Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Rodinný dům v obci Malhostovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 19818/07
Město
Malhostovice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - rodinný dům č.p. 156 na pozemku p.č. 432 a pozemku p.č. 433 včetně součástí a příslušenství v obci Malhostovice, okres Brno-venkov, zapsané na listu vlastnictví č. 229 k.ú. Malhostovice.

Jedná se o řadový krajový rodinný dům, se dvěma nadzemními podlažími bez podsklepení, bez využitého půdního prostoru. Rodinný dům je dvoubytový s dispozicí 2+1 v 1.NP s příslušenstvím a garáží (kuchyň, 2 pokoje, komora, WC, prádelna) a 4+1 ve 2.NP s přístlušenstvím (kuchyň, 4 pokoje, koupelna, WC, komora).

Nemovitá věc je napojena na elektro přípojku, vodovod, plynovod a kanalizace do jímky. Vytápění je ústřední s plynovým kotlem. Ohřev teplé vody el. kotlem. Rozvod vody v domě je proveden z vlastní studny.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/4 RD v obci Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 25130/13
Město
Přibyslav
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 3/4 rodinného domu č.p. 403 na pozemku p.č. St. 278/1 v obci Přibyslav, okres Havlíčkův Brod. Vše zapsané na listu vlastnictví č. 913, k.ú. Přibyslav.

Jedná se o zděný volně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, zastřešený sedlovou střechou. Půdorysný tvar domu je písmene "L".  Stavebně-technický stav domu je z pohledu z exteriéru značně zhoršený. Příslušenství tvoří zděné oplocení, jímka a studna.

Pozemek, který je z převážné části zastavěn rodinným domem je rovinatého charakteru. V místě jsou dostupné veškeré IS a je možné jejich napojení.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Lesní pozemek v obci Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 25130/13
Město
Přibyslav
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - lesního pozemku p.č. 1417/2, zapsaného na listu vlastnictví č. 1133, k.ú. Přibyslav, obec Přibyslav, okres Havlíčkův Brod.

Jedná se o lesní pozemek o celkové výměře 2.523 m2. Na pozemku se nachází trvalé porosty, dřevěná chatka nezapsaná v KN, torzo původního dřevěného krmelce. Pozemek se nachází 2 km jihozápadním směrem od centra Přibyslavi, na okraji lokality se zástavbou objektů k rekreaci.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Zlín, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 3768/13
Město
Zlín
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemek p.č. 919 a p.č. 920 v obci Zlín, zapsané na listu vlastnictví č. 51 k.ú. Lhotka u Zlína, okres Zlín.

Jedná se o pozemky situované přibližně 1 km severovýchodně od obce Lhotka v lokalitě "Paseky". Pozemek p.č. 920 je zemědělsky využíván, pozemek p.č. 919 na zmíněný pozemek navazuje. Není zemědělsky využíván a tvoří břeh Hostišovského potoka. Nachází se v něm montovaná chata neevidovaná v KN a neudržované trvalé porosty. Přístup k pozemkům je možný přes nezpevněný pozemek ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Vlašim, k.ú. Hrazená Lhota, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 166/10
Město
Hrazená Lhota
Okres
Benešov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. KP 790, zapsané na listu vlastnictví č. 616. Oceňovaný pozemek se nachází cca 150 m jižně od okraje zastavěné části obce Hrazená Lhota, okres Benešov.

Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru, který je svažitý k jihovýchodu. Na západní straně je ohraničený nezpevněnou příjezdovou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

RD v obci Lužice, okr. Hodonín

Spisová značka
030 EX 46/06
Město
Lužice
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitosti a jejího příslušenství - RD č.p. 326 na pozemku parc. č. 1852 a pozemek parc. č. 1852 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Lužice, okres Hodonín, na listu vlastnictví č. 3287, katastrální území Lužice u Hodonína, obec Lužice, okres Hodonín.


Rodinný dům je řadový vnitřní s půdorysným tvarem písmene „U“, přízemní, pravděpodobně nepodsklepený, se sedlovou resp. pultovou střechou, bez užitného podkroví. V domě se nachází dle sdělení dcery povinné jednotka dispozičního typu 3+1 s příslušenstvím. Dispoziční řešení: ložnice, obývací pokoj, pokoj, kuchyně, chodba, koupelna s WC, průjezd. Příslušenství rodinného domu tvoří pravděpodobně pouze venkovní úpravy běžného rozsahu (přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy).
Pozemek parc. č. 1852 vedený v KN jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 213 m2. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru, z větší části je na něm umístěna stavba rodinného domu č.p. 326, na nezastavěné části se nachází zpevněný dvůr. Pozemek parc. č. 1852, je připojen na veřejný rozvod elektřiny, vody, kanalizace a plynu.V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 RD se zahradou v obci Hrobice, okr. Zlín

Spisová značka
030 EX 13088/08
Město
Hrobice
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu spoluvlastnického podílu ideální 1/2 nemovitostí a jejich příslušenství - RD č.p. 141 na pozemku parc. č. 225/2 a pozemky parc. č. 225/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 225/2 (zahrada) v obci Hrobice, okres Zlín. Vše na listu vlastnictví č. 272, katastrální území Hrobice na Moravě, obec Hrobice, okres Zlín.


Jedná se o původní novostavbu samostatně stojícího rodinného domu z roku 1994 se sedlovým krovem, který má 2 nadzemní podlaží z toho jedno podkroví a je částečně podsklepený, při severozápadní fasádě domu je garáž. Dle PD je napojena na přípojky: elektro,  vody z řadu, kanalizace do septiku; u domu je přípojková skříň na zemní plyn.Nosná konstrukce je zděná, stavba je založena na základových pasech s izolacemi. Střecha je sklonitá ve tvaru sedlovém, krov je dřevěný, střešní krytina – betonová taška. Klempířské konstrukce, tzn. žlaby, svody jsou z plechu pozinkovaného. Fasáda je vápenocementová, okna jsou dřevěná zdvojená, vytápění ústřední s kotlem na pevná paliva. Stropy jsou keramické hurdiskové s rovnými podhledy, vnitřní úpravy povrchů jsou vápenné štukové omítky hladké a ker. obklad koupelen, WC a části kuch. linky. Elektroinstalace je světelná a motorová. Ohřev vody – el. bojler. Sanitární vybavení: 1.NP koupelna – sprch. kout, umyvadlo, oddělené WC s umyvadlem, podkroví – vana, 2x umyvadlo, odd. WC s umyvadlem.

V podzemním podlaží jsou provozní místnosti: schodišťový prostor, zádveří, sušárnu, kotelnu, chodbu, 2x sklad.

V 1. nadzemním podlaží je zádveří, ze kterého je vstup do garáže, dále šatna, sociální zázemí (koupelna, WC), pokoj, schodiště do 1.PP a do podkroví, obytný hala, kuchyně, spíž a obytný prostor s výstupem na zahradu.

Ve 2. nadzemním podlaží – podkroví je schodiště s navazující chodbou, ze které jsou přístupné dvě ložnice, koupelna a WC.

Obytný prostor prochází výškově do podkroví do otevřené galerie; světlá výška je 6,15 m.

RD je jednobytový s dispozicí 5+1 s příslušenstvím a garáží.  Přístup k rodinnému domu je z veřejné komunikace ze severozápadu, obytný prostor je orientován do zahrady – jihozápad a jihovýchod, kuchyně na severovýchod do zahrady.  RD je dle sdělení starosty Hrobic 10 let neobydlený.V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

RD v obci Novosedly, okr. Břeclav

Spisová značka
030 EX 5817/11
Město
Novosedly
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitosti a jejich příslušenství - RD č.p. 116 na pozemku parc. č. 588 a pozemek parc. č. 588 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Novosedly, okres Břeclav. Vše na listu vlastnictví č. 289, katastrální území Novosedly na Moravě, obec Novosedly, okres Břeclav.
 

Jedná se o původní řadový koncový rodinný dům se sedlovým krovem, který má 1 nadzemní podlaží a volný půdní prostor. Stavba je napojena na přípojky: elektro,  vody, kanalizace a plynu – k datu ocenění odpojeny. Nosná konstrukce je zděná, stavba je založena na základových pasech s vodorovnou izolací. Střecha je sklonitá ve tvaru sedlovém, krov je dřevěný, střešní krytina – pálená taška. Klempířské konstrukce, tzn. žlaby, svody jsou z plechu pozinkovaného. Fasáda je v uliční části vápenocementová, dvorní uvažuji vápennou bez obkladu soklu. Okna jsou dřevěná kastlová, vytápění lokálními plynovými topidly WAV.
Stropy jsou dřevěné s rovnými podhledy, vnitřní úpravy povrchů jsou vápenné štukové omítky hladké a ker. obklad koupelny, WC a části kuch. linky. Podlahy jsou v obytných místnostech vlysové, ostatní PVC a ker. dlažba. Elektroinstalace je světelná a motorová. Ohřev vody – el. bojler. Sanitární vybavení: koupelna: vana, umyvadlo, oddělené WC. Vybavení kuchyně: linka, dřez, el. sporák. Podrobnosti viz tabulka konstrukce a vybavení stavby.

Vzhledem k omezené prohlídce RD se vychází z podkladu poskytnutého Obecním úřadem Novosedly, a to schematického půdorysu 1.NP rodinného domu pořízeného při plynofikaci domu v roce 1999. RD obsahuje průjezd vedoucí středem domu s tím, že po stranách je vstup do obytných místností; na každé straně je bytová jednotka 1+1 s příslušenstvím.


V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Rádlo, okr. Jablonec nad Nisou - (Rodinný dům na pozemcích draží EÚ Mladá Boleslav, Mgr. Slavata pod sp. zn. 080 EX 79/08)

Spisová značka
030 EX 3246/09
Město
Rádlo
Okres
Jablonec nad Nisou
Odročeno na
NEURČITO!!

Bližší informace

Pozemek parc. č.. 1132/2 má výměru 1460 m2 a pozemek parc. č. 1132/3 130 m2.

Pozemek parc. č. 1132/3 je zastavěn rodinným domem, který není předmětem ocenění. Rodinný dům na pozemku parc.č. 1132/3 je předmětem dražby, konané rovněž zde na portálu okdrazby.cz a to Exekutorským úřadem Mladá Boleslav, soudním exekutorem Mgr. Martinem Slavatou.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001