Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
15.06.2022SEDLÁKOVÁ Kristýna2.3.1993P.O.Box 28/ 796 04 Prostějov030 EX 1415/20 -109 PUNE;
15.06.2022LACKO Martin15.9.1969Pod Háječkem 1359/ 356 01 Sokolov030 EX 17203/13 -159 Usnesení;
13.06.2022MALÁ Marta8.4.1952Pošta 9, náměstí 28. dubna 1069/2 635 00 Brno030 EX 20531/08 -76 PUNE; -178 PUNE;
03.06.2022TRMAČ Daniel21.3.1996Blanenská 1191/127 664 34 Kuřim 030 EX 2365/21 -40 Usnesení;
03.06.2022SCHNEIDER Vlastimil9.2.1969Břeclavská 280/ 691 01 Moravský Žižkov 030 EX 6815/20 -100 PUNE;
01.06.2022KAŠPAR Lubomír16.7.1976Okružní 0/ 760 05 Zlín 030 EX 2825/09 -170 Usnesení;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh