Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
22.01.2020ZÁBRANA Antonín12.10.1964Chelčického 890/17 130 00 Praha – Žižkov030 EX 14081/19 -1a; -1b; -1c; -7 Zahájení; -16 Ex. příkaz; -17 Výzva; -18 Ex. příkaz;
22.01.2020MICHÁLEK Miroslav22.3.1953P.O.BOX 301/ 602 00 Brno 2030 EX 46903/13 -176 PUNE;
21.01.2020MUCHA Petr17.12.1979č.p. 134 679 02 Petrovice030 EX 3082/15 -190 PUNE;
21.01.2020MUCHOVÁ Martina4.11.1982č.p. 134 679 02 Petrovice030 EX 3082/15 -190 PUNE;
21.01.2020Miroslav Šimáčekč.p. 177 542 21 Pec pod Sněžkou030 EX 4100/17 -50 Ex. příkaz; -89 Součinnost - zaměstnavatel; -90 Usnesení;
21.01.2020NESNÍDAL Vladimír4.8.1952č.p. 71 666 03 Sentice030 EX 12695/19 -1a; -1b; -5a; -5b; -10 Zahájení; -18 Ex. příkaz; -19 Ex. příkaz; -20 Ex. příkaz; -21 Ex. příkaz; -22 Ex. příkaz; -23 Ex. příkaz; -24 Ex. příkaz; -25 Ex. příkaz; -26 Ex. příkaz; -27 Ex. příkaz; -28 Ex. příkaz; -29 Ex. příkaz; -30 Výzva; -3
20.01.2020BUNDA Roman23.2.1973Hlavní pošta, Jindřišská ul., P.O.Box 1539/ 111 21 Praha 1-Staré město030 EX 18193/15 -94 Ex. příkaz;
17.01.2020HŮRKA Jaroslav7.12.1988č.p. 70 344 01 Draženov030 EX 1534/13 -151 PUNE;
16.01.2020CÍSAŘ Milan28.10.1961Malenická 1786/3 148 00 Praha – Chodov030 EX 14432/19 -1b; -1d; -1f; -2 Návrh; -10 Zahájení; -21 Ex. příkaz; -23 Výzva;
13.01.2020MAJZNER Jiří6.10.1967Bezručova 2893/ 276 01 Mělník030 EX 35752/13 -135 Protokol soupis vozidla; -136 Výzva přistavení vozidla;
10.01.2020NOVÁK Karel19.9.1973Rumunská 122/26 120 00 Praha – Vinohrady030 EX 19207/15 -125 Výzva přistavení vozidla; -133 Protokol soupis vozidla;
08.01.2020RUSNOK Jan20.1.1978Poštovní 207/ 739 61 Třinec – Staré Město030 EX 4607/19 -59 Usnesení;
02.01.2020GRUDNIKOVÁ Marcela25.5.1973P.O.BOX 236/ 602 00 Brno030 EX 13067/07 -288 Usnesení;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001