Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

3/32 pozemků v obci Plzeň, k.ú. Lobzy, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 8292/16
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 3/32 pozemků p.č. 168/1, p.č. 169, p.č. 174, p.č. 186 a p.č. 193, v obci Plzeň, zapsané na listu vlastnictví č. 282, k.ú. Lobzy, okres Plzeň-město.

Oceňované pozemky parc. č. 168/1, parc. č. 169, parc. č. 174, parc. č. 186 a parc. č. 193 se nacházejí na jihovýchodním okraji zastavěné části města Lobzy. Jedná se o nesousedící zemědělské a travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 32 856 m2.

Pozemek parc. č. 193 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Je mírně svažitý k západní straně.

Pozemek parc. č. 186 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a je svažitý k jižní straně. Na pozemku se nacházejí keřové porosty.

Nesousedící, rovinné a zemědělské pozemky parc. č. 174, parc. č. 168/1 a parc. č. 169 jsou na západní straně ohraničené porosty a nacházejí se v lánu.

V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemku parc. č. 186 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 871/1, který je ve vlastnictví města Plzeň.

V územním plánu jsou pozemky parc. č. 168/1, parc. č. 169, parc. č. 174 a parc. č. 193 vedené jako plocha zemědělského využití a pozemek parc. č. 186 je vedený jako návrh na plochu ostatní krajinná zeleň.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Hospodářská usedlost v obci Jindřichovice, k.ú. Jindřichovice na Moravě, okres Jihlava

Spisová značka
030 EX 4304/16
Město
Jindřichovice
Okres
Jihlava

Bližší informace

 Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 49 jehož součástí je stavba č.p. 40 (bydlení) a pozemků p.č. 10/1 (zahrada), p.č. 10/2 (zahrada) a p.č. 11/1 (zahrada) v obci Jindřichovice, zapsané na listu vlastnictví č. 21, k.ú. Jindřichovice na Moravě, okres Jihlava.

Areál původně zemědělské usedlosti tvoří, kromě pozemku zastavěné plochy a nádvoří, tři vzájemně navazující křídla staveb obklopující dvůr, který je na levé straně uzavřen zdí hospodářské budovy sousední usedlosti. Přední křídlo je situováno s odstupem od silnice, od které ho oddělují dva pozemky vedené v KN jako zahrady, situované po obou stranách příjezdu (obecní pozemek) k vratům do průjezdu na dvůr. Za zadním dvorním křídlem se pak nachází menší pozemek – zahrada. Na pravé straně navazují budovy a dvůr sousední obdobné usedlosti. Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je možný z krajské silnice č. 112 procházející obcí, umístěné před objektem na pozemku p.č. 1320/5 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Kraje Vysočina přes vjezd na pozemku p.č. 1316 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Jindřichovice.
 
Obytná část tvoří pravý přední roh usedlosti a její půdorys má tedy tvar písmene L. Jedná se o přízemní, částečně nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovými střechami. Vstup je možný z průjezdu a ze dvora. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce ve znaleckém posudku na str. 5.
 
Hospodářská část předního křídla s průjezdem - Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení, je podrobněji uvedeno v tabulce ve znaleckém posudku na str. 6.
 
Hospodářská část pravého dvorního křídla - Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou, která navazuje na dvorní obytnou část. Konstrukční provedení a vybavení, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 7 znaleckého posudku.
 
Zadní hospodářské dvorní křídlo - Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou, která vzadu uzavírá dvůr usedlosti. Konstrukční provedení a vybavení, je podrobněji uvedeno v  tabulce na str. 8 znaleckého posudku.
 
Přístavek u zadního křídla - Jedná se o menší, jednoduchou, přízemní, nepodsklepenou, zděnou stavbu, zastřešenou pultovou střechou, která je přistavěna k levé části zadního dvorního křídla směrem do dvora. Základy betonové, zdivo z cihel, krov dřevěný, krytina z pálených tašek, dveře dřevené, okna dřevěná, podlaha betonová.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Spisová značka

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 659/2 v bytovém domě č.p. 658, 659 (LV 6726) na pozemcích p.č. St. 774/1 a p.č. St. 774/2 (LV 6726), vč. podílu na společných částech domu o velikosti 410/9440, v obci Ostrov, zapsané na listu vlastnictví č. 6921, k.ú. Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary.

Jedná se o řadový, krajní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky a 1 podzemní podlaží. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše se nachází komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jedná se o svody a žlaby. Stavebně - technický stav objektu je dobrý, fasáda není zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné, které jsou částečně prosklené. Okna domu jsou plastová.

 

Oceňovaná jednotka č. 659/2 se nachází v budově č.p. 659 v 1. NP, její dispozice je 1+1. Jednotka má hlavní místnost orientovanou na západní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Okna bytu jsou plastová. Vnitřní dveře v jednotce jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Bytové jádro je zděné. V koupelně se nachází vana a je její součástí je i WC. Podlahy jsou z PVC a v kuchyni jsou keramické obklady. 

Užitná plocha bytu činí 41,00 m2 a byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

 

 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Povrly, k.ú. Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 35735/13
Město
Povrly
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 118 jehož součástí je stavba č.e. 35 (rodinný dům) v obci Povrly, zapsané na listu vlastnictví č. 509, k.ú. Rostoky nad Labem, okres Ústí nad Labem.

Jedná se o samostatně stojící, patrový dům (3. NP) s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová (část zazděna). Fasáda budovy není zateplená (popraskaná omítka). Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Znatelné trhliny v omítce na několika místech. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 118 se nachází stavba domu č.p. 35. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 266 m2. Na pozemku parc. č. 118 se dále nachází oplocení a přístřešek na auto. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 151.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Smržovka, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 27606/13
Město
Smržovka
Okres
Jablonec nad Nisou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 3923, na němž stojí rodinný dům č.p. 741, v obci Smržovka, zapsané na listu vlastnictví č. 146, k.ú. Smržovka, okres Jablonec nad Nisou.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 741 Smržovka. Dům má obytné přízemí a podkroví a je podsklepený. V podzemním podlaží je vestavěná garáž a sklepní místnosti. V 1. NP je 5 pokojů, dvě kuchyně a 3 sociální zařízení, v podkroví jsou tři pokoje. Půdorys domu je nepravidelný. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s vikýři. Střešní krytina je plechová a z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Rodinný dům není zateplený. Okna domu jsou dřevěná. Garážová vrata je dřevěná. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Stáří budovy je cca 115 let. Poslední rekonstrukce domu proběhla v 90. letech. K domu patří oplocená zahrada.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. Voda je odebírána z vlastní studny. Odpady jsou svedeny do žumpy. Vytápění rodinného domu je lokální kamny na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. 3923 je částečně zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 741. Pozemek je v KN vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 815 m2. Nezastavěná část pozemku je využívaná jako zahrada. Pozemek má nepravidelný tvar, je svažitý a je oplocený. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy, porosty, studna, žumpa a přízemní, samostatně stojící, zděná kolna s plochou střechou. Pozemek je travnatý a udržovaný.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Tatrovice, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 38288/13
Město
Tatrovice
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 724/2, v obci Tatrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 345, k.ú. Tatrovice, okres Sokolov.

Jedná se o pozemek, který je oplocen dřevěným oplocením, je travnatý, udržovaný a mírně svažitý. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost a jeho výměra je 1 183 m2.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 rodinného domu v obci Tatrovice, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 38288/13
Město
Tatrovice
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/5 pozemku p.č. St. 52/3, jehož součástí je rodinný dům č.p. 60, v obci Tatrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 115, k.ú. tatrovice, okres Sokolov.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Dům je částečně podsklepený. Konstrukce budovy je zděná z kamene a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci. Fasáda domu je nezateplená, omítka nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičné šablony. Dům má komín. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou betonové nebo prkenné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dispozice přízemí: obývací pokoj, pokoj, kuchyň, veranda.

Dispozice: podkroví: pokoj.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. K lokálnímu vytápění slouží 3 kamna na tuhá paliva.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Okarec, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 4722/12
Město
Okarec
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků p.č. 199/4, p.č. 257/1, p.č. 258/4 a p.č. 259/4 v obci Okarec, zapsané na listu vlastnictví č. 61, k.ú. Okarec, okres Třebíč.

p.č. 199/4 - Pozemek je součástí zemědělsky obdělávaného lánu, mírně svažitého charakteru, bez příslušenství, s několika trvalými porosty, na okraji pozemku vede vzdušné el. vedení.

p.č. 257/1 - V současné době zatravněný pozemek (louka) rovinatého až mírně svažitého charakteru, na části trvalé porosty různého druhu a stáří.

p.č. 258/4 - V současné době zatravněný pozemek (louka) mírně svažitého charakteru, na části trvalé porosty různého druhu a stáří.

p.č. 259/4 - Zatravněný pozemek svažitého charakteru s trvalými listnatými porosty různého druhu a stáří.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

10/32 pozemků v obci Kozomín, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 30320/13
Město
Kozomín
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 10/32 pozemků p.č. 123 a p.č. 351/9 v obci Kozomín, zapsané na listu vlastnictví č. 284 k.ú. Kozomín, okres Mělník.

Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů, které se nachází cca 250 m od zastavěného území obce. Na pozemku p.č. 351/9 se nachází koryto řeky a na pozemku p.č. 123 se nachází náletové keřové porosty. V době ocenění nebyly pozemky využívané a udržované. Jsou mírně svažité a vede k nim nezpevněná cesta ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Třebívlice, k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 35069/13
Město
Třebívlice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemků p.č. 245/3, p.č. 255, p.č. 256 a p.č. 258/3 v obci Třebívlice, zapsané na listu vlastnictví č. 16 k.ú. Dřemčice, okres Litoměřice.

Jedná se o pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ovocný sad. Na pozemcích se nacházejí ovocné porosty. Tvoří spolu jeden funkční celek o celkové výměře 9.268 m2. Přístup na pozemky je přes pozemky jiných vlastníků.

S nemovitými věcmi je spojeno pachtovní právo - viz znalecký posudek.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001