Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
13.04.2021KOCMÁNEK Matěj20.5.1989náměstí Míru 1/ 344 01 Domažlice – Město 030 EX 12409/19 -71 Ex. příkaz;
09.04.2021RŮŽIČKA Otto15.9.1966Brněnská 158/2 664 47 Střelice 030 EX 995/21 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení - poučení; -7 Zahájení; -12 Výzva; -13 Ex. příkaz;
07.04.2021NOVOTNÝ Zdeněk27.11.1956Boženy Němcové 317/ 539 73 Skuteč 030 EX 56595/13 -124 PUNE;
29.03.2021Beskydský klub muscherů "v likvidaci"Nový Jičín 0/ 741 01 Nový Jičín030 EX 574/21 -1a; -1b; -2 Návrh; -6 Zahájení - poučení; -6 Zahájení; -10 Ex. příkaz; -11 Výzva;
26.03.2021GŘEGOŘ Miroslav23.9.1966Mírová 1438/19 735 06 Karviná – Nové Město030 EX 4993/14 -136 Ex. příkaz;
23.03.2021ŽÉDEK Antonín24.3.1975Postřelmovská/ P.O.Box 3/ 789 01 Zábřeh 030 EX 6259/20 -27 Protokol soupis vozidla; -28 Výzva přistavení vozidla;
23.03.2021HORVÁTHOVÁ Naděžda23.1.1979č.p. 358 289 16 Přerov nad Labem 030 EX 29136/13 -136 Usnesení;
23.03.2021MRÁZKOVÁ Ilona16.8.1952Hybešova 288/41A 602 00 Brno – Staré Brno 030 EX 37674/07 -232 Usnesení;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh