Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
16.09.2021RADIKOVSKÁ Marta28.7.1976č.p. 6 281 03 Radim030 EX 17872/18 -55 Ex. příkaz;
14.09.2021KROB Michal20.8.1994nám. Hrdinů 136/ 533 72 Moravany030 EX 2296/17 -132 Usnesení;
09.09.2021ŽÉDEK Antonín24.3.1975Postřelmovská/ P.O.Box 3/ 789 01 Zábřeh 030 EX 6259/20 -42 Protokol soupis vozidla;
31.08.2021HOLBIČKA Ondřej22.5.1990P.O.Box 1/ 274 01 Slaný030 EX 3499/14 -155 Usnesení;
26.08.2021JANŮ Lukáš14.4.1981Masarykovo náměstí 83/ 251 64 Mnichovice030 EX 16424/17 -100 Usnesení;
25.08.2021FERIKOVÁ Olga26.11.1983Novosady 301/ 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 030 EX 8240/12 -316 PUNE;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh