Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Byt 1+1 v obci Brno, k.ú. Štýřice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 1044/10
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - bytu č. 273/32 v bytovém domě č.p. 268, 270, 271, 273 a 275 na pozemku parc.č. 1252, 1253, 1254, 1255 a 1256, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, v k.ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno-město, LV č. 5500.

Protože prohlídka nemovitosti nebyla umožněna, vychází ocenění z informací o srovnatelných nemovitostech dostupných v databázi znalce a z podkladů získaných z katastru nemovitostí – zejména Přílohy č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy. Vybavení a stav bytové jednotky je pro účely ocenění uvažováno standardní s běžně prováděnou údržbou.
Bytový dům s oceňovaným bytem je do uliční zástavby začleněn jako řadový - krajní. Jde o panelovou stavbu s plochou střechou, půdorysně ve tvaru obdélníka. Bytový dům obsahuje 9 nadzemních podlaží (dále NP) a má 5 samostatných vchodů s vlastními čísly popisnými. Každému vchodu náleží 33 bytů, celkový počet bytů v domě je tak 165. V 1. NP se nachází společné prostory a 5 bytů. Dále jsou zde sklepy náležející k jednotlivým bytovým jednotkám. Dům byl odhadem postaven v roce 1980. Přibližně kolem roku 2007 proběhla revitalizace: zateplení fasády, oprava balkonů, výměna oken a vchodových dveří a oprava společných prostor. V domě je rovněž instalován nový výtah.
Oceňovaný byt č. 273/32 je umístěn v posledním, 9. NP a jedná se o jednopokojový byt s kuchyní, předsíní, spíží, koupelnou se sprchovým koutem a WC a balkonem. K bytu dále náleží sklep v 1. NP. Vytápění bytu je ústřední – dálkové. Pro účely ocenění je uvažován standardní původní, udržovaný stav s původním umakartovým jádrem.

Protože ocenění nemovitosti probíhá bez možnosti provedení místního šetření uvnitř jednotky, vychází výpočet podlahových ploch z informací uvedených v Příloze č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy. Tato příloha obsahuje informaci o celkové podlahové ploše jednotky, která činí 27,1 m2. Do této výměry není započítána plocha balkonu (2,5 m2). Do celkové výměry je ovšem započítána plocha sklepa. Výměry podlahových ploch jednotlivých místností, ani výměra sklepa není z dostupných podkladů patrná. Z tohoto důvodu je do ocenění započítána celková podlahová plocha vč. sklepa a polovina výměry balkonu.
Celková započitatelná plocha jednotky pro potřeby tohoto znaleckého posudku činí: 27,1 m2 + 1,25 m2 = 28,35 m2.

Fotogalerie

 

1/2 pozemku (orná půda) v obci Lanžhot, okr Břeclav

Spisová značka
030 EX 2573/05
Město
Lanžhot
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. 3082/5 (orná půda) v kat. území Lanžhot, obec Lanžhot, okres Břeclav, zapsáno na LV 3598.

Na pozemku parc. č. 3082/5 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 217 m2. Pozemek se nachází cca 1 km jižně od zastavěné části města Lanžhot. Pozemek je nepravidelného tvaru a je přístupný přes pozemek parc. č. 3082/6, který je ve vlastnickém právu města Lanžhot.

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrada v obci Lipník nad Bečvou, okr. Přerov

Spisová značka
030 EX 27742/15
Město
Lipník nad Bečvou
Okres
Přerov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc.č. 2411/5 (zahrada) evidovaného na listu vlastnictví č. 1482, v katastrálním území a obci Lipník nad Bečvou, okres Přerov.

Pozemek je užíván jako pastvina. Pozemek je rovinný, nepravidelného tvaru. Nenachází se na něm žádné stavby ani trvalé porosty.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Myslkovice, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 13886/13
Město
Myslkovice
Okres
Tábor

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 85 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 35 Myslkovice, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 98 (zahrada, parc. č. 101 (zahrada), vše v kat. území Myslkovice, obec myslkovice, část obce Myslkovice, okres Tábor, zapsáno na LV 188.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavbě-technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny, vikýřem a střešními okny. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Věcná břemena nebyla zjištěna. Nájemní smlouvy nevyly předloženy. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 85 sojí stavba rodinného domu č.p. 35. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1034 m2. Na stavební pozemek parc. č. St. 85 navazuje pozemke par. č. 98, který je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové vý,ěře 1445 m2 a pozemek parc. č. 101, který je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové výměře 107 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a hospodářské budovy. Dvě na sebe navazující hosp. budovy se nachází západně od domu a jedna hosp. budova je umístěna severně od domu. Jedná se o zděné budovy se sedlovou střechou. Pozemky jsou jako celek přístupní přes pozemek parc. č. 1212/10, který je ve vlastnickém právu obce Myslkovice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a prosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstívm nemovité věci je oplocení a hospodářské budovy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s garáží a zahradami v obci Pardubice, k.ú. Dražkovice, okr. Pardubice

Spisová značka
030 EX 14753/19
Město
Pardubice
Okres
Pardubice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku St. 388 včetně stavby č.p. 126, bydlení, pozemku St. 389 včetně stavby bez čp/če, garáž, pozemků parc.č. 366/1 a 366/11 (zahrada) v katastrálním území Dražkovice, obec Pardubice, okr. Pardubice.

Rodinný dům je postaven jako samostatně stojící zděná stavba. Z hlediska stavebního je proveden jako nepodsklepená stavba s nepravidelným, zhruba obdélníkovým půdorysem, která má dvě nadzemní podlaží a je opatřena kombinovanou z části sedlovou, z části valbovou střechou. Stavba je užívána od svého dokončení v roce 1987. Za dobu užívání stavby rodinného domu byly prováděny běžné opravy a nezbytná údržba. V roce 1996 až 2003 byla provedena postupná výměna původních dřevěných oken za nová okna plastová s izolačními skly, v roce 2001 byla provedena oprava střechy s výměnou krytiny a podstatné části klempířských konstrukcí. V roce 2001 byla provedena rekonstrukce koupelny v 1. NP a výměna zdroje tepla za nový plynový kotel se zásobníkem TUV, ve společenské místnosti v 1. NP byla osazena a obezděná krbová vložka.

Aktuální stavebně technický stav je odpovídající jeho stáří a provedeným opravám. Lze jej nadále dlouhodobě užívat, a to za předpokladu postupného vynakládání dalších finančních prostředků na další opravy a modernizace.

Rodinný dům je užíván jedním ze spoluvlastníků a jeho rodinou. V domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti cca 5+1 se zdvojeným příslušenstvím, komunikačními, úložnými a technickými prostory a vestavěnou garáží pro jedno osobní auto. Celková podlahová plocha v domě činí celkem 237,45 m2, celková započitatelná plocha činí 226,68 m2. Obestavěný prostor činí cca 1030 m3.

Z celkového provedení stavby rodinného domu a jeho celkové vybavenosti je zřejmé, že stavba rodinného domu byla provedena v době své výstavby z kvalitních materiálů, konstrukcí a prvků v dobré kvalitě. Dům byl plně dokončen, provedeno nebylo pouze vyspárování obkladu fasády domu na jeho severní straně.

V porovnání se současnými standardy je však rodinný dům již podstandardně proveden, a to zejména z hlediska tepelně izolačních vlastností obvodového pláště a z hlediska spotřebovávaných energií při jeho provozu.

Stavební parcela č. 388 o výměře 406 m2 je z části zastavěna stavbou rodinného domu a z části je využívána jako zpevněné plochy v okolí domu a garáže. Stavební parcela č. 389 o výměře 40 m2 je zcela zastavena stavbou garáže a přístavbou využívanou jako domácí dílna a technické zázemí. Jako pozemky ve funkčním celku se stavebními parcelami jsou využívány parcely č. 366/1 o výměře 653 m2 a č. 366/11 o výměře 91 m2, obě vedené v katastru nemovitostí jako zahrady. Celková plocha pozemků je 1.190 m2, pozemky tedy mají vzhledem k požadavkům kladeným na objekty rodinného bydlení dostatečnou výměru, která umožňuje případný další přiměřený stavební rozvoj.

V prostoru zahrady stojí dřevěná kůlna, dřevěný neopláštěný šestiboký altán opatřený stanovou střechou, venkovní nekrytý částečně zapuštěný bazén, ocelový skleník a kopaná studna.

Soubor nemovitostí je přístupný z veřejně užívané pozemní komunikace. K majetku je tak zajištěn řádný přístup a příjezd jak z hlediska právního, tak i fyzického.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty se zahradou v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce n.O., okr. Chomutov

Spisová značka
030 EX 12797/16
Město
Klášterec nad Ohří
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. 1811/14 (zastavěná plocha a nádvoří), stavby bez čp/če, (rod. rekr, LV 11000) a pozemku parc. č. 1811/45 (trvalý travní porost) v kat. území Miřetice u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, zapsáno na LV 2299.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata není podsklepená. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné, plné. K chatě patří oplocaná zahrada.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 800 m severně od okraje zastavěné městské části Miřetice v místní zahrádkářské osadě „Osada 1”. Jedná se o sousedící pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavená plocha a nádvoří a trvalý travní porost o výměře 327 m2. pozemky jsou ohraničené drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku parc. č. 1811/14 se nachází zděná chatka. Pozemky jsou svažité k jižní straně. Na travnatém pozemku parc. č. 1811/45 se nacházejí porosty, skleník, terasové terénní úpravy. V době oceňování byly pozemky neudržované. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1811/42, který je ve vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lesní Klášterec nad Ohří. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha rekreace - zahrádkové osady.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Stašov, okr. Beroun

Spisová značka
030 EX 19130/08
Město
Stašov
Okres
Beroun

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 99 Stašov, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 347/5 (zahrada) a parc. č. 347/10 (ostatní plocha), vše v kat. území Stašov u Zdic, obec Stašov, část obce Stašov, okres Beroun, zapsáno na LV 8.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v severní zastavěné části obce Stašov č.p. 99 v zástavbě rodinných domů.  Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, bleskosvodem a střešními okny. Okna domu jsou plastová. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Dům je určen k rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.  Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 106 stojí stavba rodinného domu č.p. 99. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 283 m2. Pozemky parc. č. St. 106, parc. č. 347/5 a parc. č. 347/10 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako ostatní plocha a zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, zděná hospodářská budova, garáž a porosty. Konstrukce garáže je zděná. Střecha garáže je pultová. Vrata garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 402/1 ve vlastnickém právu Středočeského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Lubenec, k.ú. Přibenice, okres Louny

Spisová značka
030 EX 271/09
Město
Lubenec
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemcích parc. č. 76 (ostatní plocha), parc. č. 171/12 (orná půda), parc. č. 438/1 (ostatní plocha), parc. č. 553/10 (orná půda), parc. č. 553/11 (orná půda), parc. č. 814/17 (trvalý travní porost), parc. č. 848/3 (ostatní plocha), parc. č. 848/4 (ostatní plocha), parc. č. 934/1 (orná půda), parc. č. 934/4 (orná půda) a parc. č. 1175/2 (ostatní plocha), vše v kat. území Přibenice, obec Lubenec, okres Louny, zapsáno na LV 84.

Pozemky parc. č. 76 a parc. č. 1175/2 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 76 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 747 m2. Pozemek parc. č. 1175/2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 281 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená nezastavěného území. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1130/1 ve vlastnickém právu obce Lubenec.

Pozemek parc. č. 171/12 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 10 976 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako zemědělská plocha. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1141/1 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 438/1, parc. č. 553/11 a parc. č. 553/10 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 438/1 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 937 m2. Pozemek parc. č. 553/11 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 644 m2. Pozemek parc. č. 553/10 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 24 987 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha zemědělská a plocha přírodní. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 553/129 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 814/17, parc. č. 848/3 a parc. č. 848/4 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 814/17 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 12 773 m2. Pozemek parc. č. 848/3 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 223 m2. Pozemek parc. č. 848/4 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 151 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha zemědělská a plocha přírodní. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 814/39 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 934/1 a parc. č. 934/4 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 934/1 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 19 126 m2. Pozemek parc. č. 934/4 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 2 303 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená nezastavěného území. Pozemky mají nepravidelný tvar. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1158/1 ve vlastnickém právu Ústeckého kraje.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Drážov, k.ú. Zálesí u Drážova, okres Strakonice

Spisová značka
030 EX 11618/07
Město
Drážov
Okres
Strakonice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 29 Zálesí, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství, vše v kat. území Zálesí u Drážova, obec Drážov, část obce Zálesí, okres Strakonice, zapsáno na LV 24 a pozemku parc. č. 611/2 (ostatní plocha), včetně příslušenství, vše v kat. území Zálesí u Drážova, obec Drážov, okres Strakonice, zapsáno na LV 24.

Rodinný dům č.p. 29 Zálesí

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zřejmě kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z osinkocementových šablon. Součástí střechy jsou 2 komíny a bleskosvod. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné částečně prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda je v horším stavu, místy opadává. Na přední část domu navazuje stodola s dřevěnými vjezdovými dvojitými vraty. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Informace o přípojkách byly převzaty z databáze RÚIAN. Na pozemku se nachází studna. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 12, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 475 m2, je zčásti zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 29 Zálesí a navazující stodolou. Zbylou část tvoří zahrada. Pozemek je mírně svažitý, travnatý, udržovaný a oplocený drátěným oplocením. Na pozemku se nacházejí porosty a studna. Přístup k nemovité věci je po pozemcích ve vlastnictví obce nebo kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a stodola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Pozemek parc. č. 611/2 Zálesí u Drážova

Jedná se o pozemek parc. č. 611/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 660 m2. V územním plánu je pozemek veden v plochách smíšených nezastavěného území. Pozemek se nachází v zemědělsky obhospodařované oblasti. Přístup k pozemku je přes okolní obhospodařované pozemky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Drahany, okr. Prostějov

Spisová značka
030 EX 12534/14
Město
Drahany
Okres
Prostějov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. St. 163 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 153 Drahany, způsob využití: rodinný dům a na pozemku parc. č. 524/13 (zahrada), včetně příslušenství, vše v kat. území Drahany, obec Drahany, část obce Drahany, okres Prostějov, zapsáno na LV 139.

Budova č.p. 153 Drahany na pozemku parc. č. St. 163 je přízemním, nepodsklepeným, řadovým vnitřním rodinným domem. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je dobrý. Dle znaleckého posudku č. ZP-6365 probíhala v budově modernizace. V 1. NP domu byly provedeny rozvody vody v plastu. Podkroví bylo připraveno k půdní vestavbě (příčky v podkroví, schodiště). Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Budova je vybavena 2 komíny, žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou v uliční čáře dřevěná zdvojená, směrem do zahrady jsou plastová. Vstupní dveře jsou plastové. K domu náleží zahrada.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Plynovod je v ulici. Vytápění domu je dle znaleckého posudku č. ZP-6365 ústřední krbem s rozvodem do radiátorů. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Pozemek parc. č. St. 163, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 182 m2, je zčásti zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 153 Drahany. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 524/13, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 180 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, udržované a oplocené dřevěným oplocením. Přístup k pozemkům je ze dvou stran, po komunikacích ve vlastnictví městyse.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh