Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 pozemku v obci Vlašim, k.ú. Hrazená Lhota, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 166/10
Město
Hrazená Lhota
Okres
Benešov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. KP 790, zapsané na listu vlastnictví č. 616. Oceňovaný pozemek se nachází cca 150 m jižně od okraje zastavěné části obce Hrazená Lhota, okres Benešov.

Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru, který je svažitý k jihovýchodu. Na západní straně je ohraničený nezpevněnou příjezdovou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s pozemky v obci Vidlatá Seč, okres Svitavy

Spisová značka
030 EX 7175/09
Město
Vidlatá Seč
Okres
Svitavy

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 58 Vidlatá Seč, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství, pozemku parc. č. St. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), způsob využití: zbořeniště a pozemků parc. č. 150/1 (zahrada) a parc. č. 150/2 (ostatní plocha) v kat. území Vidlatá Seč, obec Vidlatá Seč, část obce Vidlatá Seč, okres Svitavy, zapsáno na LV 213.

Jedná se o rodinný dům s jedním číslem popisným č.p. 58, který se skládá ze dvou částí.

Stavba umístěná vlevo, je patrový objekt s půdním prostorem a je nepodsklepený. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená z cihel a kamení a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je valbová s krytinou z osinkocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy jsou komíny. Okna domu jsou dřevěná dvojitá s parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné prosklené dvoukřídlé. Vnější omítky jsou z části popraskané a opadané. Fasáda domu není zateplená. Z 2. NP je možný vstup na balkón.

Stavba umístěná vpravo, je přízemní objekt s podsklepením. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená z cihel a kamení a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy jsou komíny. Okna domu jsou plastová. Fasáda domu není zateplená. Na dům navazuje další patrová stavba se sedlovou střechou. V této části se nachází vestavěná garáž s dřevěnými vjezdovými vraty.

K výše uvedeným objektům patří oplocená, neudržovaná zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do žumpy/jímky/septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemku parc. č. St. 81 stojí stavby rodinného domu č.p. 58. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený stavební pozemek navazují pozemky parc. č. St. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 150/1 (zahrada) a parc. č. 150/2 (ostatní plocha), které s ním společně tvoří jeden funkční celek. Celková plocha pozemku je 1 014 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 683/1, který je ve vlastnictví Pardubického kraje nebo přes pozemek parc. č. 680 ve vlastnictví obce Vidlatá Seč.

Součástí nemovité věci jsou IS, žumpa/jímka/septik, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh