Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/12 rodinného domu v obci Žatec, k.ú. Milčeves, okres Louny

Spisová značka
030 EX 29632/13
Město
Žatec
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 na pozemku p.č. St. 26/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Milčeves, č.p. 4, rod.dům, stavba stojí na pozemku p.č. St. 26/2, v k.ú. Milčeves, obec Žatec, okres Louny, zapsáno na LV 80.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka se vstupní verandou, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Žatec, místní části Milčeves, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Milčeves č.p. 4, 438 01 Žatec - Milčeves. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, částečně zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 248/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, studnu a žumpu. Dle informací ČSÚ v obci Žatec je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+kk s kompletním sociálním zařízením.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 83 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou
(předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Fotogalerie

 

1/9 rodinného domu v obci Kamenice, k.ú. Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava

Spisová značka
030 EX 8588/15
Město
Kamenice
Okres
Jihlava

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/9 (jedna devítina) na pozemku parc. č. St. 218/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 272 Kamenice, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 6108 (ostatní plocha) vše v kat. území Kamenice u Jihlavy, obec Kamenice, část obce Kamenice, okres Jihlava, zapsáno na LV 216.

Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní rodinný dům s půdním prostorem. Budova je částečně podsklepená. Fasáda domu je nezateplená, omítka nese známky opotřebení. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům je určen k rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vlněného plechu. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Stavební pozemek parc. č. St. 218/1 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 76 m2, na pozemku je postaven zděný rodinný dům č.p. 272. Pozemek má podlouhlý, lichoběžníkový tvar. Přístup je zajištěn z pozemku parc. č. 5986/4, který je ve vlastnictví: Městys Kamenice, č. p. 481, 58823 Kamenice.

Pozemek parc. č. 6108 je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a jeho výměra je 9 m2. Pozemek má protáhly, lichoběžníkový tvar a je neoplocený. Pozemek se nachází na konci řady rodinných domů. Přístup je zajištěn z pozemku parc. č. 5986/4, který je ve vlastnictví: Městys Kamenice, č. p. 481, 58823 Kamenice.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků (orná půda, ostatní plocha) v obci Přibice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 9204/20
Město
Přibice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemcích parc. č. 4224 (orná půda) a parc. č. 4225 (ostatní plocha) v kat. území Přibice, obec Přibice, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 1111.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 4224 v k. ú. Přibice je veden jako orná půda. Pozemek má výměru 2418 m2 a je součástí rozlehlého lánu. Dle LPIS je obhospodařován společností SUIGAL CZ s.r.o. Pozemek je rovinatý, je obděláván. Na vlastní pozemek není přístup, neboť je součástí obhospodařovaného lánu. V těsné blízkosti, severozápadním směrem, se nachází bažantnice, přes kterou se k oceňovanému pozemku dá dostat, není to však možná přístupová cesta.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 4225 v k. ú. Přibice je veden jako ostatní plocha, jiná půda. Pozemek má výměru 661 m2 a přímo navazuje na pozemek 4224. Pozemek je v jednom funkčním celku, jedná se o prudký svah. Pozemek je zcela neudržovaný, porostlý výmladky akátu. Po celém pozemku jsou pohozené odpadky, místy zbytky skládky odpadu. Menší část pozemku směrem k poli, kde navazuje pozemek p. č. 4224 je léta neudržovaný travní porost.

Pozemek se nachází v blízkosti oblasti, kde probíhá těžba.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu v obci Hořín, k.ú. Brozánky, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 35881/13
Město
Hořín
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. St. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně stavby č.p. 35 Brozánky, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství, na pozemku parc. č. St. 124 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně stavby bez čp/če, způsob využití: garáž, na pozemku parc. č. 125 (zahrada) a na pozemku parc. č. 126 (zahrada) vše v kat. území Brozánky, obec Hořín, část obce Brozánky, okres Mělník, zapsáno na LV 55.

Jedná se o řadový, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě (zhoršená statika domu). 1. NP prošlo částečnou modernizací cca v roce 2003. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená nebo střešní. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

V přízemí domu je bytová jednotka o dispozici 3+1. Koupelna je vybavena vanou. WC je samostatné. V podkroví budovy je bytová jednotka o dispozici 2+1 (vlastní vchod). Koupelna je vybavena sprchovým koutem a WC. Vytápění pomocí plynového kotle, teplou vodu zajišťuje el. bojler.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynovodu. Vodu lze také získat z vlastního zdroje cca 12 m hluboké studny. Vytápění domu je pomocí plynového kotle, teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 123 se nachází stavba rodinného domu č.p. 35. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 568 m2. Na pozemku parc. č.

124 se nachází garáž. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 42 m2. Na stavební pozemky navazuje pozemek parc. č. 125, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 262 m2. Pozemek parc. č. 126, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 115 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté, travnaté, neudržované. Na pozemku se dále nachází kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 107/2.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcné břemeno bytu a užívání pro Věnceslavu Dvořákovou. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna (12 m) a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 bytu 3+1 v obci Chomutov, k.ú. Chomutov II, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 50992/13
Město
Chomutov
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/7 jednotky č. 4199/8 (byt v budově Chomutov č.p. 4199 (bytový dům, LV 2562) na pozemku parc. č. 373/2 (LV 2562 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 373/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 699/39108 v kat. území Chomutov II, obec Chomutov, část obce Chomutov, okres Chomutov, zapsáno na LV 2772.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 14 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 65 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezenám množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 4199/8 se nachází v budově č.p. 4199 ve 3. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, šatny, spíže, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří sklepní kóje (1,1 m2), lodžie (3,4 m2), a lodžie (3,4 m2). Podlahová plocha lodžití a sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 699 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 373/2 stojí bytovým dům s p.č. 4199. Pozemek je obdélníkového tvaru. V takstru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 399 m2. Příslušenstvím nemovité věci je sklepní kóje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Nebytový prostor v obci Jeseník, k.ú. Bukovice u Jeseníka, okres Jeseník

Spisová značka
030 EX 3695/20
Město
Jeseník
Okres
Jeseník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - jednotky č. 101/7 (jiný nebytový prostor) v budově Bukovice č.p. 101 (bytový dům, LV 422) na pozemku parc. č. 1080/1 (LV 422) včetně podílu na společných částech domu a na pozemcích parc. č. 1080/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1080/3 (ostatní plocha) a parc. č. 1080/4 (ostatní plocha) o velikosti 178/518 v kat. území Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník, část obce Bukovice, okres Jeseník, zapsáno na LV 906.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 2 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a volný půdní prostor. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je zanedbaný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné před domem.

Oceňovaná jednotka č. 101/7 se nachází v budově č.p. 101 v podkroví a jedná se o nebytový prostor sloužící jako sklad. Okna nebytového prostoru jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře nebytového prostoru jsou dřevěné plné. Výška stropu je 3,90 m. Užitná plocha jednotky je 178,00 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1080/1 stojí bytový dům s č.p. 101. Pozemek je nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 391 m2. Pozemky parc. č. 1080/3 a parc. č. 1080/4 navazují na stavební pozemek parc. č. 1080/1 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1524/9 ve vlastnickém právu města Jeseník.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty v obci Golčův Jeníkov, k.ú. Římovice, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 27071/13
Město
Golčův Jeníkov
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. St. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 32 Římovice, způsob využití: rod.rekr, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 78/4 (zahrada) vše v kat. území Římovice, obec Golčův Jeníkov, část obce Římovice, okres Havlíčkův Brod, zapsáno na LV 147.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepenou budovu č.e. 32 Římovice s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav odpovídá průměrné údržbě. Budova je určena k rekonstrukci. Fasáda domu je nezateplená, omítka břízolitová. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou dřevěná dvojitá s parapety z pozinkovaného plechu. Okna jsou vybavena dřevěnými okenicemi v horším stavu. Vchodové dveře do objektu jsou dřevěné plné. K budově patří oplocená zahrada. Přístup je zajištěn z nezpevněné cesty.

Dispozice objektu převzatá ze znaleckého posudku:

V 1. PP se nachází sklep (15,17 m2). V 1. NP je veranda (15,12 m2), koupelna (3,04 m2), WC (1,12 m2), 3 pokoje (8,84 m2, 8,84 m2, 9,00 m2).

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Na pozemku je studna. Vytápění je lokální kamny na pevná paliva. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 78/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 59 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 459 m2. Stavební pozemek má výměru 66 m2, na pozemku je postavena zděná chata č.e. 32. Soubor pozemků je travnatý, mírně svažitý, udržovaný a oplocen drátěným oplocením s ocelovými sloupky a zděnou podezdívkou. Ke vjezdu na pozemek slouží kovová vrata. Přístup je zajištěn z nezpevněné cesty - pozemku parc. č. 399, který je ve vlastnictví: Město Golčův Jeníkov, Nám. T. G. Masaryka 110, 58282 Golčův Jeníkov.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Nebylo umožněno vnitřní ohledání.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Frýdlant, okres Liberec

Spisová značka
030 EX 32088/07
Město
Frýdlant
Okres
Liberec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 4486 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 541 Frýdlant, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství v kat. území Frýdlant, obec Frýdlant, část obce Frýdlant, okres Liberec, zapsáno na LV 349.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín a vikýř. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnější omítky jsou částečně opadané. Fasáda budovy není zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Odpady jsou svedeny do žumpy/jímky/septiku. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemku parc. č. 4486 stojí rodinný dům č.p. 541. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 124 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 4484, který je ve vlastnictví města Frýdlant.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 pozemků v obci Ctidružice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 8679/14
Město
Ctidružice
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/7 na pozemcích parc. č. St. 244 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, (tech. vyb., LV 11000), parc. č. 158/35 (orná půda), parc. č. 209/10 (ostatní plocha), parc. č. 2471 (orná půda), parc. č. 2501 (orná půda), parc. č. 2502 (ostatní plocha), parc. č. 2613 (lesní pozemek), parc. č. 2635 (orná půda), parc. č. 2658 (orná půda), parc. č. 2767 (orná půda), parc. č. 2951 (orná půda) a parc. č. 3027 (orná půda) v kat. území Ctidružice, obec Ctidružice, okres Znojmo, zapsáno na LV 422.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 2,3 km jižně, cca 1,4 km západně a cca 700 m východně od okraje zastavěné části obce Ctidružice. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, orná půda, ostatní plocha a lesní pozemek o výměře 148 606 m2. Pozemek parc. č. 3027 je na jihovýchodní straně ohraničený korytem místního potoka a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 2613 se nachází lesní porost. Pozemek parc. č. 2658 je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 2635 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 2951 je na severovýchodní straně ohraničený nezpevněnou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 158/35 je na východní straně ohraničený lesním porostem, nacházející se na pozemku parc. č. 209/10 a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 2471 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na jižní straně keřovými porosty a nachází se v lánu. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. Pozemek parc. č. 2767 je na jihozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemky parc. č. 2501 a parc. č. 2502 jsou na jižní straně ohraničené nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 244 se nacházejí keřové porosty. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemku parc. č. 2635 vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 3073, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. K pozemku parc. č. 2951 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2953, který je ve vlastnictví obce Ctidružice. K pozemku parc. č. 2471 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2463, který je ve vlastnictví obce Ctidružice. K pozemku parc. č. 2767 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2766, který je ve vlastnictví obce Ctidružice. K pozemkům parc. č. 2501 a parc. č. 2502 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2516, který je ve vlastnictví obce Ctidružice.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost byly zaslány nájemní smlouvy, které jsou uzavřené mezi Agrodružstvem Blížkovice a spoluvlastníky panem Janem Jenerálem, panem Michalem Komendou a paní Alenou Formanouvou. Smlouvy jsou uzavřené na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let. Smlouvy nebylo možné ocenit a zohlednit v posudku.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (trvalý travní porost) v obci Ochoz u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 4153/10
Město
Ochoz u Brna
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 pozemku parc. č. 2211/25 (trvalý travní porost) v kat. území Ochoz u Brna, obec Ochoz u Brna, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 822.

Oceňovaný pozemek parc. č. 2211/25 je vedený v operátu katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemek je protáhlého lichoběžníkového tvaru. Pozemek je součástí většího zemědělského celku využívaného jako louka.

Dle platného územního plánu obce Ochoz u Brna je oceňovaný pozemek součástí plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské (SJ) využívané převážně k zemědělským účelům, která se nachází mezi plochami určenými k rodinné rekreaci (RR) a občanského vybavení (OU) - ubytovací zařízení.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh