Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
22.06.2021FIŘT Miroslav27.11.1978P.O.Box 29/ 460 01 Liberec 030 EX 23902/16 -123 PUNE;
21.06.2021MICHALCOVÁ Ludmila26.4.1953č.p. 189 687 71 Záhorovice030 EX 18709/16 -126 Usnesení;
18.06.2021MIŠTRÍK Stanislav4.1.1974Cigánkova 1861/2 148 00 Praha – Chodov 030 EX 3126/21 -1b; -1b; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -15 Výzva; -16 Ex. příkaz;
09.06.2021ŠŤUKA Koloman19.10.1971č.p. 1 671 38 Višňové 030 EX 14840/07 -112 Usn: 20 Co 289/2020 Krajský soud v Brně;
03.06.2021Mareček Petr8.7.1959Velká skála 678/2 181 00 Praha 8 - Troja030 EX 1122/03 -311 Usnesení;
02.06.2021ŠŤUKA Koloman19.10.1971č.p. 1 671 38 Višňové030 EX 23418/13 -182 Usnesení; 030 EX 858/10 -198 Usnesení;
02.06.2021SCHNEIDER Vlastimil9.2.1969Břeclavská 280/ 691 01 Moravský Žižkov 030 EX 6815/20 -67 Usnesení;
01.06.2021BUNDA Roman23.2.1973Hlavní pošta, Jindřišská ul., P.O.Box 1539/ 111 21 Praha 1-Staré město 030 EX 18193/15 -112 Protokol soupis vozidla;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh