Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
15.03.2019DALECKÝ Milan29.7.1971Francouzská 147/20 120 00 Praha – Vinohrady030 EX 20676/14-114 Usnesení,
15.03.2019PEROVIČ Vladimir16.4.1957Cigánkova 1861/2 148 00 Praha – Chodov030 EX 20681/14-95 Usnesení,
11.03.2019KEJVAL Jaroslav2.8.1981Radonice nad Ohří č.p. 14 440 01 Peruc030 EX 21790/16-106 Usnesení
11.03.2019KOPECKÝ Petr9.6.1969Palackého 177/ 664 17 Tetčice030 EX 19507/18-17 PUNE,
11.03.2019NOVÁK Roman23.7.1969Kotlářská 547/1 602 00 Brno – Veveří030 EX 9292/07-287 Ex. příkaz
11.03.2019FENEŠ Marek9.11.1994Krajířova 27/ 380 01 Dačice – Dačice I030 EX 26322/14-208 Usnesení,
11.03.2019ŠIŠLÁK Ladislav26.3.1982č.p. 257 687 74 Starý Hrozenkov030 EX 12306/17-42 PUNE,
11.03.2019GRUNDZA Jan20.5.1961Závišova 11/7 140 00 Praha – Nusle030 EX 19142/15-118 Protokol soupis vozidla, 030 EX 19142/15-119 Výzva přistavení vozidla,
11.03.2019KLOCOVÁ Magdaléna6.1.1969Brněnská 1136/ 664 42 Modřice030 EX 20509/07-207; 030 EX 44428/13-140; 030 EX 4420/14-121; 030 EX 33275/14-100; 030 EX 19927/18-15; 030 EX 34846/07-189; 030 EX 34847/07-202;
11.03.2019KLOCOVÁ Magdaléna6.1.1969Brněnská 1136/ 664 42 Modřice030 EX 26084/07-189 Usnesení
11.03.2019RUSŇÁKOVÁ Helena20.11.1952Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž030 EX 1409/14-155 Usnesení, 030 EX 1409/14-156 Usnesení, 030 EX 1409/14-153 Usnesení,
07.03.2019STOJKOVÁ Agnesa26.3.1945č.p. 22 415 01 Srbice030 EX 19117/18-16,15,7,2,1; Návrh + Ex. titul;
25.02.2019HOPOVÁ Radka22.10.1972P.O.BOX 11/ 664 42 Modřice030 EX 193/15-107 Usnesení
21.02.2019PETERKA Václav8.7.1972Vršovická 1429/68 101 00 Praha – Vršovice030 EX 5840/17-83 Usnesení,
21.02.2019SEDLÁKOVÁ Věra19.12.1971Velké Dvorce č.p. 21 348 06 Přimda030 EX 4144/18-45 Ex. příkaz,
21.02.2019KAVKA Tomáš24.5.1971Masarykova 220/51 250 88 Čelákovice030 EX 35984/13-57 Oznámení, 030 EX 35984/13-55 Ex. příkaz,
20.02.2019ČEŠKOVÁ Libuše14.11.1966K Valům 10/ 691 54 Týnec030 EX 8600/08-196 Ex. příkaz
19.02.2019JANEČEK Josef9.5.1975Jugoslávská 769/11 613 00 Brno – Zábrdovice030 EX 13413/14-147; 030 EX 6441/14-165; 030 EX 7914/10-225; 030 EX 10536/14-155;
18.02.2019SZÉPE Alexander4.9.1959Žárová č.p. 9 788 15 Velké Losiny030 EX 5964/09-209 Usnesení,

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001