/16
Město
Počátky
Okres
Pelhřimov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/5 nana pozemcích parc. č. 2007/3 (lesní pozemek), parc. č. 2342/4 (orná půda), parc. č. 2342/5 (orná půda), parc. č. 2366/4 (lesní pozemek), parc. č. 2379/7 (lesní pozemek), parc. č. 2383 (ostatní plocha), parc. č. 2405/41 (orná půda), parc. č. 2407/8 (lesní pozemek), parc. č. 2433/20 (trvalý travní porost), parc. č. 2433/21 (trvalý travní porost), parc. č. 2572 (trvalý travní porost), parc. č. 2583/1 (orná půda), parc. č. 2593/19 (trvalý travní porost), parc. č. 2655/27 (orná půda), parc. č. 2760/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2760/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2766/4 (orná půda), parc. č. 2784/1 (ostatní plocha), parc. č. 2784/2 (ostatní plocha), parc. č. 2826 (orná půda), parc. č. 2834 (trvalý travní porost), parc. č. 4479/11 (ostatní plocha), parc. č. 4479/12 (ostatní plocha) a parc. č. 4537/1 (ostatní plocha) v kat. území Počátky, obec Počátky, okres Pelhřimov, zapsáno na LV 186.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 - 1600 m severozápadně od okraje zastavěné části města Počátky. Jedná se o soubor převážně zemědělských a lesních pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha a lesní pozemek o výměře 82 151 m2. Soubor pozemků je na jižní straně částečně ohraničený zpevněnou komunikací a převážně se nacházející v lánu.

Na pozemku parc. č. 2383 a severní části pozemku parc. č. 2572 se nacházejí listnaté porosty.

Na pozemku parc. č. 4537/1 se nachází nezpevněná cesta.

Na souboru lesních pozemků parc. č. 2407/8, parc. č. 4479/11, parc. č. 2366/4 a parc. č. 2379/7 se nachází smíšený porost (smrk, keře). Část porostu, který je prořídlý, je vykácená.

Na souboru lesních pozemků parc. č. 2007/3, parc. č. 4479/12 a parc. č. 2342/5 se nachází smíšený lesní porost (smrk, borovice, dub, bříza, modřín) starý cca 99 let a z malé části smrkový lesní porost starý cca 17 let.

Pozemky jsou mírně svažité k západní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané.

K souboru pozemků vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 4474/1, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina.

V územním plánu jsou pozemky parc. č. 2007/3, parc. č. 2407/8, parc. č. 4479/11 a část pozemku parc. č. 2366/4 vedené jako plocha lesní, část pozemku parc. č. 2366/4 a parc. č. 2379/7 jsou vedené jako plocha přírodní – lesní, pozemky parc. č. 4479/12, parc. č. 2342/5 a parc. č. 2383 jsou vedené jako plocha smíšeného nezastavěného území. Ostatní pozemky, jakožto většina souboru pozemků, jsou vedené jako plocha zemědělská.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Zvole k.ú. Zvole u Zábřeha, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 2874/12
Město
Zvole
Okres
Šumperk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věci - pozemku parc. č. 2955 (trvalý travní porost) v kat. území Zvole u Zábřeha, obec Zvole, okres Šumperk, zapsáno na LV 710.

Pozemek se nachází cca 800 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Zvole. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 1 105 m2. Na východní straně je pozemek ohraničený lesním porostem a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes sousední pozemek parc. č. 2951, který je ve vlastnictví obce Zvole.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/72 rodinného domu v obci Černá Voda, okres Jeseník

Spisová značka
030 EX 18867/14
Město
Černá Voda
Okres
Jeseník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/72 na pozemku parc. č. St. 452 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 185 Černá Voda, způsob využití: rod. dům a na pozemku parc. č. 693/3 (zahrada), vše v kat. území Černá Voda, obec Černá Voda, část obce Černá Voda, okres Jeseník, zapsáno na LV 73.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající dobré údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s krytinou ze šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Fasáda budovy je zateplená pokrytá barevným nátěrem. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné a dřevěné. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

1. NP domu je dispozičně řešeno jako 1+1. V podkroví domu se nachází dispozice 2+0. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné. Koupelna je se sprchovým koutem a s WC. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a prkny. Obklady jsou keramické. Dům je po částečné rekonstrukci (fasáda, střecha cca 5 let).

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Voda je také čerpána ze studny. Odpady jsou svedeny do jímky. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je kamny s výměníkem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 452 se nachází stavba rodinného domu č.p. 185. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 76 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 693/3, který je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 540 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené dřevným a drátěným plotem, travnaté, udržované a mírně svažité. Na pozemcích se dále nachází pergola, dřevěná kolna, porosty, jímka, studna a zahradní jezírko. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 3166 ve vlastnickém právu obce Černá Voda.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna, jímka a zahradní jezírko. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, pergola a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (lesní pozemek) v obci Rovensko, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 11568/16
Město
Rovensko
Okres
Šumperk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 844 (lesní pozemek) v kat. území Rovensko, obec Rovensko, okres Šumperk, zapsáno na LV 814.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1 km severně od okraje zastavěné části obce Rovensko a cca 400 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Postřelmůvek. Jedná se o lesní pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako lesní pozemek o výměře 3 877 m2. Pozemek je na jihozápadní straně ohraničený ornou půdou a je součástí okolního lesního porotu. Na pozemku se nachází částečně smíšený lesní porost (smrk, bříza, lípa, dub) a částečně smíšený lesní porost (borovice, smrk, dub). Pozemek je svažitý k severovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha lesní. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (lesní pozemek) v obci Velké Opatovice, k.ú. Brťov u Velkých Opatovic, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 21981/08
Město
Velké Opatovice
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. 245/8 (lesní pozemek), parc. č. 245/10 (lesní pozemek) a parc. č. 299/1 (lesní pozemek) v kat. území Brťov u Velkých Opatovic, obec Velké Opatovice, okres Blansko, zapsáno na LV 119.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,4 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Brťov u Velkých Opatovic. Jedná se o soubor téměř sousedících lesních pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako plocha lesní o výměře 8 502 m2. Soubor pozemků je na jihovýchodní straně ohraničené nezpevněnou cestou a jsou součástí okolního lesního porostu. Na souboru pozemků se nachází z větší části smíšený lesní porost (smrk, borovice, bříza, modřín, buk) starý cca 23 let a z menší části borovicový lesní porost starý cca 123 let. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 619/2, který je ve vlastnictví města Velké Opatovice.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha lesní. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 8633/12
Město
Bystřice pod Hostýnem
Okres
Kroměříž

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4  na pozemku parc. č. 2501 (orná půda) v kat. území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž, zapsáno na LV 406.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 900 m severně od okraje zastavěné části města Bystřice pod Hostýnem. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 058 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup přes pozemky cizích vlastníků.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Pozemek je pronajímaný společnosti SALIX Morava s.r.o. na dobu určitou do 31.12.2026.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/74 rodinného domu v obci Kojetín, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 18579/17
Město
Kojetín
Okres
Přerov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/7 na pozemku parc. č. St. 75/2 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí je stavba: Kojetín I-Město, č.p. 881, (rod. dům) v kat. území Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov, zapsáno na LV 2247.

Oceňovaný pozemek se nachází cca ve středu zastavěné části města Kojetín. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 217 m2. Na pozemku se nachází řadový zděný (pálená a nepálená cihla) rodinný dům č.p. 881. Přízemní dům s půdou má sedlovou střechu s komínem. Dům je nepodsklepený a ve velmi špatném stavu, určený ke zbourání. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci s chodníkem nacházející se na pozemku parc. č. 5768, který je ve vlastnictví města Kojetín.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky plynu jsou v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšeně obytná – v centrech měst. Urbanisticky hodnotné území.

Součástí oceňované nemovité věci je rodinný dům. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Dle Městského úřadu Kojetín, obor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad, oznamuje účastníkům řízení o nařízení odstranění stavby: rodinný dům č.p. 881 v ulici Růžová, na pozemku parc. č. St. 75/2 v k.ú. Kojetín, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí nebo majetek třetích osob.

Věcné břemeno spoluužívání dle kupní smlouvy ze dne 15.12.1919 vkládá se služebnost užívání studny na rozhraní st. p. č. 75/1 a 75/2 pro majitele st. p. č. 75/1 a reálné břemeno udržovaní této studny ve prospěch dočasných vlastníků st. p. 75/2 PK vlož 1538 čd 1792/19 s povinností k pozemku parc. č. 75/1 ve prospěch pozemku parc. č. 75/2.

Fotogalerie

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh