Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
06.01.2022NAGYOVÁ Emilie7.11.1980Komárovská 536/17 617 00 Brno – Komárov030 EX 4572/18 -115 Usnesení;
04.01.2022JANÍK Václav28.7.1991č.p. 41 382 02 Zlatá Koruna030 EX 8516/19 -106 Usnesení; 030 EX 20461/14 -251 Usnesení;
04.01.2022BALÁTOVÁ Blanka29.6.1979Míšovice č.p. 368 671 71 Hostěradice030 EX 8042/14 -164 Usnesení; 030 EX 24817/07 -231 Usnesení; 030 EX 24816/07 -230 Usnesení; 030 EX 4177/12 -197 Usnesení; 030 EX 726/11 -212 Usnesení;
04.01.2022BALÁTOVÁ Blanka29.6.1979Míšovice č.p. 368 671 71 Hostěradice030 EX 11077/07 -232 Usnesení;
04.01.2022BALÁTOVÁ Blanka29.6.1979Míšovice č.p. 368 671 71 Hostěradice030 EX 10728/07 -258 Usnesení; 030 EX 17/20 -57 Usnesení; 030 EX 3756/10 -229 Usnesení; 030 EX 33852/07 -231 Usnesení; 030 EX 9197/14 -161 Usnesení;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh