Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
25.05.2023JELEN Radek8.9.1980Vídeňská 225/3 639 00 Brno – Štýřice030 EX 3500/21 -46 Ex. příkaz; 030 EX 25799/07 -312 Ex. příkaz; 030 EX 3108/08 -307 Ex. příkaz; 030 EX 3107/08 -290 Ex. příkaz; 030 EX 8305/19 -85 Ex. příkaz;
25.05.2023MIŠTRÍK Stanislav4.1.1974Cigánkova 1861/2 148 00 Praha – Chodov030 EX 3126/21 -35 Ex. příkaz;
23.05.2023VRABCOVÁ Linda17.1.1985Vídeňská 225/3 639 00 Brno – Štýřice030 EX 1752/23 -1b; -1d; -6 Zahájení - poučení; -6 Zahájení; -14 Ex. příkaz; -15 Výzva; -16 Ex. příkaz;
23.05.2023VRABCOVÁ Linda17.1.1985Vídeňská 225/3 639 00 Brno – Štýřice030 EX 30914/16 -135 Ex. příkaz; 030 EX 13323/15 -181 Ex. příkaz;
19.05.2023VRABCOVÁ Linda17.1.1985Vídeňská 225/3 639 00 Brno – Štýřice030 EX 21537/13 -229 Ex. příkaz; 030 EX 5728/22 -24 Ex. příkaz; 030 EX 46598/13 -213 Ex. příkaz; 030 EX 1074/10 -302 Ex. příkaz; 030 EX 29281/16 -141 Ex. příkaz;
19.05.2023MELIŠÍKOVÁ Erika6.12.1973Dürerova 2177/18 100 00 Praha – Strašnice030 EX 6839/17 -90 Usnesení;
18.05.2023MICHÁLEK Miroslav22.3.1953P.O.BOX 301/ 602 00 Brno 2030 EX 5698/20 -45 Ex. příkaz; 030 EX 5698/20 -44 Ex. příkaz; 030 EX 530/11 -295 Ex. příkaz; 030 EX 530/11 -296 Ex. příkaz;
26.04.2023SCHEINPFLUG Jan13.12.1980Mariánské náměstí 32/ 417 42 Krupka – Bohosudov030 EX 7374/20 -38 Usnesení;

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh