Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
14.11.2018STOJKA Vladimír1.8.1979Životského 225/16 618 00 Brno – Židenice030 EX 1110/09-244 Výzva přistavení vozidla, 030 EX 1110/09-243 Protokol soupis vozidla,
12.11.2018KANGAS Anastasios17.12.1954č.e. 97 664 02 Ochoz u Brna030 EX 43237/13-205 PUNE,
08.11.2018NGUYEN THI Hue10.10.1974Krymská 1598/47 360 01 Karlovy Vary030 EX 37206/13-78 Usnesení,
08.11.2018SAUER Richard17.2.1944Krymská 1598/47 360 01 Karlovy Vary030 EX 25269/13-59 Usnesení,
08.11.2018PURER Jaroslav22.4.1966Zahradní 1731/34 690 03 Břeclav030 EX 48111/13-132; 030 EX 1290/13-186;
05.11.2018ŠVARCOVÁ Dana27.9.1972Kostická 379/100 691 52 Tvrdonice030 EX 3541/12-155 Usnesení,
02.11.2018BIHÁL Zdeno13.12.1978Cigánkova 1861/2 148 00 Praha – Chodov030 EX 570/17-56 PUNE,
02.11.2018KOKY Robert2.3.1974nám. 28. října 1438/6 358 01 Kraslice030 EX 10481/13-136 Usnesení,
02.11.2018ILLÉŠOVÁ Dana18.12.1986Unčínská 1548/18 415 01 Teplice – Trnovany030 EX 9607/17-78 Usnesení
01.11.2018MEJŠNEROVÁ Pavla23.1.1987Libušská 35/200 142 00 Praha – Libuš030 EX 56475/13-127 Ex. příkaz
31.10.2018PEKAŘ Alois27.5.1974č.p. 50 763 24 Vlachovice030 EX 10836/14-131 Usnesení,
26.10.2018ŠIMEČEK Michal11.11.1956č.p. 14 277 14 Konětopy030 EX 14813/18-21,20,10,2,1; Návrh - 2x Ex. titul;
26.10.2018FERKO Roman6.7.1977Krušnohorská 615/ 363 01 Ostrov030 EX 25974/13-80 Usnesení,
23.10.2018PROCHÁZKA Dušan18.9.1957Krymská 1713/17 360 01 Karlovy Vary030 EX 7497/13-120 Ex. příkaz
22.10.2018LUKÁČ Dušan24.4.1981Cigánkova 1861/2 148 00 Praha – Chodov030 EX 916/17-60 Usnesení,
18.10.2018RAJNEROVÁ Ivona23.3.1983Provaznická 426/14 350 02 Cheb030 EX 12329/13-126 Ex. příkaz,
17.10.2018TŘÍSKA František28.7.1989Wassermannova 1041/36 152 00 Praha – Hlubočepy030 EX 35622/13-128 Usnesení,

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001