Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

119/3528 rodinného domu v obci Lysá nad Labem, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 36985/13
Město
Lysá nad Labem
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 119/3528 na na pozemku parc. č. St. 287 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 234 Lysá nad Labem, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství v kat. území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, část obce Lysá nad Labem, okres Nymburk, zapsáno na LV 449.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Střecha budovy je valbová s krytinou z osinkocementové šablony (vlny). Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín.. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je zděné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Dům je dispozičně řešen jako 3+1. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné prosklené. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 287 stojí stavba rodinného domu č.p. 234. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 252 m2. Pozemek je rovinatý, neudržovaný a oplocený. Na pozemku se nachází zpevněné plochy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 3451/66 ve vlastnickém právu města Lysá nad Labem.

Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

119/3528 rodinného domu v obci Lysá nad Labem, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 30686/13
Město
Lysá nad Labem
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 119/3528 na pozemku parc. č. St. 287 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 234 Lysá nad Labem, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství v kat. území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, část obce Lysá nad Labem, okres Nymburk, zapsáno na LV 449.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Střecha budovy je valbová s krytinou z osinkocementové šablony (vlny). Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín.. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je zděné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Dům je dispozičně řešen jako 3+1. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné prosklené. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 287 stojí stavba rodinného domu č.p. 234. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 252 m2. Pozemek je rovinatý, neudržovaný a oplocený. Na pozemku se nachází zpevněné plochy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 3451/66 ve vlastnickém právu města Lysá nad Labem.

Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu s pozemky (lesní pozemek, orná půda, ost.plocha) v obci Zlín, k.ú. Velíková, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 1977/22
Město
Zlín
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 na pozemku parc. č. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 5 Velíková, způsob využití: rod. dům a na pozemcích parc. č. 225 (ostatní plocha), parc. č. 763 (lesní pozemek), parc. č. 771 (lesní pozemek), parc. č. 776/37 (orná půda), parc. č. 776/105 (orná půda), parc. č. 776/109 (orná půda) a parc. č. 776/112 (orná půda), vše v kat. území Velíková, obec Zlín, část obce Velíková, okres Zlín, zapsáno na LV 75.

Jedná se o přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Dům je určen k modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouva byla předložena. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Voda je čerpána ze studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 224 stojí stavba rodinného domu č.p. 5. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 95 m2. Pozemek parc. č. 225 navazuje na stavební pozemek parc. č. 224 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 897 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna, dřevěná kolna a zděná garáž se dřevěnými vraty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy bydlení individuální. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 191/6 ve vlastnickém právu statutárního města Zlín.

Pozemky parc. č. 776/37 a parc. č. 776/112 na sebe nenavazují a netvoří celek. Pozemek parc. č. 776/37 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 5 425 m2. Pozemek parc. č. 776/112 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 1 079 m2. Pozemky mají pravidelný tvar. V územním plánu jsou pozemky vedeny jako plochy zemědělské. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 776/78 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 776/109 a parc. č. 763 na sebe navazují. Pozemek parc. č. 776/109 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 418 m2. Pozemek parc. č. 763 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 4 356 m2. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy zemědělské a plochy lesní. Pozemky jsou přístupné přes okolní pozemky v soukromém vlastnickém právu.

Pozemky parc. č. 776/105 a parc. č. 771 na sebe navazují. Pozemek parc. č. 776/105 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 172 m2. Pozemek parc. č. 771 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 671 m2. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy zemědělské a plochy lesní. Pozemky jsou přístupné přes okolní pozemky v soukromém vlastnickém právu.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna a garáž. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/45 pozemků (zastavěná plocha a nádvoří, zahrada, ost.plocha) v obci Dolní Město, k.ú. Meziklasí, okr. Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 11578/16
Město
Dolní Město
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/45 na pozemku parc. č. St. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: Loukov, č.p. 2, rod. dům, LV 559, pozemku parc. č. 460 (zahrada) a pozemku parc. č. 626 (ostatní plocha), vše v k.ú. Meziklasí, obci Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, evidovaných na LV č. 874.

Pozemky jsou neupravené, neudržované s pozůstatky bývalé stavby nejasného účelu využití s pouhými zbytky obvodových zdí. Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou rodinného domu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/45 rodinného domu v obci Dolní Město, k.ú. Meziklasí, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 11578/16
Město
Dolní Město
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/45 na rodinnému domě č.p. 2 v k.ú. Meziklasí, obci Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, edovaném na LV č. 559.

Oceňovaná nemovitost je částečně podsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a s podkrovím, které však není stavebně využito k bydlení, jedná se o volný půdní prostor. Dům je zděný ze smíšeného zdiva. Zastřešení je sedlovou střechou s dožitou skládanou střešní krytinou (tzv. cementky").. Stavba dle sdělení přítomných pochází z roku 1952, technický stav odpovídá stáří a nedostatečně prováděné údržbě. Žádné rekonstrukce ani výměny prvků krátkodobé životnosti nebyly v domě prováděny. Okna jsou dřevěná zdvojená, klempířské konstrukce z větší části chybějící, vnější omítky poškozené, místy opadané. Dle sdělení přítomných jsou podlahy betonové kryté PVC, interiérové dveře z dřevěného masivu. Vytápění ústřední s radiátory prostřednictvím kotle na tuhá paliva. Ohřev teplé užitkové vody pomocí lázeňských kamen. Sociální zařízení kompletní, vybavené původní sanitární keramikou. Rodinný dům je napojen na veřejnou síť elektřiny, na vodu z kopané studny na pozemku jiného vlastníka, odkanalizování provedeno do vyvážecí jímky.

Fotogalerie

Další soubory

 

2515/60000 bytového domu v obci Litvínov, k.ú. Chudeřín u Litvínova, okres Most

Spisová značka
030 EX 770/03
Město
Litvínov
Okres
Most

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2515/60000 na pozemku parc. č. 284 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 301 Chudeřín, způsob využití: bytový dům, včetně příslušenství v kat. území Chudeřín u Litvínova, obec Litvínov, část obce Chudeřín, okres Most, zapsáno na LV 2996.

Jedná se o samostatně stojící, patrový, podsklepený bytový dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín a bleskosvod. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře domu jsou plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 284 stojí stavba bytového domu č.p. 301. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 190 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 283, který je ve vlastnictví města Litvínov.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (zahrada) v obci Bechlín, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 1308/12
Město
Bechlín
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 893/39 (zahrada) v kat. území Bechlín, obec Bechlín, okres Litoměřice, zapsáno na LV 450.

Oceňovaný pozemek se nachází na severozápadním okraji zastavěné části obce Bechlín. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 884 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes sousední dům č.p. 184.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 70 m.

V územním plánu je pozemek vedený jako bydlení v rodinných domech.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemku (orná půda) v obci Jíkev, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 24332/15
Město
Jíkev
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 na pozemku parc. č. 1070 (orná půda) v kat. území Jíkev, obec Jíkev, okres Nymburk, zapsáno na LV 270.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 600 m jižně od okraje zastavěné části obce Jíkev. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 6 906 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý k západní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 1227/5, který je ve vlastnictví obce Jíkev.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Možný pronájem oceňovaného pozemku byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Obecní úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků (orná půda, ost.plocha) v obci Morkovice-Slížany, k.ú. Morkovice, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 531/13
Město
Morkovice-Slížany
Okres
Kroměříž

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/3 na pozemku p.č. 1905/86 (orná půda), pozemku p.č. 1905/87 (orná půda), pozemku p.č. 1905/88 (orná půda) a pozemku p.č. 1938/3 (ostatní plocha, neplodná půda), evidovaných na LV č. 1455, k.ú. Morkovice, obec Morkovice - Slížany, Zlínský kraj.

Pozemky p.č. 1905/86, p.č. 1905/88 a p.č. 1938/3
První dva uvedené pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda a jsou začleněny do většího zemědělského lánu. Poslední uvedený pozemek je v KN veden jako ostatní plocha, neplodná půda, neboť je součástí remízu. Pozemky na sebe postupně navazují společně tvoří pás o délce přibližně 270 m a šířce přibližně 22 m. Terén v místě je mírně až středně svažitý. Pozemek je užíván, v době místního šetření byl osetý ozimem.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (lesní pozemek) v obci Kladky, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 15193/08
Město
Kladky
Okres
Prostějov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. 1377/1 v katastrálním území Kladky, obec Kladky, okres Prostějov, Olomoucký kraj, který je veden v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 265 jako lesní pozemek a na pozemku parc. č. 1377/2 v katastrálním území Kladky, obec Kladky, okres Prostějov Olomoucký kraj, který je veden v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 265 jako lesní pozemek.

Oceňovaná nemovitá věc patří katastrálně pod obec Kladky. Nachází se v blízkosti chatových osad u obce Vysoká.

K pozemkům je možné se dostat po asfaltové silnici 4. třídy z obce Vysoká, dále po nezpevněné cestě vedoucí k chatám. Od chat vede nezpevněná cesta do komplexu lesa. Oceňované parcely se nachází v blízkosti této cesty.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 1377/1 a parc. č. 1377/2 v k. ú. Kladky jsou vedeny jako lesní půda. Tyto pozemky spolu těsně sousedí, v LHO byly také zařizovány společně jako jedna porostní skupina.
Jedná se o protáhlou parcelu v souvislém lesním komplexu, parcela je rovinatá, na začátku mírně svažitá.
Současný stav v lese neodpovídá popisu porostu podle lesní hospodářské osnovy. Dle lesní hospodářské osnovy s platností 1. 1. 2019 - 31. 12. 2028 by se mělo jednat o porost ve věku 124 let, zakmenění 4, zastoupení dřevin - buk 50 %, smrk 30 %, jedle 20 %.
V letech 2020 a 2021 zde byla provedena těžba. Na celém lesním pozemku zůstala zachována pouze část mýtního porostu.

Na lesním pozemku bylo provedeno zalesnění smrkem a borovicí, stáří porostní skupiny je přibližně 2 roky.
Sazenice jsou ošetřeny nátěrem proti okusu.
V současné době se zde nachází porost v poslední fázi obnovy, porostní skupina 13, zakmenění 2 ve složení 75 % buk, 20 % jedle, 5 % bříza včetně vtroušených dřevin – osika, třešeň, javor.
Dále nově vznikla porostní skupina 1 ve věku 2 let se zakmeněním 10, ve složení 60 % smrk, 30 % borovice. 10 % buk je tvořen zbytkem přirozeného zmlazení, u smrku a borovice se jedná o umělou výsadbu.
Porost má charakter dvouetážové porostní skupiny 13/1.
Ocenění lesního porostu bude provedeno podle současného stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh