Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Pozemek (orná půda) v obci Popůvky, k.ú. Popůvky u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2906/19
Město
Popůvky
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 1625/3 (orná půda) v kat. území Popůvky u Brna, obec Popůvky, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 1362.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 150 m východně od okraje zastavěné části obce Popůvky. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 311 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený keřovými porosty a na jižní straně koryto Troubského potoka. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc. č. 1625/4, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská – orná půda a z male části jako návrh na zkapacitnění dálnice D1. Část pozemku je zahrnuta v lokálním biokoridoru.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k pozemku parc. č. 1625/1 ve prospěch pozemku parc. č. 1625/3.

Věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k pozemku parc. č. 1625/4 ve prospěch pozemku parc. č. 1625/3.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 3+1 v obci Most, k.ú. Most II, okres Most

Spisová značka
030 EX 4861/22
Město
Most
Okres
Most

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - jednotky č. 2824/65 (byt) v budově Most č.p. 2823, 2824 (bytový dům, LV 5167) na pozemcích parc. č. 5106 (LV 5167) a parc. č. 5107 (LV 5167) včetně podílu na společných částech domu a na pozemcích parc. č. 5106 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 5107 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 7022/451261 v kat. území Most II, obec Most, část obce Most, okres Most, zapsáno na LV 10296.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 10 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové částečně prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 2824/65 se nachází v budově č.p. 2824 v 7. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, chodby, sklepa, koupelny a WC.

Užitná plocha jednotky je 70,22 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 5106 stojí bytový dům s č.p. 2823, 2824. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 784 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 5150 ve vlastnickém právu statutárního města Most.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Krupka, k.ú. Nové Modlany, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41991/13
Město
Krupka
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 905 (ostatní plocha) v kat. území Nové Modlany, obec Krupka, okres Teplice, zapsáno na LV 2908.

Oceňovaný pozemek se nachází cca ve středu zastavěné části obce Nové Modlany. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 166 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený zděným oplocením, na jižní straně nezpevněnou cestou a na západní straně zpevněnou komunikací. Na travnatém pozemku se nacházejí keřové a listnaté porosty. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 855/1, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení v rodinných domech.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 bytu 3+1 v obci Beroun, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 16307/18
Město
Beroun
Okres
Beroun

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 na jednotce č. 785/26 (byt) v budově Beroun-Závodí č.p. 785 (bytový dům, LV 4738) na pozemku parc. č. St. 3055 (LV 4738) včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. St. 3055 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 75/1941 v kat. území Beroun, obec Beroun, část obce Beroun-Závodí, okres Beroun, zapsáno na LV 5773.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 32 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy je zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené u domu.

Oceňovaná jednotka č. 785/26 se nachází v budově č.p. 785 v 7. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka má hlavní místností orientované na severovýchodní a jihovýchodní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna bytu jsou plastová. Podlahy jsou kryté PVC. Obklady jsou z keramických dlaždic. Jádro bytu je původní umakartové s vanou a samostatným WC. Byt je v původním, udržovaném stavu. Byt je v současné době vybydlený.

Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 75,97 m2. Užitná plocha jednotky je 66,18 m2 (bez sklepa a balkonu). Plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední a zajišťuje ho plynový kotel společný pro celý dům. Ohřev teplé vody zajišťuje plynový kotel. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 3055 stojí bytový dům s č.p. 785. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 313 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 1898/6 a parc. č. 1898/11, které jsou ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek U Berounky 785 a dále přes pozemek parc. č. 2185/1, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Příslušenstvím nemovité věci je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rekreační chaty v obci Psáry, k.ú. Dolní Jirčany, okres Praha-západ

Spisová značka
030 EX 20227/18
Město
Psáry
Okres
Praha-západ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 na pozemku parc. č. St. 512 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 247 Dolní Jirčany, způsob využití: rod. rekreace a na pozemcích parc. č. 141/20 (ostatní plocha) a parc. č. 141/182 (ostatní plocha), vše v kat. území Dolní Jirčany, obec Psáry, část obce Dolní Jirčany, okres Praha-západ, zapsáno na LV 1127.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreace s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových patkách. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. Dveře chaty jsou dřevěné prosklené. K chatě patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 512 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 247. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 30 m2. Pozemky parc. č. St. 512, parc. č. 141/20 (ostatní plocha) a parc. č. 141/182 (ostatní plocha) na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, kolna a přístřešek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 689/5 a parc. č. 141/4 ve vlastnickém právu obce Psáry.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/90 pozemků v obci Hajnice, k.ú. Dolní Žďár, Horní Žďár, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 4788/13
Město
Hajnice
Okres
Trutnov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnických podílů ideální 1/90 na pozemcích p.č. 23 (trvalý travní porost) a 25/1(ostatní plocha) v obci Hajnice, k.ú. Dolní Žďár, okres Trutnov, evidovaných na LV č.170, na pozemcích parc. č. 735/15 (orná půda) a 735/16 (orná půda) v obci Hanice, k.ú. Horní Žďár, okres Trutnov, evidovaných na LV č. 138, na pozemcích p.č. 85, p.č. 86, p.č. 87/1, p.č. 89 (orná půda) v obci Hajnice, k.ú. Horní Žďár, okres trutnov, evidovaných na LV č. 245, na pozemcích p.č. 78/19 (trvalý travní porost), p.č. 78/21 (orná půda), p.č. 82/3 (zahrada), p.č. 87/4 (zahrada), p.č. 101 (ostatní plocha, p.č. 102/1 (trvalý travní porost), p.č. 102/4 (ostatní plocha), p.č. 102/6 (lesní pozemek), p.č. 102/7 (trvalý travní porost), p.č. 106/11 (trvalý travní porost), p.č. 136 (trvalý travní porost), p.č. 137 (lesní pozemek, p.č. 139 (ostatní plocha), p.č. 142/1 (trvalý travní porost), p.č. 433 (trvalý travní porost), p.č. 720 (trvalý travní porost), p.č. 735/14 (trvalý travní porost), p.č. 1636/47 (ostatní plocha, p.č. 1636/60 (ostatní plocha), p.č. 1636/81 (ostatní plocha) v obci Hajnice, k.ú. Horní Žďár, okres Trutnov, evidovaných na LV č. 284.

Oceňované pozemky se rozkládají na několika místech katastru západně od Horního Žďáru v jakémsi přerušovaném pruhu směrem na Satranský kopec a Dubový Dvůr. Pozemky jsou převážně zemědělské na zvlněném terénu s menšími sklony. Horní a Dolní Žďár jsou nesrostlé s obcí Hajnice, pod kterou správně patří.

LV 138 - Jedná se o dva zemědělské pozemky orné půdy v blízkosti místní komunikace vedoucí z Výšinky směrem na Dubový Dvůr v západní části katastru. Pozemky jsou na velmi mírně skloněném terénu k severovýchodu. Na pozemcích, které jsou rozděleny polní cestou je trvalý travní porost.

LV 245 - Jedná se o soubor pozemků trvalého travního porostu nedaleko západní části zástavby obce Horní Žďár, konkrétně u objektu čp. 34. Pozemky jsou na zvlněném terénu se sklonem k východu. Na pozemcích jsou trvalé porosty dřevin jednotlivých stromů a keřů menšího rozsahu. Přístup je možný z východu po obecním pozemku po neudržované prašné cestě. Pozemky mohou plnit funkci zahrady k pozemku na p.p.č. 1652.

LV 284 - Jedná se o větší počet pozemků, které jsou rozdělen podle funkce a polohy. První skupina jsou pozemky v blízkosti místní komunikace vedoucí z Výšinky směrem na Dubový Dvůr. Pozemky jsou nevýznamné výměry a jsou součástí většího celku cesty a pomocného pozemku cesty se zpevněným prašným povrchem. Tyto pozemky se nacházejí o pozemků zapsaných na LV 138.
Druhá skupina jsou pozemky trvalého travního porostu na několika místech katastru, kde slouží v souladu se zápisem ke svému účelu jako louka nebo pastvina.
Třetí skupina jsou pozemky vedené v katastru jako zahrada a to na západní straně zástavby Horního Žďáru kde navazují na pozemky zapsané na LV 245 na jejich výhodní straně u objektů čp. 34 a čp 107.
Čtvrtou skupinou jsou pak lesní pozemky s lesním porostem na pozemcích v jednom celku obklopené pastvinami. Lesní porosty jsou oceněny podle lesních hospodářských plánů.
Pátou skupinou jsou pak pruhy pozemků oceněné jako ostatní zemědělské pozemky hospodářsky nevyužitelné mezi jinými kulturami s náletovým porostem.

Porosty LV 245 - Jedná se o porosty v nezastavěném území obce, převážně javor a keře.

Porosty LV 284 - Jedná se o porosty v nezastavěném území obce, na lesních pozemcích obklopenými pastvinami.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (lesní pozemky, trvalý travní porost) v obci Jestřabí v Krkonoších, k.ú. Křížlice, okres Semily

Spisová značka
030 EX 22100/16
Město
Jestřabí v Krkonoších
Okres
Semily

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na na pozemcích parc. č. 647 (lesní pozemek), parc. č. 648 (trvalý travní porost), parc. č. 649 (trvalý travní porost), parc. č. 650 (lesní pozemek), parc. č. 701/1 (lesní pozemek), parc. č. 706/2 (lesní pozemek), parc. č. 707/2 (lesní pozemek) a parc. č. 714/2 (lesní pozemek) v kat. území Křížlice, obec Jestřabí v Krkonoších, okres Semily, zapsáno na LV 771.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Křížice. Jedná se o dva nesousedící soubory lesních pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a lesní pozemek o výměře 13 410 m2. Soubor pozemků je na jihovýchodní straně ohraničený korytem řeky Jizerka a na západní straně travnatým porostem. Na pozemcích parc. č. 701/1, parc. č. 706/2, parc. č. 707/2 a parc. č. 714/2 se nachází částečně smíšený lesní porost (javor, jasan, smrk) starý cca 91 let, částečně smíšený lesní porost (buk, javor, borovice, smrk) starý cca 125 let a částečně smíšený lesní porost (buk, javor, jasan) starý ca 71 let. Na pozemcích parc. č. 647 a parc. č. 650 se nachází smíšený lesní porost (smrk, javor) starý cca 56 let. Jedná se o prořídlé hospodářské lesy (část porostu je pravděpodobně po těžbě). Na travnatých pozemcích parc. č. 648 a parc. č. 649 se nacházejí listnaté prosty. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům je přístup přes sousední pozemek parc. č. 704/2, který je ve vlastnictví pana Romana Hindricha.

Pozemky se nacházejí v Krkonošském národním parku.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/11 rodinného domu se zahradou v obci Košťany, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 30313/13
Město
Košťany
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/11 na pozemku p.č. St. 707 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Košťany, č.p. 535, rod. dům (LV č. 1087), a dále pozemku p.č. 945/2 - zahrada, LV č. 345, vše v k.ú. Košťany, obec Košťany, okres Teplice, a spoluvlastnického podílu ideální 1/11 na pozemku p.č. 954 - zahrada a objektu č.p. 535 - rod. dům, příslušející k části obce Košťany, na pozemku p.č. St. 707 (LV č. 345), LV č. 1087, vše v k.ú. Košťany, obec Košťany, okres Teplice.

Rodinný dům č.p. 535 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 707 a p.č. 954
Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví (v části přízemní s využitým podkrovím) pod mansardovou a sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Košťany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Kamenný Pahorek 535, 417 23 Košťany. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 967 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Pozemek p.č. 945/2
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/11 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 945/2 - zahrada, v k.ú. Košťany, obec Košťany, okres Teplice, který je situován ve vnitřní zastavěné části města Košťany. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 967 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem a dále přes pozemek p.č. 956 - zarhada, který je ve vlastnictví: Město Košťany, Teplická 297, 41723 Košťany.
Dle informací ČSÚ v obci Košťany je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Dle platného územního plánu města Košťany je pozemek zahrnut v plochách jako: „plochy rekreace - RZ - zahrádkářské kolonie“.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/9 pozemků v obci Žleby, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 27555/15
Město
Žleby
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/9 na pozemcích parc. č. 682/4 (orná půda) a parc. č. 774/62 (orná půda) v kat. území Žleby, obec Žleby, okres Kutná Hora, zapsáno na LV 10060.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 400 m severozápadně a cca 1 km severně od okraje zastavěné části obce Žleby. Jedná se o dva nesousedící zemědělské pozemky různých tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 11 177 m2. Pozemek parc. č. 682/4 je na severní straně ohraničený lesním porostem a spolu s pozemkem parc. č. 774/62 se nachází v lánu. Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělského půdního fondu. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna. Možný pronájem oceňovaných pozemků byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Obecní úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Fotogalerie

Další soubory

 

567/20000 bytu 2+1 v obci Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 24572/15
Město
Mladá Boleslav
Okres
Mladá Boleslav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 567/20000 jednotky č. 836/35 (byt) v budově Mladá Boleslav II č.p. 833, 834, 835, 836 (bytový dům, LV 14590) na pozemku parc. č. St. 3529 (LV 14590) včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. St. 3529 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 574/96910 v kat. území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav, část obce Mladá Boleslav II, okres Mladá Boleslav, zapsáno na LV 15900.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 12 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 144 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 836/35 se nachází v budově č.p. 836 ve 12. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. K bytu patří sklep (1,70 m2) a lodžie (2,73 m2). Podlahová plocha lodžie a sklepa se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 57,35 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 3529 stojí bytový dům s č.p. 833, 834, 835, 836. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1 078 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 657/48 ve vlastnickém právu statutárního města Mladá Boleslav.

Příslušenstvím nemovité věci je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh