Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
603 00 Brno

Sdělení

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.

Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
10.08.2020HORVÁTH Jaroslav7.6.1984Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4478/12 -228 Usnesení; 030 EX 739/12 -238 Usnesení;
10.08.2020KOUDELKA Vít15.6.1961Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4118/20 -1a; -1d; -7 Zahájení; -12 Ex. příkaz; -13 Protokol soupis vozidla; -14 Výzva;
10.08.2020ZÍTKOVÁ Andrea6.9.1992Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 22874/14 -122 Usnesení;
10.08.2020STRECK Marek7.4.1973Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 16909/18 -51 Usnesení; 030 EX 5731/19 -46 Usnesení; 030 EX 2442/06 -274 Usnesení;
10.08.2020DANĚK Jaroslav25.4.1958Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4090/12 -200 Usnesení; 030 EX 14051/14 -157 Usnesení;
10.08.2020KADLEC Jan29.1.1976Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 277/14 -160 Usnesení;
10.08.2020ŠTRUBL Pavel21.12.1994Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 5172/20 -1a; -1b; -6 Zahájení; -14 Ex. příkaz; -15 Výzva; -16 Ex. příkaz;
10.08.2020HOLÁTKO Zdeněk18.3.1968Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 39863/13 -185 Usnesení; 030 EX 1761/14 -171 Usnesení;
10.08.2020BARTUSCHEKOVÁ Zdeňka24.10.1966Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 8762/14 -153 Usnesení;
10.08.2020KOTLÁR Tomáš10.1.1993Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 5417/12 -168 Protokol soupis vozidla; -169 Výzva přistavení vozidla;
10.08.2020KOS Daniel15.7.1998Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4113/20 -1c; -1e; -1g; -6 Zahájení; -13 Ex. příkaz; -14 Výzva;
10.08.2020HEDBÁVNÁ Monika9.3.1977Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4247/20 -1a; -1b; -8a; -11 Zahájení; -20 Ex. příkaz; -22 Výzva;
10.08.2020WALZBERGER Pavel29.10.1965Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4233/20 -1b; -1c; -6 Zahájení; -11 Výzva; -12 Ex. příkaz;
10.08.2020KOLÁČEK Igor5.2.1993Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 3886/20 -1a; -1e; -6 Zahájení; -13 Ex. příkaz; -14 Výzva; -15 Ex. příkaz;
10.08.2020KRATINA Ladislav2.6.1976Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4291/20 -1a; -1c; -5 Zahájení; -10 Ex. příkaz; -11 Výzva;
10.08.2020HALICA Josef12.7.1991Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4453/20 -1b; -2 Návrh; -8 Zahájení; -15 Výzva; -16 Ex. příkaz;
10.08.2020ŠKODA Martin1.1.1995Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4289/20 -1e; -1g; -6 Zahájení; -17 Ex. příkaz; -18 Ex. příkaz; -19 Výzva;
10.08.2020HORVÁTH Jaroslav7.6.1984Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 7818/14 -175 Usnesení; 030 EX 10603/14 -179 Usnesení; 030 EX 13241/14 -167 Usnesení;
10.08.2020HÁJKOVÁ Marie1.6.1962Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4306/20 -1b; -1c; -6 Zahájení; -11 Ex. příkaz; -12 Výzva;
10.08.2020JANULÍK Peter29.3.1960Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4096/20 -1b; -1e; -5 Zahájení; -10 Výzva; -11 Ex. příkaz;
10.08.2020DVOŘÁK Miroslav5.6.1958Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 16344/18 -40 Usnesení;
10.08.2020KADLEC Jan29.1.1976Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 12286/18 -52 Usnesení; 030 EX 3131/17 -80 Usnesení;
10.08.2020VAJGL Martin19.2.1982Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 10878/14 -125 Usnesení; 030 EX 43585/13 -161 Usnesení;
10.08.2020STUPKA Milan3.1.1995Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 1647/20 -31 Usnesení;
10.08.2020MILÁN Libor23.9.1982Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 29437/14 -150 PUNE;
10.08.2020WEIGL Miloslav7.9.1967Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 177/06 -199 Usnesení;
10.08.2020PELIKÁNOVÁ Veronika17.6.1987Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 4284/20 -1d; -1e; -8 Zahájení; -14 Výzva; -15 Ex. příkaz;
10.08.2020POŽÁREK Michal24.4.1965Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 47843/13 -140 Ex. příkaz; -155 Protokol soupis vozidla; -156 Výzva přistavení vozidla;
10.08.2020JEDLIČKOVÁ Jana16.10.1967Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 16559/17 -94 Přihláška nákladů exekuce;
10.08.2020GONČÁR Martin22.7.1986Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 11963/17 -98 Usnesení; 030 EX 46795/13 -204 Usnesení; 030 EX 2305/09 -257 Usnesení; 030 EX 360/20 -25 Ex. příkaz;
10.08.2020REJDA Aleš24.2.1972Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 6155/18 -57 Usnesení; 030 EX 21378/16 -108 Usnesení; 030 EX 23011/14 -170 Usnesení; 030 EX 8311/15 -147 Usnesení;
10.08.2020REJDA Aleš24.2.1972Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno030 EX 26110/14 -161 Usnesení; 030 EX 6179/12 -240 Usnesení; 030 EX 13296/15 -142 Usnesení; 030 EX 3645/17 -90 Usnesení; 030 EX 11058/13 -203 Usnesení; 030 EX 23251/13 -200 Usnesení;
10.08.2020LORENČÍK Josef28.9.1973č.p. 64 434 01 Bělušice030 EX 10088/19 -82 Ex. příkaz;
10.08.2020ČEČOTKA Zdeněk22.5.1970Kampelíkova 297/55 500 04 Hradec Králové – Kukleny030 EX 5169/20 -1a; -1b; -6 Zahájení; -15 Ex. příkaz; -18 Ex. příkaz; -19 Ex. příkaz; -20 Výzva;
07.08.2020KONŠAL Radovan Motorest Farma28.12.1968Řevničov 528 271 01 p. Nové Strašecí030 EX 24874/13 -160 PUNE;
07.08.2020NGUYEN Thi Lan Anh11.9.1999Slámova 691/51 618 00 Brno – Černovice030 EX 1771/20 -23 Protokol soupis vozidla; -24 Výzva přistavení vozidla;
07.08.2020FRELICH Jaroslav8.7.1972č.p. 224 250 61 Zápy030 EX 4090/20 -1d; -1f; -6 Zahájení; -7 PUNE; -20 Ex. příkaz; -21 Ex. příkaz; -24 Ex. příkaz; -25 Ex. příkaz; -26 Výzva;
07.08.2020BLAŽENKOVÁ Jana14.6.1971Kollárova 267/8 353 01 Mariánské Lázně – Úšovice030 EX 30092/13 -116 Ex. příkaz;
07.08.2020LAKATOS Laco4.6.1972Josefa Košťála 75/ 503 12 Neděliště030 EX 4137/20 -1a; -1b; -1c; -1d; -1e; -1f; -1g; -1h; -5b; -8 Zahájení; -17 Výzva; -18 Ex. příkaz;
06.08.2020FAJTOVÁ Lenka30.3.1973Dobrá Voda č.p. 4 562 01 Orlické Podhůří030 EX 4479/20 -1b; -1d; -7 Zahájení; -8 PUNE; -24 Ex. příkaz; -25 Protokol soupis vozidla; -30 Ex. příkaz; -31 Ex. příkaz; -32 Ex. příkaz; -33 Ex. příkaz; -34 Ex. příkaz; -35 Výzva;
06.08.2020MORÁK Richard10.7.1973náměstí Míru 600/20 120 00 Praha – Vinohrady030 EX 3114/20 -1a; -1b; -2 Návrh; -9 Zahájení; -14 Výzva; -15 Ex. příkaz;
06.08.2020JURÁŠ Lukáš19.3.1985Horní 791/3 700 30 Ostrava – Hrabůvka030 EX 4170/13 -225 Usnesení;
06.08.2020PYŠNÝ František14.11.1949nám. T. G. Masaryka 32/29 571 01 Moravská Třebová – Město030 EX 4465/20 -24 Ex. příkaz;
06.08.2020VILÍMOVSKÝ Pavel28.6.1967Mírové náměstí 3100/19 466 01 Jablonec nad Nisou030 EX 24366/15 -96 Ex. příkaz;
06.08.2020HORÁK Viliam4.10.1978Antonína Sovy 635/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí030 EX 21315/15 -147 PUNE;
06.08.2020HANGURBADŽO Martin31.3.1989Havlíčkovo náměstí 700/9 130 00 Praha – Žižkov030 EX 5309/17 -78 PUNE;
06.08.2020ŠTĚPÁNKOVÁ Zdenka23.10.1980č.p. 42 592 62 Nedvědice030 EX 4225/20 -1f; -1h; -7 Zahájení; -10 Výzva;
06.08.2020VOJÁČEK Jiří28.10.1973Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava030 EX 4220/20 -1a; -1d; -6 Zahájení; -11 Výzva; -12 Ex. příkaz;
06.08.2020GUŇKA Jarmil10.4.1966SNP 1178/ 765 02 Otrokovice – Kvítkovice030 EX 4259/20 -1a; -1h; -1i; -6 Zahájení; -11 Výzva; -12 Ex. příkaz;
06.08.2020TICHÝ Robert21.11.1969Šaffova 33/ 572 01 Polička – Dolní Předměstí030 EX 4468/20 -1a; -1b; -6 Zahájení; -11 Ex. příkaz; -12 Ex. příkaz; -13 Výzva;

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001