Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 bytu v obci Jirkov, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51045/13
Město
Jirkov
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id.1/2 bytové jednotky č. 16 v budově Jirkov, č.p. 1614 (byt.dům, LV 5022) na pozemku parc. č. St. 3670/31 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 671/8040 v kat. území Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov, zapsáno na LV 5071.

Další spoluvlastnictnický podíl ideální 1/2 bude dražen v řízení 030 DD 5/18.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 48 jednotek (24 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu. 

Oceňovaná jednotka č. 1614/16 se nachází v budově č.p. 1614 v 6. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje 1, pokoje 2, pokoje 3, předsíně, koupelny s vanou a samostatného WC. Okna bytu jsou plastová.  K bytu patří balkon (4,4 m2). Plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 67,1 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie kupní smlouvy.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemcích parc. č. 3670/30 (LV 5022) a parc. č. 3670/31 (LV 5022) stojí bytový dům s č.p. 1613, 1614. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou v Katastru vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 489 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Přístup na pozemky je přes pozemek parc. č. 3670/41, který je ve vlastnictví města Jirkov.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu se zahradou a 1/6 pozemku v obci Lomnice nad Popelkou, okres Semily

Spisová značka
030 EX 13899/17
Město
Lomnice nad Popelkou
Okres
Semily

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemku p.č. St. 986 (jehož součástí je stavba Lomnice nad Popelkou, č.p. 814, rod.dům), pozemku p.č. 445/2 (zahrada) a pozemku p.č. 5886 (orná půda), v obci Lomnice nad Popelkou, zapsané na listu vlastnictví č. 25, k.ú. Lomnice nad Popelkou, okres Semily 

a dále spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemku p.č. 162/1 (lesní pozemek), v obci Lomnice nad Popelkou, zapsaný na listu vlastnictví č. 718, k.ú. Želechy, okres Semily.

Oceňované pozemky parc. č. St. 986 a parc. č. 445/2 se nacházejí na severním okraji zastavěné části města Lomnice nad Popelkou. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada o výměře 1 466 m2. Na pozemku parc. č. St. 986 se nachází zděný dům č.p. 814, který je k demolici. Na pozemku parc. č. 445/2 se nacházejí listnaté porosty. Pozemky jsou ohraničené dřevěným oplocením. Pozemky jsou mírně svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace s chodníkem nacházející se na pozemku parc. č. 3360, který je ve vlastnictví Libereckého kraje. Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeně obytné - bydlení venkovské.

Oceňovaný pozemek parc. č. 5886 se nachází cca 1,2 km severně od okraje zastavěné části města Lomnice nad Popelkou. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 8 366 m2. Na severovýchodní straně je pozemek ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý k severozápadní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 5927, který je ve vlastnictví města Lomnice nad Popelkou. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská.

Oceňovaný pozemek parc. č. 162/1 se nachází cca 350 m západně od okraje zastavěné části obce Želechy. Jedná se o lesní pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako lesní pozemek o výměře 2 784 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se z větší části nachází listnatý lesní porost (olše a jasan) starý cca 18 let a menší část pozemku je vykácená. Pozemek je mírně svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku cizích vlastníků. V územním plánu je pozemek vedený jako návrh na plochu zemědělskou.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zbytky zděného domu. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

7/12 rekreační chaty v obci Doubravník, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 28391/07
Město
Doubravník
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 7/12 stavby Doubravník, č.e. 47, rod. rekr. stojící na parc.č. 1742/7 (LV 126) v obci Doubravník, evidované na listu vlastnictví č. 477, v katastrálním území Doubravník, okres Brno-venkov.

Předmětem ocenění je rekreační chata č.e. 47 na pozemku parc.č. 1742/7. Součástí ocenění není pozemek pod objektem (současně i přístupový pozemek), který je ve vlastnictví jiné soukromé osoby. Protože nebyl umožněn vstup do objektu, vychází ocenění z předpokládaných informací, zjištěných při místním šetření pohledem na exteriér objektu a z dostupných podkladů.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu, půdorysně ve tvaru obdélníka. Obsahuje dvě nadzemní podlaží, podsklepena pravděpodobně není. Vstup je na úrovni prvního nadzemního podlaží, orientován na jihovýchod. Chata je částečně zděná (z lomového kamene), od druhého nadzemního podlaží je tvořena dřevěnou srubovou konstrukcí. Krov je dřevěný vázaný, střecha sedlová s eternitovým povrchem. Okna jsou dřevěná, jednoduchá, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Objekt je bez fasády a zateplení. Objekt je napojen na přípojku elektro (v současné době pravděpodobně odpojené), plyn ani kanalizace a voda zavedeny nejsou. Objekt je ve zhoršeném technickém stavu s minimální údržbou.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

Rodinný dům s pozemky v obci Hodonice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 4856/18
Město
Hodonice
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 584 (jehož součástí je stavba Hodonice, č.p. 39, bydlení), p.č. 585/1, p.č. 585/4 a pozemku p.č. 585/6 (jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st.) v obci Hodonice, evidovaných na listu vlastnictví č. 7, v katastrálním území Hodonice, okres Znojmo.

Nemovitost se nachází v severní zastavitelní části obce Hodonice, v lokalitě u nádraží ČD, v zástavbě rodinných domů s přístupem z místní komunikace. Je tvořena přízemním, zděným podsklepeným, samostatně stojícím rodinným domem, obdélníkového půdorysu, v oplocené zahradě, dále je v zahradě samostatně stojící přízemní zděné hospodářské stavení s garáží. Dům je zděný, podsklepený v celé části, s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím v části, s dřevěnými okny, s dřevěnými stropy as podbitím a omítnutím, s dřevěným krovem a pálenou taškovou krytinou, sklempířskými prvky z pozinkovaného plechu, je vytápěný ústředním topením na zemní plyn s kotlem umístěným v kotelně 1.PP. Dispozice: vstup do domu je přes zahradu do zádveří 1. NP, z tohoto zádveří je samostatně přístupné WC s umyvadlem a dále je za zádveří vchod do chodby se schodištěm. Z chodby jsou v 1. NP přístupny kuchyně se spíží, koupelna s vanou, obývací pokoj a ložnice. V podkroví jsou dva samostatné pokoje a zbytek je půdní prostor. V 1.PP. jsou chodba, 2 sklepy, kotelna a sklad paliva.

Za domem je samostatně postaveno přízemní zděné hospodářské stavení sloužící z části jako garáž a zbytek chlívek.

Nemovitost je napojena na veřejný vodovod, rozvod zemního plynu, elektřiny, veřejnou kanalizaci.

Rodinný dům jako hlavní stavba v současném stavu není užívaní schopný, vyžaduje rekonstrukci a zprovoznění vytápění, rozvodů vody a kanalizace, přípojka plynu od plynoměrné skříně není dlouhodobě v provozu.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků se stavbou bez čp/če v obci Jeníkov, k.ú. Jeníkov u Duchcova, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 4604/12
Město
Jeníkov
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/5 na pozemcích p.č. St. 185 (na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná st., bez LV), p.č. St. 188 (součástí je stavba bez čp/če, jiná st.), p.č. 451/9 a p.č. 451/10 v obci Jeníkov, zapsané na listu vlastnictví č. 325 k.ú. Jeníkov u Duchcova, okres Teplice.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt bez čp/če, jiná st., bez LV, na pozemku p.č. St. 185 již neexistuje.
Dále bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. St. 188 z pohledu ocenění splňuje charakter objektu rodinné rekreace.
Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.
Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a standardní povlakovou krytinou IPA.
Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Jeníkov, v chatové obalsti jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné poveřejné, nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 637/6 - ostatní plocha a p.č. 615 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 41724 Jeníkov, dále přes pozemek p.č. 451/6 - zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu a přes pozemek p.č. 451/1 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 417 24 Jeníkov.
Přístup po právní stránce nezajištěn. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 210 m od předmětu ocenění.
Dle informací ČSÚ v obci Jeníkov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Doubravy, okr. Zlín

Spisová značka
030 EX 19793/16
Město
Doubravy
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 nemovitých věcí, a to pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 888/4, p.č. 888/17 a p.č. 888/30, evidovaných na LV č. 208 pro k.ú. a obec Doubravy, Zlínský kraj.

Předmětné pozemky jsou situované mimo souvisle zastavěné území obce v severovýchodní části katastrálního území při hranici s katastrálním územím Březůvky. Jedná se o lokalitu s lesními porosty prostřídanými pastvinami ve svažitém terénu, který se zvedá od obce směrem k vrcholu kopce Kamenec. Pozemky p.č. 888/4 a p.č. 888/30 leží cca 2 km severovýchodně od centra obce Doubravy, pozemek p.č. 888/17 leží ještě cca o 500 m severněji výše ve svahu. Centrum obce Březůvky je vzdáleno cca 1 km východně respektive jihovýchodně. Pozemek p.č. 888/17 je součástí rozsáhlejší pastviny lemované lesními porosty a remízy. Na pozemky p.č. 888/4 a p.č. 888/30 zasahují pastviny pouze částečně, přičemž na ostatní jejich části zabíhají okolní lesní porosty.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Rajhrad, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 10342/13
Město
Rajhrad
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/4 na pozemcích p.č. 2237/148, p.č. 2237/250, p.č. 2237/410, p.č. 2237/411 (na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná st., LV 11000), p.č. 2237/412, p.č. 2237/413 a pozemku p.č. 2237/449 (na pozemku stojí stavba Rajhrad, č.p. 699, obč.vyb., LV 1796) v obci Rajhrad, zapsané na listu vlastnictví č. 565 k.ú. Rajhrad, okres Brno-venkov.

Pozemek parc.č. 2237/148 katastrální území Rajhrad o výměře 121 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu
pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru (27 × 4,5 m) a jeho střední část je zastavěna úsekem příjezdové komunikace k parkovišti severozápadně od rychlostní komunikace č. R52, jihovýchodně od motorestu. Na části pozemku je dále vystavěn úsek chodníku k podchodu pod rychlostní komunikací a jeho zbylá část je zatravněna. Pozemek je situován přibližně ve středu pruhu, který předmětné pozemky vytváří.
 
Pozemek parc.č. 2237/250 katastrální území Rajhrad o výměře 106 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu
pozemku ostatní plocha, se způsobem využití silnice. Pozemek je obdélníkového tvaru (23,5 × 4,5 m) a jeho střední část je zastavěna úsekem příjezdové komunikace k parkovišti jihovýchodně od rychlostní komunikace č. R52. Na jihovýchodní části pozemku je vystavěn úsek chodníku k podchodu pod rychlostní komunikací. Severozápadní část pozemku je zatravněna.
 
Pozemek parc.č. 2237/410 katastrální území Rajhrad o výměře 130 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu
pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru (29 × 4,5 m) a jeho střední část je zastavěna úsekem příjezdové komunikace k parkovišti severozápadně od rychlostní komunikace č. R52 a motorestu. Zbylá část pozemku je zatravněna. Pozemek tvoří severozápadní část daného pruhu předmětných pozemků.
 
Pozemek parc.č. 2237/411 katastrální území Rajhrad o výměře 41 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek má tvar kosodélníku a v celém rozsahu je zastavěn částí budovy motorestu (budova bez č.pop./č.ev., jiná stavba, bez LV).
 
Pozemek parc.č. 2237/412 katastrální území Rajhrad o výměře 126 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu
pozemku ostatní plocha, se způsobem využití silnice. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru (28,5 × 4,5 m) a je z převážné části zastavěn úsekem rychlostní komunikace č. R52, pouze jeho střed je zatravněn.
 
Pozemek parc.č. 2237/413 katastrální území Rajhrad o výměře 4 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha. Pozemek je obdélníkového tvaru (1 × 4,5 m) a tvoří úsek krajnice rychlostní komunikace č. R52.
 
Pozemek parc.č. 2237/449 katastrální území Rajhrad o výměře 5 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek má tvar trojúhelníku a v celém rozsahu je zastavěn částí budovy motorestu (budova č.pop. 699, stavba občanského vybavení, LV č. 1796, ve vlastnictví pana Tomáše Šmída).

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 39840/07
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/2 na na pozemcích p.č. 3473/1,  p.č. 3473/2 a p.č. 3547/48 v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 839 k.ú. Bosonohy, okres Brno-město.

Pozemek p.č. 3547/48 je již mimo oplocení v místě kde je rozšířen břeh toku Leskava, je zatravněn.
Pozemek p.č. 3547/48 o marginální výměře, je v ploše zeleně ZO.
 
Pozemky p.č. 2473/1 a p.č. 2473/2 - Pozemky se nachází mimo zastavěné území v západní části katastrálního území na okraji přírodní rezervace Bosonožský hájek za Starou dálnicí a poblíž hranice území obce Popůvky.
Společně tvoří přibližně lichoběžníkový útvar o délce přes 40 m a šířce přes 9 m, z něhož vybíhají části pozemku 3473/2. Terén je v místě svažitý. Na pozemku p.č. 3473/2 se nachází torzo menší, zděné dvoupodlažní, stavby, která není zapsána v katastru nemovitostí. Pozemek p.č. 3473/1 je porostlý neudržovaným dřevinným porostem (stromy a keře). V bezprostředním okolí jsou situovány jednak další podobné pozemky s lesním porostem a pozemky vedené v KN jako orná půda. Na severovýchodním okraji sousedí pozemek p.č. 3473/1 s pozemkem p.č. 4178, který je v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví statutárního města Brna, ale ve skutečnosti se jedná o pozemek, jenž byl rozorán a začleněn do zemědělského lánu. Dle platného územního plánu města Brna se pozemky nachází ve stabilizované ploše nestavební – volné s funkcí zemědělský půdní fond.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Přerov, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 735/11
Město
Přerov
Okres
Přerov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 4293/58, v obci Přerov, zapsané na listu vlastnictví č. 6418, k.ú. Přerov, okres Přerov.

Pozemek je zastavěn stavbou č.p. 2796 a 2797 (bytový dům), která je evidovaná na LV č. 6361 pro k.ú. Přerov. Jedná se o stavbu panelového bytového domu, kdy oceňovaný pozemek je situován pod východním rohem bytového domu č.or. 38. Charakter pozemku je rovinatý, pozemek je celý zastavěný. Dle ÚP je evidován v plochách Bytového bydlení – BB. Přístup možný z veřejné pozemní komunikace na pozemku p.č. 4293/61 (ostatní plocha, zeleň), který je součástí oceňovaného majetku.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu v obci Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 9910/13
Město
Rožnov pod Radhoštěm
Okres
Vsetín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 bytové jednotky č. 4 v budově Rožnov pod Radhoštěm č.p. 1023 (bytový dům, LV 2913) na pozemku parc. č. St. 1244 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 1/6 v kat. území Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, zapsáno na LV 5211.

Bytový dům
Jedná se o bytový dům, který je zděné typové konstrukce, podsklepený, se třemi nadzemními podlažími, zastřešený valbovou střechou. Svislé konstrukce zděné, vodorovné konstrukce jsou pravděpodobně železobetonové s rovným omítnutým podhledem, střecha je valbová, krytina keramická taška, schodiště je pravděpodobně ŽB, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky předpokládáme vápenocementové hladké, vnější omítky vápenocementové, okna jsou plastová, vstupní dveře do domu jsou dřevěné. Ostatní vybavení: zvonkový telefon. V 1.PP se pravděpodobně nachází sklepní prostory a jiné skladovací prostory. V nadzemních podlažích jsou situovány výhradně jen byty. Stáří bytového domu odhadujeme mezi lety 1960-1970. Na bytovém domě proběhla pouze výměna nových plastových oken, jinak je bytový dům v původním stavu bez zásadní revitalizace či jiné rekonstrukce. Na bytovém domě dochází k lokálnímu odpadání fasádní omítky. Stavebně technický stav lze i přes uvedené skutečnosti hodnotit jako dobrý.
 
Byt č. 1023/4
Jedná se o byt umístěný ve 2.NP bytového domu, který je dispozičního řešení 2+1 s balkonem. Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných podkladů, a to zejména s listiny prohlášení vlastníka bytového domu. Dle informací z listin prohlášení vlastníka má bytová jednotka podlahovou plochu 51,06 m2, ačkoliv v KN je velikost podílu bytové jednotky definována 1/6. K bytu by měl náležet i sklepní box, který je umístěný v 1.PP, a který je o velikosti 3,77 m2Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (bukové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění lokálními topidly na plyn, ohřev vody uvažován rovněž plynovým ohřívačem, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, splachovací WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden. Měřič plynu se nachází v suterénu domu. Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován je sklep nebo sklepní kóje, bez balkonu nebo lodžie. K jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 1023 a pozemku p.č.St. 1244 ve výši id. 1/6.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001