Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/10 rodinného domu v obci Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 3074/12
Město
Vraclav
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 stavby Vraclav, č.p. 164 (rod.dům) v obci Vraclav, evidovaných na listu vlastnictví č. 470, v katastrálním území Vraclav, okres Ústí nad Orlicí.

Jedná se o podsklepený, zděný rodinný dům s přízemím, zastřešený sedlovou střechou s využitým podkrovím.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Dle informací sdělených při místním šetření byl dům dokončen v roce 1972.
Současný stavebně-technický stav domu lze, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako průměrný, odpovídající uvedenému stáří. Dům je uživatelný, nicméně z hlediska morálního opotřebení interiérových prvků a vybavení již neodpovídá současným standardům bydlení.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemků v obci Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 29209/16
Město
Vraclav
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 pozemku p.č. St. 231 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 185/9 (zahrada) v obci Vraclav, evidovaných na listu vlastnictví č. 470, v katastrálním území Vraclav, okres Ústí nad Orlicí.

Předmětem ocenění jsou dva pozemky, a to p.č. st. 231 a p.č. 185/9. Pozemek p.č. st. 231 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž na tomto pozemku stojí stavba č.p. 164 (rodinný dům), která zaujímá celou jeho plochu. Pozemek p.č. 185/9 je v KN veden jako zahrada a obklopuje výše uvedený pozemek p.č. st. 231. Na pozemku p.č. 185/9 se nachází uvedené příslušenství a trvalé porosty. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, mají přibližně obdélníkový tvar a jsou rovinatého charakteru.
Kromě přípojek na IS tvoří příslušenství vedlejší zděná stavba (hospodářské příslušenství – chlívek, kurník, sklad, dílna) umístěná za domem při levé hranici pozemku, přístřešek na dřevo umístěný v levém zadním rohu zahrady, dřevěná pergola umístěná v pravém zadním rohu zahrady, zděná udírna umístěná u zadní hranice zahrady, menší zděná udírna umístěná u stěny vedlejší stavby, skleník, ocelový sušák na prádlo, nadzemní demontovatelný plastový bazén, chodník z betonových dlaždic od vstupní branky ke vchodu do domu a před domem, opocení předzahrádky z ocelových plotových rámů na betonové podezdívce s vjezdovou bránou a vstupní brankou, oplocení výběhu pro drůbež z pletiva na ocelových
sloupcích s betonovým prahem a oplocení zahrady ve stejném provedení.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Úlice, okres Plzeň-sever

Spisová značka
030 EX 34045/14
Město
Úlice
Okres
Plzeň-sever

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - byt č.1, v bytovém domě č.p. 102 (LV 480), na pozemku parc.č. St. 192, vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 6291/97531, v obci Úlice, zapsané na listu vlastnictví č. 514 k.ú. Úlice, okres Plzeň-sever.

Oceňované bytová jednotka se nachází v obci Úlice, tj. dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění, ve městě s počtem obyvatel 504. Obec Úlice se nachází cca 11 km západně od hranice krajského města Plzně na silnici II/605. Obec je dopravně dostupná autem, autobusem. Vlaková doprava v místě není dostupná. V obci je dostupná pouze minimální občanská vybavenost (obecní úřad, pošta, obchod, hřiště, pohostinství) a veškerá potřebná technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plynovod, elektřina). Budova čp. 102, 103, je stavbou panelového bytového domu ukončená plochou střechou. Stavba je podsklepená, má jedno podzemní, 3 nadzemní podlaží bez výtahu. Budova je minimálně udržovaná, zateplená, částečně okna plastová, částečně původní dřevěná okna. Z veřejných inženýrských sítí je budova napojena na obecní vodovod, kanalizaci, elektřinu i plynovod. Přístup do domu je z veřejné zpevněné komunikace přes přiléhající zpevněné plochy, parkování možné v okolí domu na veřejných parkovacích plochách. Dle sdělení povinné byl bytový dům postaven v roce 1977; uvažované stáří domu je 41 roků.

Oceňovaná bytová jednotka se nachází ve zvýšeném přízemí, tj. v I.NP bytového domu bez výtahu, podlahová plocha bytu je 60,40 m2 o dispozici 3+1 v členění na kuchyň 11,84 m2, 3 pokoje (16,56 m2, 8,07 m2, 12,10 m2), koupelnu 2,56 m2, WC 0,99 m2, předsíň 8,28 m2. Dále k bytu přísluší lodžie o výměře 4,60 m2 a dále sklepní drátěná kóje o výměře 2,42 m2 umístěná v suterénu budovy. V bytové jednotce je instalována starší kuchyňská linka; sporák plynový samostatně stojící na PB láhev. Koupelna v provedení plechová vana, umyvadlo, WC samostatné, splachovací. Původní umakartové bytové jádro. Okna dřevěná původní. Vytápění ze společné plynové kotelny v domě včetně ohřevu TÚV. Povrchy podlah PVC, kobercové, keramické. Byt je v původním stavu. Stanovení ceny vychází ze zjištěných údajů, skutečného stavu.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

6/20 rodinného domu s pozemky v obci Kučerov, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 8971/09
Město
Kučerov
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 6/20 pozemku p.č. St. 72 (jehož součástí je stavba Kučerov, č.p. 75, bydlení), pozemku p.č. St. 207 (jehož součástí se stavba bez čp/če, zem.stav.), pozemků p.č. 67/1, p.č. 67/2, p.č. 68, p.č. 4404, pč. 4405 (zahrada) v obci Kučerov, evidovaných na listu vlastnictví č. 371, v katastrálním území Kučerov, okres Vyškov.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/2 nemovitých věcí bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 988/05.

Objekt je veden na LV 371 jako objekt bydlení, který je součástí pozemku parc.č. st. 72, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.207 jehož součástí je zem.stavba bez č.p./č.e. (zastavěná plocha), parc.č. 67/1, 67/2, 68, 4404 a 4405 (zahrada). Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V uliční části RD se vpravo nachází průjezd do dvora a v levé části se nachází byt 1+1 s příslušenstvím. Ve dvorní části RD se nachází druhý samostatný byt 1+1 s koupelnou – tento byt nebyl zpřístupněn.

Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové zčásti opadané. Vnitřní obklady jsou keramické v minimálním rozsahu. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy dřevěné s PVC. Vytápění je pouze lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.

Přesné stáří rodinného domu není známé, dle dostupných informací byla původní stavba postavena počátkem 20.století. V roce 1975 probíhala přestavba chlévu v bočním křídle RD spojená s přístavbou jednoho pokoje na bytovou jednotku. Technický stav rodinného domu je velmi špatný. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Kučerov, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 988/05
Město
Kučerov
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. St. 72 (jehož součástí je stavba Kučerov, č.p. 75, bydlení), pozemku p.č. St. 207 (jehož součástí se stavba bez čp/če, zem.stav.), pozemků p.č. 67/1, p.č. 67/2, p.č. 68, p.č. 4404, pč. 4405 (zahrada) v obci Kučerov, evidovaných na listu vlastnictví č. 371, v katastrálním území Kučerov, okres Vyškov.

Další spoluvlastnický podíl ideální 6/20 nemovitých věcí bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 8971/09.

Objekt je veden na LV 371 jako objekt bydlení, který je součástí pozemku parc.č. st. 72, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.207 jehož součástí je zem.stavba bez č.p./č.e. (zastavěná plocha), parc.č. 67/1, 67/2, 68, 4404 a 4405 (zahrada). Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V uliční části RD se vpravo nachází průjezd do dvora a v levé části se nachází byt 1+1 s příslušenstvím. Ve dvorní části RD se nachází druhý samostatný byt 1+1 s koupelnou – tento byt nebyl zpřístupněn.

Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové zčásti opadané. Vnitřní obklady jsou keramické v minimálním rozsahu. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy dřevěné s PVC. Vytápění je pouze lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.

Přesné stáří rodinného domu není známé, dle dostupných informací byla původní stavba postavena počátkem 20.století. V roce 1975 probíhala přestavba chlévu v bočním křídle RD spojená s přístavbou jednoho pokoje na bytovou jednotku. Technický stav rodinného domu je velmi špatný. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Plaňany, k.ú. Hradenín, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 27607/13
Město
Plaňany
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 15, jehož součástí je stavba Hradenín č.e. 9, jiná st., a pozemku p.č. 62 (zahrada), v obci Plaňany, zapsané na listu vlastnictví č. 366, k.ú. Hradenín, okres Kolín.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, vikýř a komíny. Okna jsou dřevěná. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je špatný. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 15 se nachází stavba č.e. 9. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 372 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 62, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 414 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, mírně svažité, neudržované. Na pozemku se dále nachází stodola. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 338.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Petrovice I, k.ú. Hološiny, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 8687/16
Město
Petrovice I
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 922/22 (zahrada) v obci Petrovice I, zapsaného na listu vlastnictví č. 10030 k.ú. Hološiny, okres Kutná Hora.

Oceňovaný pozemek parc. č. 922/22 se nachází cca ve středu zastavěné části obce Hološiny. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 139 m2. Na severní, východní a jižní straně je oplocený. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný jako zahrada. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1030/5, který je ve vlastnictví obce Petrovice I. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Petrovice I, k.ú. Hološiny, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 8687/16
Město
Petrovice I
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 922/7 (zahrada) v obci Petrovice I, zapsaného na listu vlastnictví č. 10038 k.ú. Hološiny, okres Kutná Hora.

Oceňovaný pozemek parc. č. 922/7 se nachází na západním okraji zastavěné části obce Hološiny. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 1 228 m2. Pozemek je na severní a východní straně ohraničený plotem sousedního vlastníka a na západní straně nezpevněnou cestou. V době oceňování byl pozemek udržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1030/5, který je ve vlastnictví obce Petrovice I. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je část pozemku vedená jako plocha bydlení.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rozestavěný rodinný dům s pozemky v obci Vojkovice, k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 3040/17
Město
Vojkovice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 533/6, jehož součástí je rozestav. stavba, pozemku parc.č. 533/3 (orná půda) a parc. č. 545/2 (ostatní plocha) v obci Vojkovice, zapsané na listu vlastnictví č. 1123, v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov.

Oceňovaná nemovitost je tvořena rozestavěným rodinným domem, zděným skladem nářadí, základními venkovními úpravami a pozemky. Objekt je veden na LV 1123 jako rozestavěná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 533/6, funkční celek tvoří pozemky parc.č. 533/3 (orná půda), parc.č. 533/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 545/2 (ostatní plocha).

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je jednopodlažní s obytným podkrovím, s valbovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na rovinném pozemku.
Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka. V 1.NP se nachází zádveří, hala se schodištěm do podkroví, obývací pokoj, kuchyně s jídelnou, pracovna, ložnice, dvě koupelny, WC, šatna, technická místnost, místnost se zapuštěným bazénem a garáž. V obytném podkroví se nachází hala, čtyři obytné pokoje, pracovna, tři šatny a koupelna s WC.
Základy jsou betonové izolované, nosné zdivo provedeno systémem ztraceného bednění Velox, příčky jsou zděné nebo sádrokartonové. Stropy jsou betonové Velox se sádrokartonovým podhledem, střecha sklonitá valbová s ocelovou konstrukcí a betonovou taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou plastové (neúplné), vnitřní omítky vápenné štukové a nátěry sádrokartonů, fasáda není provedena. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelnách, na WC a v kuchyni. Okna v 1.NP jsou dřevěná s izolačním dvojsklem, v podkroví střešní plastová s ochrannou folií (místy poškozenou a poničeným ostěním), vnitřní dveře chybí (jsou osazeny pouze obložkové zárubně). Schodiště je betonové s keramickým obkladem bez zábradlí. Podlahy jsou laminátové plovoucí a z keramických dlažeb. Vytápění je podlahové za pomoci tepelného čerpadla, které však není nainstalováno – vytápění je nefunkční. Jsou zde elektro rozvody 220/380 V (neúplné a částečně poškozené), rozvody vody jsou provedeny v plastu s ohřevem TUV v elektrickém bojleru. Z vybavení kuchyně jsou zde pouze úložné skřínky, ostatní vybavení zde chybí. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, dvěma sprchovými kouty, umývadly, dvěma pisoáry a WC a jedním bidetem. Ostatní vybavení tvoří vnitřní bazén, hydromasážní vířivka, krb a centrální vysavač.
Výstavba rodinného domu byla zahájena v r. 2004, ale do dnešního dne nebyla výstavba dokončena a rodinný dům zkolaudován. Dle dostupných informací byl současný stav rozestavěnosti stejný již v r. 2008. Od té doby stavba nepokročila, naopak některé konstrukce byly odstraněny nebo nedostatečnou údržbou poškozeny a znehodnoceny.
Není dokončena kuchyň, elektroinstalace vyžaduje revizi - je nekompletní a jsou odmontována koncová zařízení (zásuvky, vypínače, nekompletní rozvaděče apod.). Vytápění vč. rekuperace je nefunkční, chybí venkovní jednotka tepelného čerpadla a vnitřní s jednotkou rekuperace – dle sdělení jednoho ze spoluvlastníků nebylo možné provedením podlahovým vytápěním přízemí domu vytopit. Chybí interiérové dveře, jsou osazeny pouze obložkové zárubně, část zařizovacích předmětu ZTI chybí nebo nejsou kompletní, není provedena fasádní omítka a venkovní úpravy jsou nedokončené, Celková rozestavěnost rodinného domu je stanovena odborným odhadem na 80%, na dokončení do provozuschopného stavu je nutno uvažovat s náklady ve výši cca 1,5 mil. Kč.
Výstavba rodinného domu byla zahájena v r. 2004 a dle dostupných informací je v současném stavu již od r. 2008. Naopak se jeho technický stav vlivem nedostatečné a zanedbané údržby zhoršuje. Původně se mělo jednat o nadstandardně řešený rodinný dům. V současnosti je jeho technický stav zanedbaný. Celková rozestavěnost činí ke dni ocenění cca 80 %.
 
Zastavěná plocha: 273 m?.
Podlahová plocha: Započitatelná obytná podlahová plocha 353 m?.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/2 pozemku v obci Slabce, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 21858/16
Město
Slabce
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 421/84 (ostatní plocha), v obci Slabce, zapsané na listu vlastnictví č. 475, k.ú. Slabce, okres Rakovník.

Oceňovaný pozemek parc. č. 421/84 se nachází na severním okraji zastavěné části městyse Slabce. Jedná se o travnatý pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 1 667 m2. Na severní a západní straně je pozemek ohraničený plotem sousedních vlastníků, na jižní straně nezpevněnou cestou. Pozemek je mírně svažitý k jihovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 421/4, který je ve vlastnictví městyse Slabce.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001