Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 bytu v obci Liberec, k.ú. Horní Růžodol, okres Liberec

Spisová značka
030 EX 5026/13
Město
Liberec
Okres
Liberec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id.1/2 bytové jednotky č. 3 v budově Liberec VII-Horní Růžodol, č.p. 193 (byt.dům, LV 1422) na pozemku parc. č. 350/1 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 3241/43230 v kat. území Horní Růžodol, obec Liberec, okres Liberec, zapsáno na LV 1508.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 3 nadzemní podlaží (včetně podkroví), kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je celkem 6 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je polovalbová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín, vikýř a bleskosvod. Okna budovy jsou z větší části plastová s parapety a z části původní dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné dvoukřídlé. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je odpovídající průměrné údržbě. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné před domem v omezeném množství.

Oceňovaná jednotka č. 193/3 se nachází v budově č.p. 193 v 1. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně a koupelny. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 32,41 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. 

Na pozemku parc. č. 350/1 (LV 1422) stojí bytový dům s č.p. 193. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 341 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Přístup na pozemek je přes pozemek parc. č. 1051, který je ve vlastnictví města Liberec.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu se zahradou v obci Světec, k.ú. Chotějovice, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 42350/13
Město
Světec
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 pozemku p.č. St. 110 (součástí je stavba Chotějovice, č.p. 22, bydlení) a pozemku p.č. 177/36 (zahrada) v obci Světec, evidovaných na listu vlastnictví č. 66, v katastrálním území Chotějovice, okres Teplice.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepenou, přízemní budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových tašek. Součástí střechy je komín a vikýře. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Střecha se svody vykazují známky opotřebení. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená, fasáda je v horším stavu. Na dům navazuje nedokončená přízemní přístavba s plochou střechou a dřevěnými okny. K domu náleží oplocená zahrada, na které se nachází zděná kolna a zahradní dřevěný domek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Dle inzerátu RK je dispoziční řešení domu 2+kk. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 110, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 335 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č. p. 22, přístavkem a zděnou kolnou. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 177/36, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada, je o velikosti 471 m2 a je zčásti zastavěn zahradním domkem. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené dřevěným oplocením s betonovými sloupky. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je zděná kolna, zahradní domek, přístavek a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 bytu a pozemků (společný dvůr a jiná plocha) v obci Lázně Kynžvart, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 10942/13
Město
Lázně Kynžvart
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/6 bytové jednotky č. 328/6 v budově Lázně Kynžvart č.p. 328 (bytový dům, LV 496) na pozemku parc. č. St. 433/1 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 800/10000 v kat. území Lázně Kynžvart, obec Lázně Kynžvart, okres Cheb, zapsáno na LV 989

a dále spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemku p.č. St. 433/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku p.č. 2930/5 (ostatní plocha), v obci Lázně Kynžvart, zapsané na listu vlastnictví č. 482, k.ú. Lázně Kynžvart, okres Cheb.

Byt

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 12 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je průměrný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Parkování je možné v omezeném množství před domem. Oceňovaná jednotka č. 328/6 se nachází v budově č.p. 328 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, ložnice, chodba, spíž, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryty PVC, keramickou dlažbou a parkety. Obklady jsou dřevěné a keramické. Byt je v původním stavu. K bytu patří sklep. Podlahová plocha sklepa se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 58,13 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů částečné kopie prohlášení vlastníka.

Garáž

Jedná se o řadovou, krajní, přízemní garáž. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda garáže není zateplená. Střecha garáže je pultová s krytinou z plechu. Vrata garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 433/6 stojí stavba garáže. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 64 m2. Na pozemku se nachází přístřešek. Pozemek má obdélníkový tvar. Pozemek má obdélníkový tvar. Pozemek je oplocený dřevěným plotem. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2930/1 ve vlastnickém právu města Lázně Kynžvart. Součástí nemovité věci jsou IS. Příslušenstvím nemovité věci je přístřešek a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Pozemek

Pozemek parc. č. 2930/5 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 38 m2. Pozemek má obdélníkový tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2930/1 ve vlastnickém právu města Lázně Kynžvart.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 bytu a 1/4 garáže v obci Adamov, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 1593/08
Město
Adamov
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/8 bytové jednotky č. 357/9 v budově Adamov č.p. 357 (bytový dům, LV 878) na pozemku parc. č. St. 656 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 662/15290 v kat. území Adamov, obec Adamov, okres Blansko, zapsáno na LV 1672

a dále spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. St. 708 jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, v obci Adamov, zapsané na listu vlastnictví č. 340, k.ú. Adamov, okres Blansko.

Bytový dům

Dům je situován jako samostatný, má celkem 7 podlaží, přičemž nejnižší podlaží je technické. V domě je situováno celkem 24 bytů, rozdělených po 12 do dvou vchodů. Svislé konstrukce domu jsou montované ŽB panelové, stropy železobetonové panelové, střecha plochá, krytina uvažována PVC folie, příp. natavované živičné pásy s nátěrem, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou uvažovány vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Okna plastová, vstupní dveře plastové. Vytápění je centrální dálkové. Do domu je zaveden plyn a je vybaven výtahem. Dle dostupných informací se jedná o dům z roku 1975. V posledních letech prošel dům revitalizací, v rámci které bylo provedeno zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna oken za plastová, nové vstupní dveře do domu, modernizace společných prostor a pravděpodobně alespoň částečná rekonstrukce střešního pláště. Celkový stavebně technický stav je dobrý, přičemž se jedná o udržovaný bytový dům, bez viditelných vad a poruch omezujících užívání objektu.

 
Jednotka č. 357/9 (byt)
Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných podkladů. Dle informací z KN se k předmětné bytové jednotce váže podíl na společných částech domu o velikosti 662/15290. Dle tohoto údaje by měla vnitřní podlahová plocha bytové jednotky se sklepem činit 66,2 m2. Byt má dispoziční řešení 3+1 s lodžií. Stavebně technický stav bytové jednotky uvažován běžný, bez zásadních rekonstrukcí a přestaveb. V rámci domu je byt situován v 5. NP u pravé štítové zdi. Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, standardní bytové jádro, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění dálkové a ohřev vody uvažován rovněž centrální, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden. Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován sklep nebo sklepní kóje. Všechny byty v domě mají lodžii, která není zahrnuta v podlahové ploše bytu. Podlahová plocha bytu bez lodžie bude uvažována, jak je výše uvedeno, o velikosti celkem 66,2 m2. Jinak nebylo možno podlahovou plochu zjistit či ověřit.
 
Garáž bez čp/če na p.č. st 708
Garáž je umístěna v řadě garáží mezi bytovými domy a vozovkou ulice Petra Jilemnického. Jedná se tedy o vnitřní řadovou garáž, jejíž zadní strana je zcela zapuštěna do terénu, který je v místě svažitý. Za garážemi se ve výšce jejich střechy nachází chodník zpřístupňující vchody do bytových domů. Vzhledem k tomu, že garáž nebyla zpřístupněna, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se jejích konstrukcí a vnitřního vybavení. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných podkladů. Předpokládá se založení na betonových pasech, svislé konstrukce zděné, stropy betonové, vnitřní omítky štukové, podlaha betonová. Dveře jsou plechové, výklopné, fasáda přední stěny břizolitová, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, plochá střecha s krytinou z asfaltových pásů. Dle skříněk na fasádě mají garáže elektroinstalaci.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Ivanovice na Hané, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 0551/02
Město
Ivanovice na Hané
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - stavby Ivanovice na Hanné, č.p. 355 (rod.dům), stojící na parcele č. 1061 (LV 10001), v obci Ivanovice na Hané, zapsané na listu vlastnictví č. 1661, k.ú. Ivanovice na Hané, okres Vyškov.

