Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
23.10.2020KOUDELKA Antonín28.6.1971č.p. 15 588 56 Vystrčenovice030 EX 6573/16 -113 Usnesení;
23.10.2020ŠUCHMOVÁ Alžběta6.6.1989č.p. 190 763 32 Návojná030 EX 6928/15 -190 Usnesení;
23.10.2020LICZMAN Eduard19.11.1966Havířská 1285/23 735 06 Karviná – Nové Město030 EX 497/07 -370 Dražební vyhláška;
23.10.2020GRUDNIKOVÁ Marcela25.5.1973P.O.BOX 236/ 602 00 Brno030 EX 13139/07 -294 Usnesení; 030 EX 1817/09 -331 Usnesení;
23.10.2020ŠUCHMOVÁ Alžběta6.6.1989č.p. 190 763 32 Návojná030 EX 5234/19 -64 Usnesení; 030 EX 5234/19 -70 Usnesení; 030 EX 12321/19 -51 Usnesení; 030 EX 6928/15 -182 Usnesení; 030 EX 12321/19 -45 Usnesení;
15.10.2020KOLÁŘ Vlastimil20.11.1960Budovatelská 1075/8 691 41 Břeclav – Poštorná030 EX 5713/20 -1d; -1h; -8 Zahájení; -13 Výzva; -14 Ex. příkaz;
12.10.2020DANĚK Josef29.5.1952Tusarova 1521/26 170 00 Praha – Holešovice030 EX 32643/14 -218 Usnesení;
09.10.2020KRAJÍČEK Zdeněk19.7.1983Nádražní 118/7 602 00 Brno – Brno-město030 EX 4856/20 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení; -21 Ex. příkaz; -22 Výzva;
09.10.2020GRUDNIKOVÁ Marcela25.5.1973P.O.BOX 236/ 602 00 Brno030 EX 13067/07 -311 PUNE;
09.10.2020MICHÁLEK Miroslav22.3.1953P.O.BOX 301/ 602 00 Brno 2030 EX 5698/20 -1b; -1c; -6 Zahájení; -11 Ex. příkaz; -12 Ex. příkaz; -13 Výzva; -14 Ex. příkaz;
09.10.2020URBÁNEK Pavel27.9.1967Plotní 12/39 602 00 Brno – Komárov030 EX 5850/20 -1b; -3a; -9 Zahájení; -10 PUNE; -17 Ex. příkaz; -19 Ex. příkaz; -20 Výzva; -21 Ex. příkaz;
06.10.2020MARVÁNEK Tomáš21.9.1986Dolní náměstí 5/ 330 33 Město Touškov030 EX 11550/13 -193 Usnesení;
06.10.2020DZURKO Dominik17.8.2002Pražská třída 2/50 500 04 Hradec Králové – Kukleny030 EX 6148/20 -1a; -1b; -6 Zahájení; -15 Ex. příkaz; -16 Výzva;
01.10.2020URBÁNEK Pavel27.9.1967Plotní 12/39 602 00 Brno – Komárov030 EX 54757/13 -147 Ex. příkaz; 030 EX 609/12 -205 Ex. příkaz; 030 EX 22434/14 -131 Ex. příkaz; 030 EX 12968/14 -138 Ex. příkaz;
30.09.2020HUSO Jozef13.12.1950Křenická 2262/26 100 00 Praha – Strašnice030 EX 33633/16 -71 PUNE;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001