Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Rodinný dům se zahradou v obci Lichnov, k.ú. Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 131/06
Město
Lichnov
Okres
Bruntál

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1087, jehož součástí je stavba č.p. 336 (rod.dům) a pozemků p.č. 1088 a p.č. 1249, evidovaných na LV č. 118, k.ú. Lichnov u Bruntálu a obec Lichnov, okres Bruntál.

Dům č. p. 336 je zděný, přízemní, nepodsklepený, se sedlovou střechou nad hlavní částí, plochou střechou nad vstupní verandou a pultovou střechou nad přístavbou garáže s kotelnou v zadní části. Umístěn je jako samostatně stojící uvnitř zahrady s odstupem cca 20 m od silnice.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 7 znaleckého posudku. Dle informací sdělených při místním šetření činí stáří domu cca 100 let. Do současného stavu byl dům uveden téměř kompletní rekonstrukcí provedenou cca před 35 lety. V rámci rekonstrukce byly dle sdělení vyměněny veškeré prvky krátkodobé životnosti, přistavěna byla vstupní veranda a garáž s kotelnou u zadní štítové zdi. Z původního domu zůstaly zachovány základy, nosné zdivo, stropní konstrukce a krov. Stavebně technický stav objektu je celkově poměrně dobrý, odpovídá provedené rekonstrukci a běžné údržbě.

Pozemek p.č. 1087 je rovinatý a má přibližně tvar písmene L. Na části pozemku vlevo vpředu je situován rodinný dům, na části pozemku vlevo vzadu jsou situovány kolny. Nezastavěné části tohoto pozemku pak zaujímá dvůr za domem (převážně zatravněný) a částečně zpevněná plocha před domem odkud je vstup do domu a vjezd do garáže. Pozemek p.č. 1088 je rovněž rovinatý a má nepravidelný tvar. Tento pozemek zaujímá zatravněná zahrada s ovocnými a okrasnými dřevinami. V přední části tohoto pozemku u silnice je umístěn betonový sloup elektrického vedení a v pravém předním rohu pak sakrální památka – kříž. Pozemek p.č. 1249 slouží jako štěrková příjezdová cesta od silnice, a to na základě věcného břemene i pro sousední dům na pozemku p.č. 1083. Vzájemné situování a návaznosti pozemků jsou zřejmé z přiložených mapových podkladů.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Klučov, k.ú. Skramníky, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 2802/13
Město
Klučov
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 35 (součástí je stavba Skramníky, č.p. 21, rod.dům) v obci Klučov, evidovaných na listu vlastnictví č. 36, v katastrálním území Skramníky, okres Kolín.

Rodinný dům je v uliční části osazený do terénu, přízemní s volným půdním prostorem. Stavba podstandardního vybavení a provedení. Opotřebení uvažuji 85%. Objekt před celkovou modernizací a rekonstrukcí.
Dispozice: INP chodba, kuchyň, 2x pokoj, suché WC.

Oceňovaný pozemek je zastavěný rodinným domem s doprovodnými stavbami, svažitý pozemek - stavba osazena částečně do terénu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt 3+1 v obci Orlová, k.ú. Horní Lutyně, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 14222/15
Město
Orlová
Okres
Karviná

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - členského podílu v družstvu s nímž je spojeno právo užívat družstevní byt č. 14, na ulici Vnitřní, v domě č.p. 748, 735 14 Orlová - Lutyně, který je v bytovém domě, jež je součástí pozemku p.č. 120, k.ú. Horní Lutyně, obec Orlová, kraj Moravskoslezský.

Bytový dům č.p. 748 je podsklepený, má celkem 13 nadzemních podlažích a je zastřešen plochou střechou. Dům je situován jako samostatně stojící na pozemku p.č. 120, který je kompletně zastavěn bytovým domem včetně nyní zasklených lodžií. V nadzemních podlažích bytového domu je situováno celkem 50 bytů. V suterénu jsou pak technické prostory, společné prostory a sklepy náležející k jednotlivým bytům. Přístupová schodiště ke vstupům se nachází na pozemku p.č. 125/1, který vlastní město Orlová. Svislé konstrukce domu jsou montované ŽB panelové, stropy železobetonové panelové, střecha plochá, krytina uvažována PVC folie, příp. natavované živičné pásy s nátěrem, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou uvažovány vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Okna plastová, vstupní dveře kovové. Vytápění je centrální dálkové. Do domu je zaveden plyn a je vybaven výtahem.
Dům byl dle sdělení BD postaven v roce 1965. V roce 2005 proběhla modernizace domu (zateplení obvodového pláště, výměna oken, vyzdění meziokenních vložek, zasklení lodžií) a v roce 2013 byla provedena modernizace výtahu včetně opláštění šachty. Celkový stavebnětechnický stav domu je dobrý, přičemž se jedná o běžně udržovaný bytový dům.
 
Jedná se o byt s dispozicí 3+1 umístěný ve 4.NP bytového domu. Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění a ohřev vody dálkově, okna plastová, vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná  kuchyňská linka, vestavěné skříně, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Do bytu je zaveden plyn. K bytu náleží sklep v 1.PP domu a zasklená lodžie. Stav vlastního bytu se předpokládá původní, neboť BD neeviduje v předmětném bytě č. 14 žádné úpravy. Podlahová plocha bytu bude uvažována dle sdělení BD, které poskytlo přehled jednotlivých místností a ostatních ploch patřících k bytu včetně jejich výměr. Výměry podlahových ploch jsou uvedeny v tabulce na str. 5 znaleckého posudku. Jinak nebylo možno podlahovou plochu při místním šetření zjistit či ověřit.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Přerov, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 735/11
Město
Přerov
Okres
Přerov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 4293/58, v obci Přerov, zapsané na listu vlastnictví č. 6418, k.ú. Přerov, okres Přerov.

Pozemek je zastavěn stavbou č.p. 2796 a 2797 (bytový dům), která je evidovaná na LV č. 6361 pro k.ú. Přerov. Jedná se o stavbu panelového bytového domu, kdy oceňovaný pozemek je situován pod východním rohem bytového domu č.or. 38. Charakter pozemku je rovinatý, pozemek je celý zastavěný. Dle ÚP je evidován v plochách Bytového bydlení – BB. Přístup možný z veřejné pozemní komunikace na pozemku p.č. 4293/61 (ostatní plocha, zeleň), který je součástí oceňovaného majetku.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 rodinného domu v obci Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 3074/12
Město
Vraclav
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 stavby Vraclav, č.p. 164 (rod.dům) v obci Vraclav, evidovaných na listu vlastnictví č. 470, v katastrálním území Vraclav, okres Ústí nad Orlicí.

Jedná se o podsklepený, zděný rodinný dům s přízemím, zastřešený sedlovou střechou s využitým podkrovím.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Dle informací sdělených při místním šetření byl dům dokončen v roce 1972.
Současný stavebně-technický stav domu lze, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako průměrný, odpovídající uvedenému stáří. Dům je uživatelný, nicméně z hlediska morálního opotřebení interiérových prvků a vybavení již neodpovídá současným standardům bydlení.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemků v obci Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 29209/16
Město
Vraclav
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 pozemku p.č. St. 231 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 185/9 (zahrada) v obci Vraclav, evidovaných na listu vlastnictví č. 470, v katastrálním území Vraclav, okres Ústí nad Orlicí.

Předmětem ocenění jsou dva pozemky, a to p.č. st. 231 a p.č. 185/9. Pozemek p.č. st. 231 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž na tomto pozemku stojí stavba č.p. 164 (rodinný dům), která zaujímá celou jeho plochu. Pozemek p.č. 185/9 je v KN veden jako zahrada a obklopuje výše uvedený pozemek p.č. st. 231. Na pozemku p.č. 185/9 se nachází uvedené příslušenství a trvalé porosty. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, mají přibližně obdélníkový tvar a jsou rovinatého charakteru.
Kromě přípojek na IS tvoří příslušenství vedlejší zděná stavba (hospodářské příslušenství – chlívek, kurník, sklad, dílna) umístěná za domem při levé hranici pozemku, přístřešek na dřevo umístěný v levém zadním rohu zahrady, dřevěná pergola umístěná v pravém zadním rohu zahrady, zděná udírna umístěná u zadní hranice zahrady, menší zděná udírna umístěná u stěny vedlejší stavby, skleník, ocelový sušák na prádlo, nadzemní demontovatelný plastový bazén, chodník z betonových dlaždic od vstupní branky ke vchodu do domu a před domem, opocení předzahrádky z ocelových plotových rámů na betonové podezdívce s vjezdovou bránou a vstupní brankou, oplocení výběhu pro drůbež z pletiva na ocelových
sloupcích s betonovým prahem a oplocení zahrady ve stejném provedení.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Hospodářská usedlost v obci Jindřichovice, k.ú. Jindřichovice na Moravě, okres Jihlava

Spisová značka
030 EX 4304/16
Město
Jindřichovice
Okres
Jihlava

Bližší informace

 Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 49 jehož součástí je stavba č.p. 40 (bydlení) a pozemků p.č. 10/1 (zahrada), p.č. 10/2 (zahrada) a p.č. 11/1 (zahrada) v obci Jindřichovice, zapsané na listu vlastnictví č. 21, k.ú. Jindřichovice na Moravě, okres Jihlava.

Areál původně zemědělské usedlosti tvoří, kromě pozemku zastavěné plochy a nádvoří, tři vzájemně navazující křídla staveb obklopující dvůr, který je na levé straně uzavřen zdí hospodářské budovy sousední usedlosti. Přední křídlo je situováno s odstupem od silnice, od které ho oddělují dva pozemky vedené v KN jako zahrady, situované po obou stranách příjezdu (obecní pozemek) k vratům do průjezdu na dvůr. Za zadním dvorním křídlem se pak nachází menší pozemek – zahrada. Na pravé straně navazují budovy a dvůr sousední obdobné usedlosti. Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je možný z krajské silnice č. 112 procházející obcí, umístěné před objektem na pozemku p.č. 1320/5 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Kraje Vysočina přes vjezd na pozemku p.č. 1316 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Jindřichovice.
 
Obytná část tvoří pravý přední roh usedlosti a její půdorys má tedy tvar písmene L. Jedná se o přízemní, částečně nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovými střechami. Vstup je možný z průjezdu a ze dvora. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce ve znaleckém posudku na str. 5.
 
Hospodářská část předního křídla s průjezdem - Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení, je podrobněji uvedeno v tabulce ve znaleckém posudku na str. 6.
 
Hospodářská část pravého dvorního křídla - Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou, která navazuje na dvorní obytnou část. Konstrukční provedení a vybavení, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 7 znaleckého posudku.
 
Zadní hospodářské dvorní křídlo - Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou, která vzadu uzavírá dvůr usedlosti. Konstrukční provedení a vybavení, je podrobněji uvedeno v  tabulce na str. 8 znaleckého posudku.
 
Přístavek u zadního křídla - Jedná se o menší, jednoduchou, přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou pultovou střechou, která je přistavěna k levé části zadního dvorního křídla směrem do dvora. Základy betonové, zdivo z cihel, krov dřevěný, krytina z pálených tašek, dveře dřevené, okna dřevěná, podlaha betonová.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Okarec, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 4722/12
Město
Okarec
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků p.č. 199/4, p.č. 257/1, p.č. 258/4 a p.č. 259/4 v obci Okarec, zapsané na listu vlastnictví č. 61, k.ú. Okarec, okres Třebíč.

p.č. 199/4 - Pozemek je součástí zemědělsky obdělávaného lánu, mírně svažitého charakteru, bez příslušenství, s několika trvalými porosty, na okraji pozemku vede vzdušné el. vedení.

p.č. 257/1 - V současné době zatravněný pozemek (louka) rovinatého až mírně svažitého charakteru, na části trvalé porosty různého druhu a stáří.

p.č. 258/4 - V současné době zatravněný pozemek (louka) mírně svažitého charakteru, na části trvalé porosty různého druhu a stáří.

p.č. 259/4 - Zatravněný pozemek svažitého charakteru s trvalými listnatými porosty různého druhu a stáří.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

10/32 pozemků v obci Kozomín, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 30320/13
Město
Kozomín
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 10/32 pozemků p.č. 123 a p.č. 351/9 v obci Kozomín, zapsané na listu vlastnictví č. 284 k.ú. Kozomín, okres Mělník.

Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů, které se nachází cca 250 m od zastavěného území obce. Na pozemku p.č. 351/9 se nachází koryto řeky a na pozemku p.č. 123 se nachází náletové keřové porosty. V době ocenění nebyly pozemky využívané a udržované. Jsou mírně svažité a vede k nim nezpevněná cesta ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Beroun, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 31879/07
Město
Beroun
Okres
Beroun

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 38/107 na pozemku p.č. St. 5587 vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 4310/379582 v obci Beroun, zapsané na listu vlastnictví 10713 k.ú. Beroun, okres Beroun.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce č. 38. Má 12 nadzemních podlaží a 2 výtahy. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Fasáda není zateplená a budova je v původním stavu.

Bytová jednotka se nachází v 6. patře a její dispozice je 2+ kk. Sestává se z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny s vanou a WC. K bytu patří sklepní kóje. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku kanalizace, veřejného vodovodu, elektřiny, plynu a dálkové teplo. Ohřev teplé vody je centrální a vytápění bytu je teplovodní s rozvody ústředního topení do radiátorů.

S nemovitou věcí jsou spojena  - Věcná břemena užívání, které dražbou nezaniknou.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh