Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/24 pozemků v obci Úhřetická Lhota, okres Pardubice

Spisová značka
030 EX 11803/13
Město
Úhřetická Lhota
Okres
Pardubice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/24 pozemku p.č. 1167 (orná půda), parc. č. 1252 (orná půda), parc. č. 1264 (trvalý travní porost) a parc. č. 1265 (trvalý travní porost) v kat. území Úhřetická Lhota, obec Úhřetická Lhota, okres Pardubice, zapsáno na LV 28.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 400 - 1900 m severně od okraje zastavěné části obce Úhřetická Lhota. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků převážně pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a trvalý travní porost o výměře 25 680 m2. Pozemek parc. č. 1167 je na jihozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 1252 je na severovýchodní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 1264 je na západní straně ohraničený korytem místního potoka a nachází se v lánu. Travnatý pozemek parc. č. 1265 je na východní straně ohraničený korytem místního potoka a na jižní straně zpevněnou komunikací. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vedou zpevněné komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 1163 a parc. č. 1269, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Klučov, k.ú. Skramníky, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 2802/13
Město
Klučov
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 35 (součástí je stavba Skramníky, č.p. 21, rod.dům) v obci Klučov, evidovaných na listu vlastnictví č. 36, v katastrálním území Skramníky, okres Kolín.

Rodinný dům je v uliční části osazený do terénu, přízemní s volným půdním prostorem. Stavba podstandardního vybavení a provedení. Opotřebení uvažuji 85%. Objekt před celkovou modernizací a rekonstrukcí.
Dispozice: INP chodba, kuchyň, 2x pokoj, suché WC.

Oceňovaný pozemek je zastavěný rodinným domem s doprovodnými stavbami, svažitý pozemek - stavba osazena částečně do terénu.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/9 pozemku (orná půda) v obci Jindřicův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 365/09
Město
Jindřichův Hradec
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 2/9 na pozemku parc. č. 3107 (orná půda), včetně příslušenství vše v kat. území Buk u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec, zapsáno na LV 877.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Buk. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 7 591 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3598, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec.

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt 3+1 v obci Krupka, k.ú. Maršov u Krupky

Spisová značka
030 EX 25332/16
Město
Krupka
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - členského podílu v družstvu s nímž je spojeno právo užívat družstevní byt č. 4701-0204, na ulici Karla Čapka 268, 417 42 Krupka, který je v bytovém domě, jež je součástí pozemku p.č. St. 414, k.ú. Maršov u Krupky, obec Krupka, okres Teplice.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 12 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaný podíl v Okresním stavebním bytovém družstvu Teplice je spojen s užíváním bytu č. 4701-0204. Byt č. 4701-0204 se nachází v budově č.p. 268 ve 2. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, jídelny, šatny, obývacího pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené. Jádro bytu je umakartové. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC, keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Byt je v původním stavu, pouze podlahy byly před 12 lety rekonstruovány.

K bytu patří lodžie (3,35 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 78,65 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie výkresu.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 4564/18
Město
Ostrožská Lhota
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 495 (součástí je stavba Ostrožská Lhota, č.p. 287, rod.dům) v obci Ostrožská Lhota, evidovaných na listu vlastnictví č. 166, v katastrálním území Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště.

Oceňovaná nemovitost je tvořena rodinným domem, základními venkovními úpravami a pozemkem. V levé části RD (při pohledu z ulice) byl původně menší byt, na pravé straně vedle průjezdu a v navazující dvorní části byla hospodářská část (údajně kovárna koní). v současné době není nemovitost užívána (cca 20 roků).

Situování: Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní (částečně dvoupodlažní) se sedlovou a pultovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku.
Dispoziční řešení: Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného U. Objekt byl prohlédnut pouze zvenčí, vnitřní dispozice není známa. Dle vnějšího ohledání je patrné,, že v uliční části se nachází průjezd a pravděpodobně hospodářská část. Obytná mohou být boční dvorní křídla (pravé křídlo zřejmě nad průjezdem ve 2.NP).
Konstrukční řešení: Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové zčásti opadané. Vnitřní vybavení se předpokládá standardní či podstandardní. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo jednoduchá.
Stáří: Přesné stáří rodinného domu není známé, dle odborného odhadu se jedná o objekt starý cca 80 – 100 let, postupně dostavovaný.
Technický stav: Technický stav rodinného domu je špatný. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně k odstranění a postavení nové stavby.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Stružná, k.ú. Žalmanov, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 12287/13
Město
Stružná
Okres
Karlovy Vary

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl ideální 1/2 pozemku parc. č. St. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 47 Žalmanov, způsob využití: bydlení a na pozemcích parc. č. 2/1 (zahrada), parc. č. 3/3 (zahrada) a parc. č. 560/3 (zahrada), vše v kat. území Žalmanov, obec Stružná, část obce Žalmanov, okres Karlovy Vary, zapsáno na LV 58.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepenou, patrovou budovu s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. K domu náleží zahrada, na které se nachází garáž s pultovou střechou a dřevěnými dvoukřídlými vraty. Na garáž navazuje zděná patrová kolna s pultovou střechou, dřevěnými okny, dřevěnými vchodovými dveřmi a dřevěnými dvoukřídlými vraty. Na zahradě se dále nachází skleník a dvě dřevěné kolny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dispoziční řešení domu je 3+1. Koupelna je vybavena sprchovým koutem a WC. Obklady jsou keramické. Podlahy v domě jsou betonové, pokryté keramickou dlažbou. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Vytápění domu je kotlem na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena byla zjištěna, viz. LV.

Pozemek parc. č. St. 38, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 485 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 47, garáží, kolnami a skleníkem. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 2/1 o velikosti 363 m2, parc. č. 3/3 o velikosti 280 m2 a parc. č. 560/3 o velikosti 733 m2, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako zahrada. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou nepravidelných tvarů. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, udržované a oplocené dřevěným oplocením. Přístup k pozemkům je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce nebo kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 bytu 2+1 v obci Znojmo, k.ú. Znojmo-Louka, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 2524/06
Město
Znojmo
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id.1/3 bytové jednotky č. 5 v budově Znojmo, č.p. 2818 (byt.dům, LV 5401) na pozemku parc. č. St. 263/27 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 567/8234 v kat. území Znojmo-Louka, obec Znojmo, okres Znojmo, zapsáno na LV 5576.

Bytový dům
Jedná se o bytový dům, který je panelové typové konstrukce, řadový vnitřní, který má přízemí, a 5 nadzemních podlaží (celkem 6.NP). V přízemí domu, resp. 1.NP se nachází sklepní kóje, kočárkárna, sušárna, schodišťový prostor a jiné. V ostatních nadzemních podlažích jsou situovány výhradně jen byty, přičemž se v bytovém domě nachází celkem 16 bytových jednotek. Bytový dům je zastřešen pultovou střechou, která je pokryta izolačními pásy. Svislé konstrukce panelové, vodorovné konstrukce jsou pravděpodobně železobetonové s rovným omítnutým podhledem, schodiště je pravděpodobně ŽB, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky předpokládáme vápenocementové hladké, vnější omítky vápenocementové, okna jsou plastová, vstupní dveře do domu jsou plastové. Výtah v domě je kovový prosklený, podlaha společných prostor z teracové dlažby. Ostatní vybavení: zvonkový telefon.
Stáří bytového domu odhadujeme mezi lety 1970-1980. Na bytovém domě proběhla pouze výměna nových plastových oken a vstupních dveří, a pravděpodobně došlo k rekonstrukci i střešní konstrukce, jinak je bytový dům v původním stavu bez zásadní revitalizace či jiné rekonstrukce. Stavebně technický stav lze i přes uvedené skutečnosti hodnotit jako dobrý.

Byt č. 2818/5
Jedná se o byt o dispozici 2+1 s balkonem, který je umístěný ve 3.NP z celkových 6.NP bytového domu s výtahem. K bytové jednotce náleží i sklepní kóje č. 2 nacházející se v 1.NP panelového domu.
Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Zpracovatel znaleckého posudku vychází zejména z poskytnutých podkladů, resp. Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č.920305/2016 ze dne 15.2.2016 (řízení V-1800/2016-713), ve které je specifikovaný rozsah a vybavení posuzované jednotky. Dle výše uvedené smlouvy má bytová jednotka podlahovou plochu 56,70 m2, do které není započítaná plocha balkonu.
Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění dálkové 3x otopná tělesa, ohřev TUV dálkové, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, splachovací WC, z ostatního pouze zvonkový telefon a vestavěná skříně. V bytě je pravděpodobně proveden rozvod, vody, elektřiny, kanalizace a plynu.
Stavebně technický stav bytu se předpokládá dobrý, resp. průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. K jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 2818 a pozemku p.č. 263/27 ve výši id. 567/8234.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/6 garáže v obci Trmice, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 35470/13
Město
Trmice
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 3/6 pozemku p.č. 789 (součástí je stavba Trmice, č.e. 2542, garáž) v obci Trmice, evidovaných na listu vlastnictví č. 101, v katastrálním území Trmice, okres Ústí nad Labem.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž č.e. 2542. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z lepenky. Vjezdová vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na oceňovaném pozemku parc. č. 789 stojí stavba garáže. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o celkové ploše 22 m2. Pozemek je zastavěný stavbou. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc. č. 801/1, který je ve vlastnictví města.

Součásti nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Panské Dubenky, okr. Jihlava

Spisová značka
030 EX 67/14
Město
Panské Dubenky
Okres
Jihlava

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl ideální 1/2 pozemku parc. č. St. 40, rodinného domu č.p. 34 a pozemku parc. č. 54 (zahrada) v katastrálním území Panské Dubenky, obec Panské Dubenky, okres Jihlava, LV 201.

Objekt se nachází v lokalitě výstavby starších rodinných domů a zem. usedlostí. Součástí pozemku p.č.st.40 je bývalá menší zem.usedlost č.p.34 nacházející se na okraji zastavěné části malé obce (bez služeb) na Českomoravské vysočině. Obec je vzdálena od Jihlavy cca 35 km a od Jindřichova Hradce cca 25 km.

Přístup je přímo z místní veřejné zpevněné komunikace, ke dni ocenění není RD několik roků užíván (cca od r.2012). Je provedeno napojení na elektřinu i na veřejný vodovod (měřiče spotřeby jsou osazeny), splaškové vody jsou svedeny do jímky na dvorku. Příslušenství tvoří zastřešený průjezd a stodůlka (horší stav), přípojky inž.sítí, venkovní úpravy a trvalé porosty na oceňovaných pozemcích.

Celkový stavebně-technický stav je velmi špatný, objekt nelze užívat, stavby vyžadují zásadní rekonstrukci nebo asanaci.

Fotogalerie

Další soubory

 

Lesní pozemky v obci Dačice, k.ú. Chlumec u Dačic, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 8450/07
Město
Dačice
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemků p.č. 79, p.č. 384, p.č. 385/2, p. č. 404/2, p. č. 404/35, p. č. 453/2 a p.č. 453/25 v obci Dačice, zapsané na listu vlastnictví č. 8 k.ú. Chumec u Dačic, okres Jindřichův Hradec.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km východně, cca 1,4 km jihovýchodně a cca 700 m západně od okraje zastavěné části obce Chlumec. Jedná se o soubor nesousedících lesních pozemků různých tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 25 356 m2.

Pozemky parc. č. 453/2 a parc. č. 453/25 jsou z jedné strany ohraničené nezpevněnou cestou a jsou součástí okolního lesního porostu. Na pozemku parc. č. 453/2 se nachází jehličnatý lesní porost (smrk, borovice) starý cca 136 let. Porost na pozemku parc. č. 453/25 je vykácený. Pozemky jsou svažité k severní straně.

Pozemky parc. č. 385/2, parc. č. 385/1 a parc. č. 384 jsou ohraničené zpevněnou komunikací a jsou spolu s pozemky parc. č. 404/35 a parc. č. 404/2 součástí okolního lesního porostu. Na pozemku parc. č. 385/1 se nachází smrkový lesní porost starý cca 4 roky. Na pozemku parc. č. 385/2 se nachází jehličnatý lesní porost (smrk, borovice) starý cca 140 let. Porost na pozemku parc. č. 384 je vykácený. Na pozemku se částečně nachází smíšený lesní porost (smrk, bříza, borovice) starý cca 8 let a částečně smrkový porost starý cca 35 let. Na pozemku parc. č. 404/2 se nachází smrkový lesní porost starý cca 3 roky. Pozemky jsou svažité k severozápadní straně.

Pozemek parc. č. 79 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na jižní straně travnatým porostem a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází částečně smrkový porost starý cca 90 let a z větší části je porost vykácený. Pozemek je svažitý k severozápadní straně.

V době oceňování byly pozemky částečně využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 453/80 a parc. č. 1766, které jsou ve vlastnictví města Dačice a zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1402/12, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001