Předmětná nemovitost je vedena v KN jako objekt bydlení č. p. 355 v obci Ivanovice, část dtto, k. ú. Ivanovice na Hané. Jeho řešení neobsahuje žádné provozní ani pronajaté prostory. Jako celek má stavba ve smyslu odst. 2 písm. a) ust. § 2 vyhl. č. 501/2006 Sb. charakter rodinného domu. Jedná se o rodinný dům (RD) s jedním bytem, jednopodlažní objekt (NP) a to bez obytného podkroví, podsklepení a bez vnitřní nebo vnější garáže. RD je proveden se sklonitou střechou (sedlovou). Objekt je proveden do pravoúhlého půdorysného uspořádání ve tvaru obdélníku. Jedná se o původní stavbu domu z roku cca 1930, která se nachází v zásadě v neobyvatelném, resp. pouze provizorně obyvatelném stavu, jako stavba bez napojení na IS města vč. elektřiny. Objekt je prostý zdravotně technického zařízení (koupelny a WC), rozvodů vody a kanalizace. Vytápění je provizorní z železných kamínek v části - kuchyně. Elektřina je rozvedena a připojena provizorně k vlastnímu naftovému agregátu (není hodnoceno). Dispozice lze posuzovat jako 1+1 s chodbou průchozí na nádvoří, kuchyní a jedním pokojem. Hodnocení stavebně technického stavu - celkový znehodnocený stav prvků PSV nebo jejich absence. Z hlediska prvků HSV je stavba provedena zděnou technologií bez vnějších povrchů, bez izolací proti zemní vlhkosti (viditelné mapy vlhkosti na vnitřních stěnách pokoje), s dřevěnými stropy bez podhledů a sedlovou střechou. Objekt je proveden na pozemku parc. č. 1661, který je ve vlastnictví Města Ivanovice na Hané. Předmětem ocenění je zbytková hodnota stavby rodinného domu č. p. 355 a to bez pozemku a příslušenství.

Třída energetické náročnosti budovy: Zadavatelem nebyl předložen PENB s vyhodnocením energetické náročnosti budovy vyjádřené třídou energetické náročnosti. Pro účely ocenění není PENB vyžadován.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků (orná půda) v obci Přistoupim, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 3132/15
Město
Přistoupim
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc. č. 223/1(orná půda) a parc. č. 226 (orná půda) v kat. území Přistoupim, obec Přistoupim, okres Kolín, zapsáno na LV 325.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,1 km jižně od okraje zastavěné části obce Přistoupim. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 20 097 m2. Pozemky jsou na východní a jižní straně ohraničené keřovými porosty a nachází se v lánu. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. Přes pozemky vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Svojetín, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 25405/13
Město
Svojetín
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích parc. č. 1711/1 (orná půda), parc. č. 739/1, parc. č. 853/1, parc. č. 1000/1 a parc. č. 1398 (pozemky ve zjednodušené evidenci) v kat. území Svojetín, obec Svojetín, okres Rakovník, zapsáno na LV 42.

Pozemek parc. č. 1711/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové ploše 14193 m2 a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 739/1, 853/1, 1000/1 a 1698, jsou položeny mimo zastavenou část obce. Jedná se o zemědělsky využívané pozemky. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské. Pozemky jsou přístupné přes okolní navazující pozemky ve vlastnictví cizích vlastníků.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/9 pozemků (lesy, orná půda, louky) v obci Vysoké nad Jizerou, okr. Semily

Spisová značka
030 EX 1141/15
Město
Vysoké nad Jizerou
Okres
Semily

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/9 (jedna devítina) na pozemcích parc. č. St. 538 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, bez LV, parc. č. St. 539 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, LV 840, parc. č. 487 (lesní pozemek), parc. č. 488/1 (lesní pozemek), parc. č. 488/2 (lesní pozemek), parc. č. 488/3 (lesní pozemek), parc. č. 489/1 (lesní pozemek), parc. č. 489/2 (lesní pozemek), parc. č. 489/3 (lesní pozemek), parc. č. 491/1 (lesní pozemek), parc. č. 491/2 (lesní pozemek), parc. č. 491/3 (lesní pozemek), parc. č. 492/1 (lesní pozemek), parc. č. 492/2 (lesní pozemek), parc. č. 514 (trvalý travní porost), parc. č. 553/1 (orná půda) a parc. č. 553/10 (orná půda) v kat. území Vysoké nad Jizerou, obec Vysoké nad Jizerou, okres Semily, zapsáno na LV 395.

Pozemky parc. č. St. 538 a parc. č. St. 539 se nacházejí na severovýchodním okraji zastavěné části města Vysoké nad Jizerou. Jedná se o sousedící pozemky obdélníkových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2. Na pozemcích se nacházejí zděné řadové garáže, které nejsou předmětem ocenění. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 528/3, který je ve vlastnictví mnoha vlastníků.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha dopravní infrastruktury - silniční doprava.

Oceňované pozemky parc. č. 487, parc. č. 488/1, parc. č. 488/2, parc. č. 488/3, parc. č. 489/1, parc. č. 489/2, parc. č. 489/3, parc. č. 491/1, parc. č. 491/2, parc. č. 491/3, parc. č. 492/1, parc. č. 492/2, parc. č. 514, parc. č. 553/1 a parc. č. 553/10 se nacházejí cca 10 - 100 m severně od okraje zastavěné části města Vysoké nad Jizerou. Jedná se o tři soubory sousedících převážně lesních pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek, trvalý travní porost a orná půda o výměře 41 024 m2. Pozemek parc. č. 553/1 je na východní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Ostatní pozemky nejsou blíže ohraničené. Na pozemcích parc. č. 487, parc. č. 489/1 a parc. č. 488/1 se nachází smrkový lesní porost starý cca 30, 120 a 132 let. Na pozemku parc. č. 462/1 se nachází smrkový lesní porost starý cca 61 let. Na pozemcích parc. č. 488/2, parc. č. 488/3, parc. č. 489/2, parc. č. 489/3, parc. č. 491/1, parc. č. 491/2, parc. č. 491/3 a parc. č. 492/2 je orost vykácený. Na pozemku parc. č. 514 se nacházejí náletové listnaté porosty. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2367/13, který je ve vlastnictví Libereckého kraje.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy lesní, plochy zemědělské a plocha smíšeného nezastavěného území.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Újezd u Boskovic, okr. Blansko

Spisová značka
030 EX 12131/16
Město
Újezd u Boskovic
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc.č. 487/119 a 764/51, k.ú. Újezd u Boskovic, obec Újezd u Boskovic, okres Blansko, LV č. 240

Pozemky vedené na LV 240 - se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce. Pozemek parc.č. 487/119 se nachází východně od obce, je součást většího zemědělsky obhospodařovaného celku, je přístupný po nezpevněné komunikaci na veřejném pozemku. Pozemek parc.č. 764/51 se nachází západně od obce jako součást zemědělsky obhospodařovaného celku nacházejícího se západně od hlavní průjezdné komunikace v obci.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/20 pozemků (dvůr, ostatní plocha) v obci Nedašova Lhota, okr. Zlín

Spisová značka
030 EX 3823/16
Město
Nedašova Lhota
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - 1/20 pozemků parc. č. St 61, 1847/6, 1847/7 a 1847/8 v k.ú. a obci Nedašova Lhota, okres Zlín, LV 489.

Pozemek parc. č. St 61 - Jedná se o pozemek situovaný cca 150 m JV od centrální části obce. Pozemek se nachází v rovinatém terénu, nepravidelný tvar. Část pozemku je užívána spolu se sousedním rodinným domem č.p. 33 (dům není předmětem ocenění). Zbývající část tvoří nezpevněnou polní cestu a okolní zeleň. Část pozemku je oplocena. Na pozemku se nachází příslušenství v podobě oplocení a vjezdové brány. Na pozemku se nachází trvalé porosty. Dle územního plánu je veden ve stávajících plochách pro bydlení (BI). Přístup a příjezd k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemcích ve vlastnictví Obce Nedašova Lhota.

Pozemek parc.č. 1847/6 - jedná se o pozemek situovaný cca 130 m JV od centrální části obce. Pozemek se nachází v mírně svažitém až svažitém terénu, nepravidelný tvar. Pozemek je užíván jako zahrada u přilehlého rodinného domu. Dle územního plánu je veden ve stávajících plochách pro bydlení (BI). Na pozemku se nachází trvalé porosty a část vedlejší stavby (neevidovaná v KN). Přístup a příjezd k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemcích ve vlastnictví Obce Nedašova Lhota.

Pozemek parc.č. 1847/7 - jedná se o pozemek situovaný cca 130 m JV od centrální části obce. Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu, nepravidelný tvar. Pozemek je užíván jako zahrada u přilehlého rodinného domu (předzahrádka). Dle územního plánu je veden ve stávajících plochách pro bydlení (BI). Na pozemku se nachází trvalé porosty, bez příslušenství. Přístup a příjezd k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemcích ve vlastnictví Obce Nedašova Lhota.

Pozemek parc.č. 1847/8 - jedná se o pozemek situovaný cca 130 m JV od centrální části obce. Pozemek se nachází v rovinatém až mírně svažitém terénu, pravidelný trojúhelníkový tvar. Pozemek je užíván jako odstavná (manipulační) plocha u přilehlého rodinného domu č.p. 177 (dům není předmětem ocenění). Pozemek je volně přístupný, neoplocený. Dle územního plánu je veden ve stávajících plochách veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch (PV). Na pozemku se nachází trvalé porosty, bez příslušenství. Přístup a příjezd k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemcích ve vlastnictví Obce Nedašova Lhota.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001