Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
15.01.2021HEIKAL Mohamed Abdallah Ali2.3.1970Cigánkova 1861/2 148 00 Praha – Chodov 030 EX 55952/13 -228 Usnesení;
08.01.2021HANÁK Roman13.3.1974P.O.Box 50/ 763 31 Brumov – Bylnice 030 EX 8318/20 -1c; -1e; -1i; -8 Zahájení - poučení; -8 Zahájení; -13 Ex. příkaz; -14 Výzva;
06.01.2021SVOBODA Štěpán21.2.1986Havelkova 683/2 625 00 Brno – Bohunice030 EX 6085/14 -174 Usnesení; 030 EX 4137/10 -207 Usnesení; 030 EX 11957/14 -174 Usnesení; 030 EX 11583/08 -231 Usnesení;
04.01.2021SOUKUPOVÁ Barbora14.11.1990V bytovkách 753/28 104 00 Praha – Uhříněves 030 EX 8205/20 -1b; -2 Návrh; -8 Zahájení - poučení; -8 Zahájení; -15 Ex. příkaz; -16 Výzva; -17 Ex. příkaz;
16.12.2020MRÁZKOVÁ Ilona16.8.1952Hybešova 288/41A 602 00 Brno – Staré Brno 030 EX 37674/07 -215 Usnesení;
16.12.2020TJ Baník Radvanice "v likvidaci"Těšínská 1320/380 716 00 Ostrava – Radvanice 030 EX 18982/17 -23 PUNE;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh