Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
06.12.2019REMEŠ René9.6.1967poste restante / 360 17 Karlovy Vary030 EX 8043/13 -150 Protokol soupis vozidla; -166 Výzva přistavení vozidla;
03.12.2019NAĎO Radek14.11.1977č.p. 6 281 03 Radim030 EX 37041/13 -116 Usnesení;
03.12.2019KUDRNA Daniel22.7.1999Přecechtělova 2241/7 155 00 Praha – Stodůlky030 EX 14078/17 -26 Ex. příkaz; -27 Protokol soupis vozidla; -175 Součinnost;
03.12.2019KOVAŘÍK Petr3.4.1975Brněnská 1426/104 664 51 Šlapanice030 EX 12506/19 -2a; -4a; -8 Vyrozumění o zahájení exekuce; -16 Ex. příkaz; -17 Ex. příkaz; -18 Protokol soupis vozidla; -19 Výzva; návrh+ex.titul
29.11.2019KOVAŘÍK Petr3.4.1975Brněnská 1426/104 664 51 Šlapanice030 EX 48896/13 -195 Ex. příkaz; 030 EX 990/19 -34 Ex. příkaz;
28.11.2019MICHÁLEK Miroslav22.3.1953P.O.BOX 301/ 602 00 Brno 2030 EX 46903/13 -171 Ex. příkaz; 030 EX 530/11 -237 Ex. příkaz;
28.11.2019DVOŘÁK Jiří3.12.1972č.p. 75 563 01 Albrechtice030 EX 13278/19 -31 Ex. příkaz;
27.11.2019SCHNEBERGER Ladislav17.1.1982Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky030 EX 27918/14 -164 Usnesení; 030 EX 3044/15 -126 Usnesení;
26.11.2019ŠTĚPÁN Milan11.12.1980Hlavní 1149/113 691 41 Břeclav – Poštorná030 EX 14668/17 -88 PUNE;
22.11.2019CHRISTL Roman5.3.1967Dejvická 688/27 160 00 Praha – Dejvice030 EX 2239/14 -185 Usnesení; 030 EX 395/17 -82 Usnesení; 030 EX 3288/14 -167 Usnesení; 030 EX 18227/15 -132 Usnesení;
20.11.2019MINAŘÍKOVÁ Olga14.6.1971Tilhonova 451/51 627 00 Brno - Slatina030 EX 754/09 -149 Usnesení;
20.11.2019MINAŘÍKOVÁ Olga14.6.1971Tilhonova 451/51 627 00 Brno - Slatina030 EX 3690/08 -148 Usnesení; 030 EX 3935/09 -158 Usnesení; 030 EX 20188/07 -167 Usnesení; 030 EX 3689/08 -148 Usnesení; 030 EX 8969/12 -141 Usnesení;
19.11.2019FOJTÍK Antonín17.8.1983Na Vyhlídce 1252/6 735 06 Karviná – Nové Město030 EX 4161/14 -150 Usnesení;
19.11.2019SEDLÁKOVÁ Kristýna2.3.1993P.O.Box 28/ 796 04 Prostějov030 EX 5053/19 -96 Ex. příkaz;
14.11.2019TICHÁČEK Pavel7.10.1978Spojovací 189/13 190 00 Praha – Vysočany030 EX 16088/18 -35 Ex. příkaz;
14.11.2019MIRGA František28.2.1975Roháčova 172/3 130 00 Praha – Žižkov030 EX 15516/08 -177 Ex. příkaz;
13.11.2019LUKÁČ Dušan24.4.1981Cigánkova 1861/2 148 00 Praha – Chodov030 EX 916/17 -86 PUNE;
12.11.2019DANĚK Daniel19.5.1981P.O.BOX 203/ 601 00 Brno030 EX 23635/07 -206 Usnesení; 030 EX 20132/07 -246 Usnesení; 030 EX 32982/07 -230 Usnesení; 030 EX 23634/07 -206 Usnesení;
12.11.2019SLAVÍK Jan12.7.1968č.p. 88 756 55 Dolní Bečva030 EX 28918/16 -134 PUNE;
12.11.2019BUŠIL Milan15.8.1979Tovární 784/ 783 53 Velká Bystřice030 EX 7710/19 -22 Ex. příkaz;
08.11.2019BURIAN Tomáš14.12.1993Tyršova 247 27401 Slaný030 EX 33680/14 -144 PUNE;
06.11.2019HANEČKA Jiří7.4.1983nám. Osvobození 445/14 691 52 Kostice030 EX 9029/14 -153 Usnesení; 030 EX 15306/14 -158 Usnesení; 030 EX 2565/10 -229 Usnesení; 030 EX 3205/11 -217 Usnesení; 030 EX 998/12 -194 Usnesení;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001