Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
22.10.2019LICZMAN Eduard19.11.1966Havířská 1285/23 735 06 Karviná – Nové Město030 EX 497/07-352 Protokol,
22.10.2019MICHÁLEK Miroslav22.3.1953P.O.BOX 301/ 602 00 Brno 2030 EX 46903/13-165; 030 EX 530/11-229;
22.10.2019ŠEBKOVÁ Eva23.2.1978č.p. 1007 407 79 Mikulášovice030 EX 11213/19-17,16,14,7,2,1; Návrh + Ex. titul;
18.10.2019BERGMAN Josef24.7.1981Na Brance 190/ 270 53 Krušovice030 EX 34004/13-93; 030 EX 27216/15-84;
15.10.2019PETR Antonín3.2.1983Břežánská 50/4 418 01 Bílina030 EX 11633/19-14,13,7,2,1; Návrh - ex. titul;
04.10.2019LINHARTOVÁ Monika3.3.1985Na Křemelce 436/ 285 06 Sázava030 EX 13351/16-67 Usnesení,
02.10.2019CVRKAL Petr23.3.1988č.p. 192 561 82 Klášterec nad Orlicí030 EX 4824/19-30 PUNE,
25.09.2019REJDA René28.7.1986č.p. 57 675 53 Valeč030 EX 9721/19-18,17,6,1; Návrh + Ex. titul;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001