Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Byt 3+1 v obci Bílina, okr. Teplice

Spisová značka
030 EX 16746/17
Město
Bílina
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - jednotky č. 601/12 (byt) v budově Teplické Předměstí č.p. 601 (bydlení, LV 3574) na pozemku parc. č. 1683/16 (LV 3574) včetně podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 1683/16 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 654/19910 v kat. území Bílina, obec Bílina, část obce Teplické Předměstí, okres Teplice, zapsáno na LV 4425.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 32 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování u domu je omezené.

Oceňovaná jednotka č. 601/12 se nachází v budově č.p. 601 ve 3. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, sklepa, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné. Jádro bytu je zděné. Koupelna je se sprchovým koutem. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC. Obklady jsou keramické. Byt je v původním stavu.

K bytu patří lodžie (3,2 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 65,4 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. 1683/16 (LV 3574) stojí bytový dům s č.p. 601. Pozemek je čtvercového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 355 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1683/15 ve vlastnickém právu města Bílina.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 rodinného domu se zahradou v obci Labské Chrčice, okres Pardubice

Spisová značka
030 EX 19505/16
Město
Labské Chrčice
Okres
Pardubice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/18 pozemku parc. č. St. 13/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 13 Labské Chrčice, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a pozemku parc. č. 33/1 (zahrada vše v kat. území Labské Chrčice, obec Labské Chrčice, část obce Labské Chrčice, okres Pardubice, zapsáno na LV 51.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žalby se svody a bleskosvod. Klempířské kontrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je špatný. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 13/1 se nachází stavba rodinného domu č.p. 13. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 644 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc.č. 33/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada  o celkové ploše 498 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté, udržované, mírně svažité. Na pozemku se dále nachází stodola - samostatně stojící, přízemní, zděná z cihel, sedlová střecha s beton. taškami v podprůměrném stavebně technickém stavu. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc.č. 403/1 ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Bitozeves, k.ú. Vidovle, okr. Louny

Spisová značka
030 EX 5043/17
Město
Bitozeves
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí  - pozemku parc. č. St. 7/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 15 Vidovle, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství vše v kat. území Vidovle, obec Bitozeves, část obce Vidovle, okres Louny, zapsáno na LV 113

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je dle sdělení souseda cca 3 roky neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová nebo dřevěná. Fasáda budovy je částečně zateplená, pouze ze štítové strany. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace.

Dispozičně je dům rozdělen na obytný prostor o dispozici 2+1 a sociální zařízení.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Voda je také získána z vlastního zdroje.

Na pozemku parc. č. St. 7/2 se nachází stavba rodinného domu č.p. 15. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 271 m2. Pozemek je oplocený, rovinatý, travnatý, neudržovaný. Na pozemku se dále nachází zemní sklep, zděná garáž/kolna částečně postavená na cizím pozemku parc. č. 165/1, který je ve vlastnictví obce. Pozemek je přístupný přes obecní pozemek.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/36 pozemku (orná půda) v obci Rohatec, okr. Hodonín

Spisová značka
030 EX 17865/18
Město
Rohatec
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideální 1/36 pozemku parc.č. 3002/363, v obci Rohatec, k.ú. Rohatec, okr. Hodonín, LV 4221.

Pozemek p. č. KN 3002/363 (LV 4221) se nachází v k. ú. Rohatec, západně od obce Rohatec, v lokalitě Zadní čtvrtě, v lánu. Od souvisle zastavěné části obce Rohatec je vzdálen, vzdušnou čarou, cca 410 m. K hranici pozemku je umožněn příjezd po nezpevněné komunikaci na zemědělských pozemcích jiných (soukromých) vlastníků. Ke dni místního šetření je pozemek zemědělsky intenzivně využíván zemědělskou společností bez nájemní smlouvy. Trvalé porosty se na pozemku nenachází.

Z územního plánu obce Rohatec vyplývá, že pozemek leží mimo zastavěnou i zastavitelnou část obce, v plochách pro zemědělskou produkci s velkovýrobní technologií označených „Po“ – plochy orné půdy a není určen k zastavění.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 pozemku (orná půda) v obci Rohatec, okr. Hodonín

Spisová značka
030 EX 17865/18
Město
Rohatec
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideální 1/18 pozemku parc.č. 3028/495, v obci Rohatec, k.ú. Rohatec, okr. Hodonín.

Pozemek p. č. KN 3028/495 (LV 3357) se nachází v k. ú. Rohatec, severozápadně od obce Rohatec, v lokalitě Krátké padělky, v lánu. Od souvisle zastavěné části obce Rohatec je vzdálen, vzdušnou čarou, cca 600 m. K pozemku je umožněn příjezd po nezpevněných komunikacích na pozemcích jiných vlastníků. Ke dni místního šetření je pozemek zemědělsky intenzivně využíván zemědělskou společností bez nájemní smlouvy.

Trvalé porosty se na pozemku nenachází. Pozemek křižuje vzdušné vedení VN a NN. Z územního plánu obce Rohatec vyplývá, že pozemek leží mimo zastavěnou i zastavitelnou část obce, v plochách pro zemědělskou produkci s velkovýrobní technologií označených „Po“ – plochy orné půdy a není určen k zastavění.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/36 pozemků v obci Rohatec, okr. Hodonín

Spisová značka
030 EX 17865/18
Město
Rohatec
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/36 pozemku p. č. KN 749/3 – zahrada, pozemku p. č. KN 750/1 – orná půda (LV 1828), v katastrálním území Rohetec, obec Rohatec, okr. Hodonín.

Pozemky p. č. KN 749/3 v druhu pozemku zahrada a p. č. KN 750/1 v druhu pozemku orná půda se nacházejí v jihozápadní vnitřní části obce, mezi ulicemi U Zásady a Osvobození, v ploše vnitrobloku ohraničeném ze všech stran zástavbou rodinných domů. Ke dni ocenění jsou pozemky užívány vlastníkem pozemku p. č. KN 748 (LV 622), bez nájemní smlouvy. K oceňovaným pozemkům nevede zpevněná ani nezpevněná komunikace. Přístup k pozemkům p. č. KN 749/3 a p. č. KN 750/1 z místní komunikace na ulicích Osvobození a U Zásady je pouze přes pozemky jiných (soukromých) vlastníků, a to buď z ulice Osvobození, přes pozemek p. č. KN 748 (LV 622), nebo z ulice U Zásady, přes
pozemek p. č. KN 753/1 (LV 661).

Dle územního plánu obce Rohatec se oceňované pozemky nacházejí ve stabilizovaném zastavěném území obce, v ploše bydlení označené „Br“ (rodinné domky nízkopodlažní, městského charakteru).

Fotogalerie

Další soubory

 

1/28 rodinného domu se zahradou v obci kroměříž, k.ú. Zlámanka, okr. Kroměříž

Spisová značka
030 EX 7447/16
Město
Kroměříž
Okres
Kroměříž

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/28 na nemovitých věcech – pozemku parcelní číslo st. 14/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 38 a na pozemcích parcelní číslo 36/1 – zahrada, parcelní číslo 1023/5 – zahrada a parcelní číslo 1448 - ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území Zlámanka, obci Kroměříž, okrese Kroměříž.

Rodinný dům je postaven na okraji zastavěné části katastru Zlámanka, okolní zástavbu tvoří rezidenční stavby, dům čp. 38 je stavbou volně stojící, objekt je zchátralý a zničený, obdobně vypadají drobné stavby kolem něho, které tvoří jeho příslušenství. Stavba stojí na vysoké strži, ve které je vestavěn sklep. Zlom strže prochází parcelou číslo 36/1, ta spolu s parcelou st. 14/1 a 1448 je užívaná ve funkčním celku s domem. Zahrada parcelní číslo 1023/5 kdysi bývala ovocným sadem v nezastavitelném svahu, dnes jsou stromy přestárlé, neošetřované, část plochy je zanesená náletovým plevelnatým porostem.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Diváky, okr. Břeclav

Spisová značka
030 EX 1380/05
Město
Diváky
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 (jedna čtvrtina) na pozemcích parc. č. 4333 (orná půda), parc. č. 4849 (orná půda) a parc. č. 4945 (orná půda) v kat. území Diváky, obec Diváky, okres Břeclav, zapsáno na LV 481.

Oceňované pozemky parc. č. 4333, parc. č. 4849 a parc. č. 4945 se nacházejí cca 700 - 900 m severovýchodně až severozápadně od okraje zastavěné části obce Diváky. Jedná se o zemědělské pozemky tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 2 364 m2. Pozemek parc. č. 4333 je na východní straně ohraničený zpevněnou cestou, na západní straně lesním porostem a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 4945 je na západní a východní straně ohraničený keřovými porosty a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 4849 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemky jsou svažité k východní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemku parc. č. 4333 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 4420/1, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

7/16 pozemků (orná půda, ostatní plocha atd.) v obci Šakvice, okr. Břeclav

Spisová značka
030 EX 1380/05
Město
Šakvice
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 7/16 (sedm šestnáctin) na pozemcích parc. č. St. 557/21 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, (zem. stav., LV č. 11505), parc. č. St. 691/8 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: Šakvice, č.e. 24 (ubyt. zař., LV č. 1176), parc. č. St. 697/3 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, (zem. stav., LV č. 11559), parc. č. 1/88 (orná půda), parc. č. 1/89 (orná půda), parc. č. 34/40 (ostatní plocha), parc. č. 34/65 (orná půda), parc. č. 1027/590 (ostatní plocha), parc. č. 1027/626 (ostatní plocha), parc. č. 1027/630 (ostatní plocha), parc. č. 1027/704 (ostatní plocha), parc. č. 1053/7 (orná půda), parc. č. 1053/9 (orná půda), parc. č. 1868/32 (ostatní plocha), parc. č. 2344 (orná půda), parc. č. 2747 (orná půda) a parc. č. 2748 (orná půda) v kat. území Šakvice, obec Šakvice, okres Břeclav, zapsáno na LV 67.

Oceňované pozemky parc. č. St. 557/21, parc. č. St. 691/8, parc. č. St. 697/3, parc. č. 1/88, parc. č. 1/89, parc. č. 34/40, parc. č. 34/65, parc. č. 1027/590, parc. č. 1027/626, parc. č. 1027/630, parc. č. 1027/704, parc. č. 1053/7, parc. č. 1053/9 , parc. č. 1868/32, parc. č. 2344, parc. č. 2747 a parc. č. 2748 se nacházejí na jižním a východním okraji zastavěné části obce Šakvice. Jedná se o dva soubory sousedících pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, orná půda a ostatní plocha o výměře 11 799 m2. Mezi pozemky parc. č. 34/40 a parc. č. 2747 vede zpevněná cesta. Na pozemku parc. č. 1868/32 se nachází zpevněná cesta. Pozemek parc. č. 2344 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 1027/704 se nachází nezpevněná cesta. Na pozemcích parc. č. St. 557/21, parc. č. St. 691/8 a parc. č. St. 697/3 se nacházejí částečně zemědělské stavby, které nejsou předmětem ocenění. Na ostatních pozemcích v souboru se nacházejí zpevněné plochy a porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2799/1, který je ve vlastnictví obce Šakvice a nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2567, který je ve vlastnictví obce Šakvice.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako návrh na plochu bydlení ve venkovských rodinných domech, plochy smíšené výrobní a plochy zemědělské.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků v obci Kondrac, k.ú. Dub u Kondrace, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 49463/13
Město
Kondrac
Okres
Benešov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 (jedna osmina) na pozemcích parc. č. 384/5 (orná půda), parc. č. 384/6 (orná půda) a parc. č. 385/16 (lesní pozemek) v kat. území Dub u Kondrace, obec Kondrac, okres Benešov, zapsáno na LV 42.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,8 km severně od okraje zastavěné části obce Dub. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a lesní pozemek o výměře 12 805 m2. Soubor pozemků je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Pozemky jsou svažité k severní straně. Na pozemku parc. č. 385/16 se nachází listnatý lesní porost. V době oceňování byly pozemky nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 950, který je ve vlastnictví obce Kondrac.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh