Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/6 pozemku (ostatní plocha) v obci Brno, k.ú. Lesná, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 5211/08
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 pozemku parc. č. 914/11 (ostatní plocha) v kat. území Lesná, obec Brno, okres Brno-město, zapsáno na LV 20.

Oceňovaný pozemek parc. č.914/11 je vedený v operátu katastru nemovitostí jako ostatní plocha - ostatní komunikace. Pozemek je součástí veřejných ploch - ulice Seifertova.

Fotogalerie

Další soubory

 

Spoluvlastnický podíl ideální 1821/44628 na bytovém domě odpovídající 3/4 bytové jednotky 2+1 v obci Blansko, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 16401/15
Město
Blansko
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1821/44628 na pozemku parc. č. St. 1311 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 1256, č.p. 1622 a č.p. 1623 Blansko, způsob využití: bytový dům, včetně příslušenství, vše v kat. území Blansko, obec Blansko, část obce Blansko, okres Blansko, zapsáno na LV 3507. Podílu povinného na bytovém domě o velikosti 1821/44628 odpovídá podíl 3/4 bytové jednotky.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce č.p. 1256, č.p. 1622 a č.p. 1623. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, 1 podzemní podlaží a volné půdní prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálních schodišť. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Střecha je opatřena bleskosvodem a komíny. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, opatřena parapety. Poštovní schránky jsou uvnitř budovy. Stáří domu je cca 60 let, budova je v původním stavu.

Dle sdělení pana Kováře, který je vlastníkem jedné z bytových jednotek v domě, odpovídá podílu povinného užívání jednotky č. 15, která se nachází v budově č.p. 1623 č.o. 6 ve 2. NP. Podíl na společných částech domu je o velikosti 1821/44628. Podílu povinného na bytovém domě o velikosti 1821/44628 odpovídá podíl 3/4 bytové jednotky. Dohoda o rozdělení bytových jednotek v domě mezi spoluvlastníky domu uzavřena nebyla. Dispoziční řešení bytu je 2+1. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné osazené v ocelové zárubni. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné nebo dřevěné prosklené. Bytové jádro je zděné. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou pokryty PVC, keramickou dlažbou, kobercem nebo parketami. Byt je v zanedbaném stavu, je vhodný ke kompletní modernizaci.

K bytu náleží balkón (2,13 m2) a sklepní kóje. Plocha sklepní kóje a balkónu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 56,06 m2. Užitná plocha bytu byla určena na základě místního šetření.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, plynovod, kanalizaci, elektřinu a UPC. Vytápění bytu je plynovým kotlem. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Na pozemku parc. č. St. 1311 stojí bytový dům č.p. 1256, č.p. 1622 a č.p. 1623. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 460 m2. Pozemek je pravidelného tvaru. Pozemek je přístupný přes pozemky ve vlastnickém právu města Blansko.

Příslušenstvím nemovité věci je sklepní kóje. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Ohledání bylo provedeno dne 5.12.2019. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Fotogalerie

 

1/30 pozemků v obci Moravský Písek, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 7065/20
Město
Moravský Písek
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/30 pozemku p.č. 2680 (orná půda), pozemku p.č. 2697 (orná půda), pozemku p.č. 2970 (orná půda), pozemku p.č. 2996 (orná půda), pozemku p.č. 3053 (orná půda), pozemku p.č. 3076 (orná půda), pozemku p.č. 3093 (ostatní plocha), pozemku p.č. 3097/1 (ostatní plocha), pozemku p.č. 3097/2 (vodní plocha), pozemku p.č. 3371/1 (orná půda), pozemku p.č. 3371/2 (orná půda), pozemku p.č. 3371/3 (orná půda) a pozemku p.č. 3540 (ostatní plocha), vše v kat. území Moravský Písek, obec Moravský Písek, okres Hodonín, zapsáno na LV 1186.

Oceňované pozemky vedené na LV č. 1186 jsou umístěné především severně až severovýchodně od obce Moravský Písek. Jedná se především o ornou půdu, ale i o ostatní plocha – zeleň, vodní plocha – vodní nádrž umělá nebo ostatní plocha – silnice.
Konkrétně jsou pozemky umístěné:
1) severně od obce Moravský Písek v souvislém lánu obhospodařované orné půdy, pozemky jsou cca obdélníkových tvarů, konkrétně se jedná o ornou půdu - parcelní č. 2680 (2 899 m2), parcelní č. 2697 (2 001 m2), parcelní č. 2970 (749 m2) parcelní č. 2996 (5 578 m2),
2) severovýchodně od obce Moravský Písek v souvislém lánu obhospodařované orné půdy, pozemky jsou cca obdélníkových tvarů, konkrétně se jedná o ornou půdu parcelní č. 3053 (900 m2), parcelní č. 3076 (1 042 m2),
3) severovýchodně od obce Moravský Písek v těsné blízkosti Polešovického potoka a rybníka Pláňavy, konkrétně se jedná o pozemek – ostatní plocha - zeleň trojúhelníkové tvaru parcelní č. 3093 (223 m2), pozemek – ostatní plocha – zeleň – tvaru nepravidelného čtyřúhelníku parcelní č. 3097/1 (1 481m2), pozemek – vodní plocha – vodní nádrž umělá tvaru nepravidelného čtyřúhelníku je součástí rybníku Pláňavy parcelní č. 3097/2 (1 018m2),
4) severně od obce Moravský Písek umístěné mezi komunikací č. 427 a železniční tratí v souvislém lánu obhospodařované zemědělské půdy, pozemky jsou cca obdélníkových tvarů, konkrétně se jedná o ornou půdu parcelní č. 3371/1 (172 m2), parcelní č. 3371/2 (328 m2), parcelní č. 3371/3 (23 m2),
5) severně od obce Moravský Písek umístěné přímo na komunikaci č. 427, pozemek je obdélníkového tvaru, konkrétně se jedná o ostatní plochu – silnici, parcelní č. 3540 (32 m2).

Dle platného územního plánu obce Moravský Písek z data 12/2014 umístěného na webových stránkách obce Moravský Písek jsou pozemky p. č. 2680, 2697, 2970, 2996, 3053, 3076, 3093, 3097/1 vedeny jako plochy zemědělské, pozemek parcelní č. 3097/2 je v lokalitě vodní toky a vodní plochy, pozemky parcelní č. 3371/1, 3371/2, 3371/3, 3540 vedeny jako plochy dopravní infrastruktury.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 51391/13
Město
Uhlířské Janovice
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 399 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 86 Uhlířské Janovice, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 400 (zahrada), parc. č. 1397/1 (ostatní plocha) a parc. č. 1438/9 (ovocný sad) vše v kat. území Uhlířské Janovice, obec Uhlířské Janovice, část obce Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, zapsáno na LV 10704.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena dvěma komíny. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou plastové, prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 399 stojí stavba pro bydlení č.p. 86. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 358 m2. Pozemek parc. č. 400 navazuje na pozemek parc. č. 399 a tvoří s ním jeden funkční celek téměř obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 188 m2. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich porosty, zpevněné plochy, zděná kolna a stodola, která navazuje z jižní strany na rodinný dům a její součástí je vestavěná garáž s ocelovými vjezdovými vraty. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem s ocelovými vjezdovými vraty a brankou. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 457, který je ve vlastnickém právu města Uhlířské Janovice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci je oplocení, kolna a stodola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Ohledání bylo provedeno dne 13.1.2021. Nebylo umožněno vnitří ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Pozemek parc. č. 1397/1 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o celkové výměře 115 m2. Pozemek parc. č. 1438/9 je v katastru nemovitostí veden jako ovocný sad o celkové výměře 3043 m2. Pozemky tvoří jeden funkční celek podlouhlého a úzkého tvaru. Na části pozemku parc. č. 1438/9 se nachází sportovní hřiště. Dle ÚP je celý pozemek parc. č. 1397/1 zařazen v plochách DO - plocha dopravní infrastruktury a přibližně 2/3 pozemku parc. č. 1438/9 je zařazeno v plochách OS - plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení a 1/3 pozemku parc. č. 1438/9 v plochách BV - plocha bydlení - městského charakteru. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1397/2, který je ve vlastnickém právu města Uhlířské Janovice.

Napojení nemovité věci na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Z inženýrských sítí se v blízkosti nachází elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/15 pozemku (ostatní plocha) v obci Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 51391/13
Město
Uhlířské Janovice
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/15 pozemku parc. č. 1397/5 (ostatní plocha) včetně příslušenství v kat. území Uhlířské Janovice, obec Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, zapsáno na LV 1245.

Pozemek parc. č. 1397/5 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o celkové výměře 576 m2. Pozemek představuje podlouhlý a úzký pruh převážně zpevněné komunikace. Dle ÚP je pozemek parc. č. 1397/5 zařazen v plochách DO - plocha dopravní infrastruktury. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1397/3, který je ve vlastnickém právu města Uhlířské Janovice.

V dané lokalitě se nachází inženýrské sítě - elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/15 pozemku (ostatní plocha) v obci Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 51391/13
Město
Uhlířské Janovice
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/15 pozemku parc. č. 1406/2 (ostatní plocha) včetně příslušenství v kat. území Uhlířské Janovice, obec Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, zapsáno na LV 10679.

Pozemek parc. č. 1406/2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o celkové výměře 319 m2. Pozemek představuje podlouhlý a úzký pruh převážně nezpevněné komunikace. Dle ÚP je pozemek parc. č. 1406/2 zařazen v plochách DO - plocha dopravní infrastruktury. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1407, který je ve vlastnickém právu města Uhlířské Janovice.

Napojení nemovité věci na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Z inženýrských sítí se v blízkosti nachází elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemku (orná půda) v obci Dřínov, k.ú. Dřínov u Zlonic, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 1248/17
Město
Dřínov
Okres
Kladno

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/16 pozemku parc. č. 781 (orná půda), v kat. území Dřínov u Zlonic, obec Dřínov, okres Kladno, zaspáno na LV 200.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1,7 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Dřínov. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jao orná půda o výměře 8445 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1005, který je ve vlastnictví obce Dřínov.

Příslušenstvím  nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Novosedly, k.ú. Novosedly na Moravě, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 37240/07
Město
Novosedly
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/3 pozemku p.č. st. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 168 (rodinný dům), evidované na LV č. 807, k.ú. Novosedly na Moravě, obec Novosedly, Jihomoravský kraj.

Stavba č.p. 168 (rod. dům), součást pozemku p.č. st. 199
Rodinný dům je postaven jako řadový krajní, s jedním nadzemním podlažím. Dle leteckého snímku je tvořen uliční částí a dvorní částí, která kolmo navazuje na levé straně části uliční. Zastřešené je provedeno sedlovými střechami s krytinou skládanou ze střešních tašek.
Jedná se o dům zděný zřejmě ze smíšeného zdiva. Klempířské konstrukce provedeny z pozinkovaného plechu. Fasáda na uliční stěně vápenocementová s barevným nátěrem. Okna dřevěná, kastlová, vstupní dveře dřevěné z palubek. Provedení dalších konstrukcí, úroveň vybavení a stav interiérových prostor nebylo možno zjistit. Dle sdělení souseda je dům připojen na vodovod a kanalizaci, má vytápění pouze lokálními kamny na tuhá paliva a je bez koupelny.
Stáří a technický stav:
Informace o stáří domu nejsou k dispozici, odhadem činí 80 až 100 let. Dům je zřejmě bez významnějších rekonstrukcí z poslední doby. Opravena je pouze uliční fasáda. Dle sdělení souseda je dům uvnitř ve špatném stavu a je užíván pouze občas jako víkendová chalupa.

Zastavěná plocha (m2):
1.NP: 110 m2 (přibližný údaj zjištěný měřením plochy v katastrální mapě)

Příslušenství náležející k pozemku s domem, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří stodola sloužící dle vjezdových vrat i jako garáž, zřejmě venkovní úpravy na dvorku a přípojky na inženýrské sítě (veřejný vodovod, kanalizace, elektro).
Pokud jde o stodolu, jedná se o stavbu zděnou z pálených cihel, která má sedlovou střechou s krytinou z pálených tašek a dvoukřídlá plechová vrata. Půdorys stavby je mírně lichoběžníkový a její zastavěná plocha činí dle katastrální mapy 53 m2. Její stav je zhoršený – převážně opadaná fasáda, zhoršený stav krytiny.

Pozemek p.č. st. 199 je částečně zastavěn rodinným domem a stodolou, přičemž nezastavěnou část mezi uvedenými stavbami zaujímá dvorek.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Byšice, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 37886/13
Město
Byšice
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 286 (trvalý travní porost) v kat. území Byšice, obec Byšice, okres Mělník, zapsáno na LV 1492.

Oceňovaný pozemek se nachází na jihovýchodním okraji zastavěné části obce Byšice. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 2 049 m2. Pozemek je na východní a jižní straně ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté a ovocné porosty. Pozemek je mírně svažitý k jižní straně. V době oceňování byl pozemek neudržovaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 111/1, který je ve vlastnictví obce Byšice.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení - v rodinných domech - venkovské.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

2398/233088 pozemku (ostatní plocha) v obci Bohumín, k.ú Skřečoň, okr. Karviná.

Spisová značka
030 EX 2708/04
Město
Bohumín
Okres
Karviná

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 2398/233088 na pozemku parc. č. 1046 (ostatní plocha) v kat. území Skřečoň, obec Bohumín, okres Karviná, zapsáno na LV 144.

Oceňovaná nemovitost se nachází ve městě Bohumíně, který má ke dni ocenění 20 518 evidovaných obyvatel. Oceňovaná pozemková parcela se nachází v k.ú. Skřečoň, v okrajové lokalitě oce, vedle hranice s obcí Dolní Lutyně. Jedná se o místní zpevněnou komunikaci Úvozní. V územním plánu města Bohumína, platném ke dni ocenění, se oceňovaná pozemková parcela nachází v ploše P - Z - ploše veřejných prostranství.

Na pozemku se nachází zpevněná asfaltová plocha, která dle sdělení zástupce Města Bohumína je ve vlastnictví Města Bohumína a tudíž není předmětem ocenění.

Bylo zjištěno věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízené listinou Usnesení soudu číslo deníku 1222/1908. Jedná se o právo chůze a jízdy pro celkem 37 parcel - viz. LV č. 144 pro k.ú. Skřečoň, respektive pro vlastníky těchto parcel, přes parcelu č. 1046. Věcné břemeno bylo zřízené na dobu neurčitou. Jelikož roční užitek není možné přesně vymezit, protože se jedná o řadu parcel a navíc pozemek parcela 1046, na které věcné břemeno vázne, je veřejnou místní komunikací, bylo toto věcné břemeno oceněno částkou ve výši 10.000 Kč.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh